23.1.2021 | Svátek má Zdeněk


BIG EXPERT: Zahraniční trhy

18.12.2020

Názory expertů na budoucí vývoj na vybraných zahraničních trzích sledovaný prostřednictvím indexů a porovnání s českým kapitálovým trhem (PX) v horizontu jednoho měsíce a půl roku, v týdnu od 14. 12. 2020.

Odhad expertů pro období 1 měsíc a pro období 6 měsíců

UkazatelHodn. 11. 12.PrůměrMediánZměna v %IntervalRůstPokles
PX968,51954972,50-1,48850 - 98051
Dow Jones (US)30046,372975029800-0,9928500 - 3050033
NASDAQ C.(US)12377,871208012240-2,4111000 - 1280033
FTSE 100 (VB)6546,7564256500-1,865700 - 695024
DAX (Něm.)13114,3013258132251,1012300 - 1410042
Nikkei 225 (Jap.)26652,522528326300-5,1422500 - 2690033
UkazatelHodn. 11. 12.PrůměrMediánZměna v %IntervalRůstPokles
PX968,51950970-1,91800 - 101033
Dow Jones (US)30046,372921329390-2,7726000 - 3120024
NASDAQ C.(US)12377,871217512500-1,6410500 - 1320042
FTSE 100 (VB)6546,7563836300-2,505900 - 710033
DAX (Něm.)13114,3013217132000,7812500 - 1420033
Nikkei 225 (Jap.)26652,522533325100-4,9523500 - 2750024

 

Názory experta:

Petr Pelc, CYRRUS

Současná ekonomika znatelně ovlivňuje trh práce

Hlavním tématem letošního roku je beze sporu pandemie koronaviru a její dopad na celosvětové dění. Primární úhel pohledu je zdravotní, tedy snaha zdravotnického sektoru vzdorovat této smrtící nákaze, snaha farmaceutického sektoru vyvinout efektivní léčivo na tuto zákeřnou chorobu, ale také jednotlivé kroky vlád ve stanovování pravidel a restrikcí pro co možná nejefektivnější zamezení šíření nákazy v populaci. Mezi hlavní důsledky patří snížená ekonomická aktivita na úrovni firem, sektorů a jednotlivých zemí. Díky tomu má vývoj letošního roku výrazný sociální dopad na život společnosti. Lidé mění své chování v reakci na současnou náročnou situaci. Lze pozorovat znatelnou změnu fluktuace lidí na pracovním trhu.

Struktura obsazovaných pozic se v důsledku letošní krize změnila. Například dříve hojně vyhledávané pozice v automobilovém průmyslu ztratily na atraktivitě. Výrazný úbytek pracovních pozic zaznamenaly také sektory gastronomie a cestovního ruchu. V České republice znatelně klesl zájem pracujících o změnu zaměstnání. Hlavním důvodem jsou obavy z nejistoty, které jsou s takovou změnou spojeny. Obavy z možného propouštění napříč ekonomikou se projevily na klesajícím zájmu Čechů měnit práci a rostoucí loajalitě vůči stávajícímu zaměstnavateli. Proti tomu zaměstnanci ze zasažených oborů si naopak musí dočasně zvykat na jinou práci. Právě kvůli těmto lidem je aktuálně vyšší procento uchazečů o nové zaměstnání ve srovnání s jarní první vlnou pandemie. Situace je však složitá v tom, že řada zaměstnanců, kteří jsou donuceni ke změně odvětví, naráží na určité komplikace, mezi které patří primárně kvalifikační nedostatek, časové možnosti směnného provozu, nebo potřeba cestovat mimo bydliště.

Růstový trend nabízených pozic lze naopak pozorovat v pozicích manuálních pracovníků. Zaměstnavatelé jsou v důsledku odlivu zahraničních pracovníků nuceni tento výpadek nahrazovat tuzemskými. Práce kurýra, vývojáře softwaru, nebo specialisty ve farmacii také patří v současné době mezi velmi žádané pozice. Internetový obchod nápadně vzrostl na síle. Vysoká vytíženost e-shopů se stala v posledních měsících každodenní realitou. Během pandemie patří kurýři k nejčastěji poptávaným profesím. Lze předpokládat, že tento zájem bude i do budoucna pokračovat.

V některých odvětvích firmy více preferují brigádníky před náborem nových zaměstnanců. Nejvíce je to patrné ve výrobních firmách, odvětví logistiky, maloobchodu nebo call centra. Nové nástupy na administrativní pozice a navyšování stavů se nyní zpravidla pozastavuje. Nová výběrová řízení ochabují, protože personalisté řeší vnitrofiremní mimořádná opatření. V uplynulých měsících mnohé firmy umožnily home office zaměstnancům, kteří mohou pracovat distančně. I v tomto lze hledat nový trend pro následující období. Fluktuace zaměstnanců na pracovním trhu je nyní omezena především na změny vyvolané tržním vývojem. Pracovní pozice mění zejména zaměstnanci, kteří jsou k tomu okolnostmi donuceni. Předpoklad budoucí rostoucí nezaměstnanosti a oslabující ekonomické aktivity vede většinu zaměstnanců k setrvání ve stávajícím pracovním procesu a nepodstupování rizik spojených s jakoukoliv pracovní změnou.

Jan Němeček - BH Securities
Petr Pelc – CYRRUS
Marco Marinucci - Generali Investments CEE, investiční společnost
Libor Stoklásek – Imperial Finance
Jiří Zendulka - Kurzy.cz
Aleš Charvát - UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia

Tabulky obsahují souhrn odhadů expertů jednotlivých uvedených v seznamu. Sloupec „Aktuální hodnota“ jednotlivých ukazatelů uvádí hodnotu sledovaných indexů (páteční uzavírací hodnota), ze které při svých odhadech experti vycházeli. S touto hodnotou budou odhady expertů po uplynutí období jednoho či šesti měsíců porovnávány pro vyhodnocení úspěšnosti. „Medián“ je číslo, které leží uprostřed podle velikosti uspořádaného souboru odhadů a „Interval odhadů“ uvádí minimální a maximální odhad souboru. Sloupce „Růst/Pokles“ udávají počet expertů předpokládajících, že index v uvažovaném období vzhledem k aktuální hodnotě vzroste nebo poklesne.
Pozn.: Odhady mají formu nezávazných názorů s ohledem na předpokládaný vývoj v příštím jednom měsíci a půl roce. Skutečnost se však může velmi podstatně lišit od odhadu expertů. Experti ani Kurzy.cz nepřebírají žádnou zodpovědnost za tyto odlišnosti.

Petr Pelc


PŘÍBĚH ZE ŽIVOTA: Těhotenství bylo bezproblémové, později měl malý Honzík epileptické záchvaty i 30krát denně
PŘÍBĚH ZE ŽIVOTA: Těhotenství bylo bezproblémové, později měl malý Honzík epileptické záchvaty i 30krát denně

Šestiletý Honzík Hanuš se narodil s vrozenou vývojovou vadou pravé ruky. Když bylo malému půl roku, lékaři mu diagnostikovali opoždění...


 Neviditelný pes
Toto je DENÍK: do sítě jde obvykle nejpozději do 8.00 hod. aktuálního dne. Pokud zaspím, opiji se, zešílím nebo se zastřelím, patřičně na to upozorním - neboť jen v takovém případě vyjde Pes jindy, eventuálně nikdy.
Šéfredaktor Ondřej Neff (nickname Aston), příspěvky laskavě posílejte na adresu redakce Jiřímu Wagnerovi, redaktorovi NP (nickname JAG). Rubriku Zvířetník vede Lika.