22.1.2021 | Svátek má Slavomír


BIG EXPERT: Zahraniční trhy

30.10.2020

Názory expertů na budoucí vývoj na vybraných zahraničních trzích sledovaný prostřednictvím indexů a porovnání s českým kapitálovým trhem (PX) v horizontu jednoho měsíce a půl roku, v týdnu od 26. 10. 2020.

Odhad expertů pro období 1 měsíc a pro období 6 měsíců

UkazatelHodn. 23. 10.PrůměrMediánZměna v %IntervalRůstPokles
PX863,10862860-0,11810 - 90034
Dow Jones (US)29335,572695027000-8,1323100 - 2950016
NASDAQ C.(US)11548,281048610800-9,207900 - 1160016
FTSE 100 (VB)5860,28586458000,075650 - 610034
DAX (Něm.)12645,751210712550-4,2610200 - 1280025
Nikkei 225 (Jap.)23416,592255022950-3,7019100 - 2350025
UkazatelHodn. 23. 10.PrůměrMediánZměna v %IntervalRůstPokles
PX863,108918803,28800 - 100043
Dow Jones (US)29335,572758627000-5,9625000 - 2950025
NASDAQ C.(US)11548,281076411000-6,798600 - 1220016
FTSE 100 (VB)5860,28608660003,855700 - 650061
DAX (Něm.)12645,751257112800-0,5910900 - 1350043
Nikkei 225 (Jap.)23416,592295723200-1,9620100 - 2400025

 

Názory experta:

Petr Pelc, hlavní ekonom CYRRUS

Jaké akcie nakupovat během pandemie?

V dnešní poměrně nelehké době, kdy je jen velmi těžko predikovatelný vývoj jednotlivých odvětví ekonomiky, má investor nelehké rozhodování při výběru akciových titulů pro své investice. Řada sektorů má před sebou střednědobý až dlouhodobý útlum. Mezi ně patří především sektor cestovního ruchu, automotive, producenti v leteckém průmyslu, producenti luxusního zboží a řada dalších. Naopak je zde i několik perspektivních odvětví, která současná krizová doba naopak podpořila. K těm patří farmacie, služby obrany a ochrany, distribuční služby, softwarové služby a online zábavní průmysl. Většina akciových titulů v tomto výběru je již však na svých maximech v případě úspěšných firem a naopak odklesaných v případě firem v neperspektivních sektorech. Jak se má tedy investor rozhodovat v případě výběru toho kterého sektoru, či při volbě konkrétního akciového titulu? Určitým způsobem efektivní volby investice je upřednostnění strukturovaného produktu namísto výběru jednotlivých akciových titulů při sestavování portfolia. Jedná se o odlišný druh investice do strukturovaného cenného papíru s předem stanovenými parametry. Jaké jsou tedy výhody investování do strukturovaných investičních certifikátů v porovnání s přímou investicí do akcií?

S nákupem a držením akcie jsou spojená určitá práva. Mezi ta nejzákladnější práva patří možnost podílet se na zisku v podobě vyplacené dividendy, možnost účastnit se valných hromad a v případě větších akcionářů se podílet na samotném vedení společnosti. Drobný investor však z tohoto zpravidla využije jen právo na dividendu. Akcie mají v podstatě neomezenou platnost, zatímco strukturované investiční certifikáty mají omezenou, předem stanovenou, platnost. Rizikový profil investice do strukturované investičního certifikátu, sestaveného s několika akciových titulů, má rizikový profil podkladového portfolia více akcií. Mezi hlavní výhody strukturovaných investičních certifikátů patří jejich ochranné prvky, které ohraničí výši případné ztráty, jako jsou například garantované certifikáty. Prostřednictvím investičních certifikátů získává investor možnost mnohem širší diverzifikace portfolia, než by tomu bylo v případě klasických investic. V investičních certifikátech totiž bývá zastoupen celý koš podkladových aktiv, na který by jinak zejména menší investoři nedosáhli. Výhodou je také možnost flexibilně upravovat výnosově-rizikový profil portfolia využitím různých typů investičních certifikátů. Kde a jak může investor tyto investiční certifikáty nakoupit?

Poskytovatele moderních strukturovaných investičních certifikátů lze najít i na našem domácím trhu. Tyto produkty jsou investorům k dispozici již přes 10 let. Existuje zde dlouhodobá spolupráce s předními světovými emitenty v oblasti investičních certifikátů. S ohledem na množství nabízených certifikátů a jejich rozličnou funkcionalitu, která zohledňuje nejen předpokládaný tržní vývoj, ale také požadavky klientů, mohou investiční certifikáty využít jak začínající, tak i zkušení investoři.

Jan Němeček - BH Securities
Petr Pelc – CYRRUS
Marco Marinucci - Generali Investments CEE, investiční společnost
Libor Stoklásek – Imperial Finance
Jiří Zendulka - Kurzy.cz
Aleš Charvát - UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia
Jaroslav Brychta - X-Trade Brokers

Tabulky obsahují souhrn odhadů expertů jednotlivých uvedených v seznamu. Sloupec „Aktuální hodnota“ jednotlivých ukazatelů uvádí hodnotu sledovaných indexů (páteční uzavírací hodnota), ze které při svých odhadech experti vycházeli. S touto hodnotou budou odhady expertů po uplynutí období jednoho či šesti měsíců porovnávány pro vyhodnocení úspěšnosti. „Medián“ je číslo, které leží uprostřed podle velikosti uspořádaného souboru odhadů a „Interval odhadů“ uvádí minimální a maximální odhad souboru. Sloupce „Růst/Pokles“ udávají počet expertů předpokládajících, že index v uvažovaném období vzhledem k aktuální hodnotě vzroste nebo poklesne.
Pozn.: Odhady mají formu nezávazných názorů s ohledem na předpokládaný vývoj v příštím jednom měsíci a půl roce. Skutečnost se však může velmi podstatně lišit od odhadu expertů. Experti ani Kurzy.cz nepřebírají žádnou zodpovědnost za tyto odlišnosti.

Petr Pelc


Advantage Consulting, s.r.o.
SEŘIZOVAČ S NÁSTUPNÍM BONUSEM (plat až 32.000 kč)

Advantage Consulting, s.r.o.
Středočeský kraj
nabízený plat: 25 000 - 32 000 Kč


 Neviditelný pes
Toto je DENÍK: do sítě jde obvykle nejpozději do 8.00 hod. aktuálního dne. Pokud zaspím, opiji se, zešílím nebo se zastřelím, patřičně na to upozorním - neboť jen v takovém případě vyjde Pes jindy, eventuálně nikdy.
Šéfredaktor Ondřej Neff (nickname Aston), příspěvky laskavě posílejte na adresu redakce Jiřímu Wagnerovi, redaktorovi NP (nickname JAG). Rubriku Zvířetník vede Lika.