Neviditelný pes

BIG EXPERT: Akcie

23.2.2018

Názory expertů na budoucí vývoj vybraných akcií na českém kapitálovém trhu v horizontu jednoho měsíce a půl roku, v týdnu od 198. 2. 2018.

Odhad pro období od 19. 2. do 19. 3. 2018 (1 měsíc) a  od 19. 2. do 20. 8. 2018 (6 měsíců)

NázevAtraktivitaCena (pondělí)Rozhodně koupitKoupitŽádná akceProdatRozhodně prodat
ČEZ5850623100
KOMERČNÍ BANKA50938,530300
CETV4295,913200
MONETA MONEY BANK3382,3513110
UNIPETROL3337920400
VIG2570603300
O2 C.R.2527311400
PHILIP MORRIS ČR251694021120
ERSTE GROUP BANK17993,603210
STOCK881,701500
NázevAtraktivitaCena (pondělí)Rozhodně koupitKoupitŽádná akceProdatRozhodně prodat
KOMERČNÍ BANKA33938,513110
MONETA MONEY BANK2582,3504110
VIG2570603300
CETV1795,902400
O2 C.R.1727312120
ČEZ850601500
PHILIP MORRIS ČR81694011220
ERSTE GROUP BANK8993,602310
STOCK081,701410
UNIPETROL-837901320

Michal Šoltés, Roklen24

Česká ekonomika balancuje na vrcholu hospodářského cyklu

Česká ekonomika je na prahu zpomalení. Cyklická složka oslabuje u většiny sledovaných fundamentů. Výjimku představuje napjatý trh práce, který způsobuje nerovnoměrný vývoj hospodářského cyklu napříč segmenty ekonomiky. Český hospodářský cyklus zároveň předbíhá cyklus eurozóny, a tomu odpovídá i vývoj měnové politiky.

Aktuální verze Roklen indikátoru hospodářského cyklu představuje ekonomickou situaci pohledem posledních zveřejněných dat. Naše grafická ilustrace ukazuje, že se česká ekonomika dostala na pomezí fáze expanze, kde se nachází větší počet ekonomických fundamentů, a fáze zpomalení, kam se posunul například export či podnikatelská důvěra.

roklen-indi

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Roklen indikátor hospodářského cyklu jednoduchou formou znázorňuje situaci české ekonomiky, zejména fázi hospodářského cyklu, ve které se nachází. Cílem je zachytit a kvantifikovat velikost odchylky od dlouhodobého trendu, který bývá interpretován jako přibližný odraz potenciálu ekonomiky. Výsledný diagram je rozdělený na čtyři kvadranty. Vertikální osa znázorňuje, zda se konkrétní ukazatel nachází nad nebo pod dlouhodobým trendem. Vodorovná osa ukazuje, zda cyklická složka daného indikátoru oproti předchozímu období roste nebo klesá. Kvadranty tedy znázorňují následující fáze hospodářského cyklu:
1) Zelená – expanze – nad dlouhodobým trendem a roste
2) Oranžová – zpomalení – nad dlouhodobým trendem a klesá
3) Červená – pokles – pod dlouhodobým trendem a klesá
4) Žlutá – oživení – pod dlouhodobým trendem a roste
Čím blíže jsou tedy ukazatele středu diagramu, tím menší je momentální cyklický výkyv ekonomiky, a tím blíže je růst roven „stabilní“ situaci na úrovni dlouhodobého trendu (potenciálu). „Běžný“ cyklický vývoj ekonomiky by teoreticky měl na digramu postupovat směrem proti směru hodinových ručiček. Odchylky od tohoto směru vývoje hospodářského cyklu nicméně samozřejmě v realitě nastávají. Historické hodnoty Roklen indikátoru lze najít
zde.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jak již bylo naznačeno, aktuálně za pozornost stojí především fundamenty z trhu práce. Zatímco většina ekonomických ukazatelů se shlukuje v relativní blízkosti nuly, a jejich cyklické složky tak rostou pouze střídmým tempem, volná pracovní místa a (inverzní) nezaměstnanost se této situaci vymykají. Fundamenty z trhu práce jednoznačně zažívají větší růstovou dynamiku než zbytek fundamentů. To ukazuje na nerovnováhu v rámci hospodářského cyklu v jednotlivých segmentech ekonomiky, která v současné době vinou napjaté situace na trhu práce v ČR existuje.

Problém relativně jednoduché dekompozice, kterou Roklen indikátor představuje, je, že všechna variace je rozložena do dlouhodobého trendu nebo cykličnosti. Vzhledem k mimořádnému nedostatku zaměstnanců na českém trhu práce však pravděpodobně sledujeme i strukturální změnu, kterou nelze považovat za cykličnost. Následkem toho Roklen indikátor pravděpodobně zveličuje cyklický efekt a přisuzuje tak fundamentu vyšší pozici v grafickém zobrazení, než by měl.

Z dalších fundamentů dosahují vysoké dynamické cykličnosti i výnosy státních dluhopisů. Pozice těchto instrumentů odráží nejen současný rostoucí trend, ale i postupnou normalizaci měnové politiky, a tedy i všeobecný růst úrokových sazeb v českém prostředí. Díky dlouhodobému nízko úrokovému prostředí v české ekonomice se současný návrat k normálu jeví jako dynamická cyklická složka.

Identifikovat přesnou pozici v rámci hospodářského cyklu, či ještě lépe moment zlomu a nástup zpomalení, je složité a zpravidla se tak určuje retrospektivně. Jedním z důvodů je prodleva mezi uskutečněným ekonomickým výstupem a momentem, kdy dojde ke zveřejnění naměřených dat. Například hned čtyři ze sledovaný veličin – spotřeba, export, investice a odpracované hodiny – zachycují situaci ve třetím čtvrtletí minulého roku. Je tedy pravděpodobné, že se současný skutečný stav ekonomiky již posunul. Již na začátku března zveřejní Český statistický úřad chybějící data z posledního čtvrtletí loňského roku, budeme tak moci sledovat, kam se stav tuzemské ekonomiky posunul.

V letošním roce se pravděpodobně ještě prohloubí zdánlivá nesouměrnost hospodářského cyklu. Zatímco se zdá, že trend v míře nezaměstnanosti a počtu volných pracovních míst se jen tak neotočí a trh práce zůstane napjatý i letos, u dalších klíčových ekonomických fundamentů, jako je HDP nebo nové zakázky, předpokládáme zpomalení a oslabení cyklické složky. Navzdory slabšímu očekávání pro letošní rok zůstane domácí ekonomika nad svým dlouhodobým trendem. Shluk fundamentů se bude pohybovat výhradně v zeleném a oranžovém kvadrantu.

Cyklus tuzemské ekonomiky předbíhá ekonomiku eurozóny, a to jak z pohledu hospodářském, tak i měnověpolitickém. Dle dostupných dat se ekonomika eurozóny nachází v prvním (zeleném) kvadrantu hospodářského cyklu. Náskok české ekonomiky tak odráží i vývoj měnové politiky. Zatímco ECB stále pokračuje v nekonvenční měnové politice, ČNB přistoupila již k několika navýšením úrokových sazeb a dle prognózy bude v tomto procesu nadále pokračovat.

Michal Chrvala
Michal Blažek - BH Securities
Marco Marinucci - Generali Investments CEE, investiční společnost
Libor Stoklásek - GRANT CAPITAL
Radek Pavlíček – Roklen360
Aleš Charvát - UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia

Statistika se každý týden zabývá deseti tituly náhodně vybranými z nejlikvidnějších titulů obchodovaných na Burze cenných papírů Praha. Tabulky obsahují souhrn odhadů expertů uvedených v seznamu. Sloupec „Cena“ uvádí pondělní kurz vybraných titulů, ze kterého při svých odhadech experti vycházeli. S touto hodnotou budou odhady expertů po uplynutí období jednoho či šesti měsíců porovnávány pro vyhodnocení úspěšnosti. Sloupec „Atraktivita“ uvádí vážený průměr počtu jednotlivých názorů a může nabývat hodnoty od -100 do +100. Počet názorů „Prodat“, „Koupit“ atd. je publikován v dalších sloupcích.
Pozn.: Hodnocení mají formu nezávazných názorů, zda určitý cenný papír by bylo vhodné koupit, či prodat s ohledem na předpokládaný vývoj v příštím jednom měsíci a půl roce. Skutečnost se však může velmi podstatně lišit od odhadu expertů.

Michal Šoltés


zpět na článek