Neviditelný pes

BIG EXPERT: Zahraniční trhy

24.8.2019

Názory expertů na budoucí vývoj na vybraných zahraničních trzích sledovaný prostřednictvím indexů a porovnání s českým kapitálovým trhem (PX) v horizontu jednoho měsíce a půl roku, v týdnu od 19. 8. 2019.

Odhad expertů pro období 1 měsíc a pro období 6 měsíců

UkazatelHodn. 16. 8.PrůměrMediánZměna v %IntervalRůstPokles
PX1035,46104710501,101000 - 107052
Dow Jones (US)25886,012571325950-0,6725000 - 2615043
NASDAQ C.(US)7895,9976537600-3,087300 - 799034
FTSE 100 (VB)7117,15714371300,377000 - 735043
DAX (Něm.)11562,741146611723-0,8310800 - 1210043
Nikkei 225 (Jap.)20418,8120716208001,4620400 - 2100061
UkazatelHodn. 16. 8.PrůměrMediánZměna v %IntervalRůstPokles
PX1035,46105210521,641000 - 110052
Dow Jones (US)25886,012557825800-1,1924500 - 2670034
NASDAQ C.(US)7895,9975617920-4,246900 - 810043
FTSE 100 (VB)7117,15719272501,056700 - 770052
DAX (Něm.)11562,741139011838-1,5010200 - 1290043
Nikkei 225 (Jap.)20418,8120524203500,5219800 - 2145034

 

Názory experta:

Tomáš Pfeiler, CYRRUS

Co očekávat od Fedu

Zápisky z posledního zasedání Fed potvrdily, že většina představitelů americké centrální banky vnímá červencovou redukci sazeb jako úpravu uprostřed cyklu, nikoliv jako sérii setrvalejšího snižování. Co vede tamní centrální bankéře k takovému závěru? Americká ekonomika slušně expanduje, navzdory zpomalení HDP ve 2Q zůstává růst oproti jiným vyspělým zemím solidní. Obchodní válka sice představuje střednědobý zdroj nejistoty, který se promítá do ochabování výroby a korporátních investic. Nemá však potenciál vykolejit americkou ekonomickou expanzi.

Ze zápisků však nevyplývá, že by mezi členy FOMC panovala jednomyslnost. Někteří horovali pro razantnější akci, tj. snížit sazby rovnou o 50 bps, jelikož inflace v největší globální ekonomice zůstává dlouhodobě pod cílem centrální banky. Jiní naopak nepovažovali „cut“ za nutný. Makrodata se sice zhoršují, nikoliv však natolik, aby vyžadovala obrat v monetární politice.

Zápisky včerejší akciové obchodování výrazněji neovlivnily, promítly se do mírného nárůstu výnosů amerických vládních dluhopisů. To souvisí s poklesem pravděpodobností, které trh přisuzuje snižování sazeb v následujících měsících. Např. podle trhu nyní existuje 73% pravděpodobnost dvou dalších redukcí sazeb na zasedání v říjnu. Před zveřejněním zápisků tato šance dosahovala 85 %.

Během následujících dvou dní budou investoři bedlivě sledovat sympozium centrálních bankéřů v Jackson Hole. Jakýmkoliv prohlášením na tomto tradičním setkání budou trhy přikládat mimořádný význam. Navzdory méně holubičímu vyznění zápisků z posledního zasedání zůstává další uvolňování měnové politiky americkou centrální bankou hlavním scénářem. Fedu se nedaří nastartovat inflaci a obchodní válka stále více promlouvá do zpomalování výroby. Výnosová křivka se krátkodobě překlopila do záporu i na klíčových splatnostech, což signalizuje, že Fed je se snižováním sazeb pozadu. Investoři tak do budoucna mohou počítat s uvolněnější měnovou politikou, jako jedním z faktorů, který může akciovým trhům pomoci.

Jan Němeček - BH Securities
Petr Pelc, Tomáš Pfeiler – CYRRUS
Libor Stoklásek - GRANT CAPITAL
Jiří Zendulka - Kurzy.cz
Aleš Charvát - UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia
Jaroslav Brychta - X-Trade Brokers

Tabulky obsahují souhrn odhadů expertů jednotlivých uvedených v seznamu. Sloupec „Aktuální hodnota“ jednotlivých ukazatelů uvádí hodnotu sledovaných indexů (páteční uzavírací hodnota), ze které při svých odhadech experti vycházeli. S touto hodnotou budou odhady expertů po uplynutí období jednoho či šesti měsíců porovnávány pro vyhodnocení úspěšnosti. „Medián“ je číslo, které leží uprostřed podle velikosti uspořádaného souboru odhadů a „Interval odhadů“ uvádí minimální a maximální odhad souboru. Sloupce „Růst/Pokles“ udávají počet expertů předpokládajících, že index v uvažovaném období vzhledem k aktuální hodnotě vzroste nebo poklesne.
Pozn.: Odhady mají formu nezávazných názorů s ohledem na předpokládaný vývoj v příštím jednom měsíci a půl roce. Skutečnost se však může velmi podstatně lišit od odhadu expertů. Experti ani Kurzy.cz nepřebírají žádnou zodpovědnost za tyto odlišnosti.

Tomáš Pfeiler


zpět na článek