3.7.2022 | Svátek má Radomír


ANKETA: Zvolte nejškodlivější monopol v ČR

13.4.2009

Čtenáři serveru www.mojepoplatky.cz mají možnost zvolit a označit pro ně nejškodlivější a nejproblematičtější monopolní či dominantní firmu v ČR. Dejte jasný signál a zprávu monopolu, který je pro vás nepřijatelný!

Který monopol je pro vás nejhorší?

Je pro vás nejškodlivější ČEZ, RWE Transgas, O2 dříve Telekom, České dráhy nebo Česká pošta? Která z firem podle vás zneužívá či až příliš využívá svého monopolního či dominantního postavení na trhu? Která z firem si neváží svých zákazníků, protože ví, že nemají na výběr a stejně přijdou? Která z firem poškozuje své zákazníky a její služby zaostávají?

Tyto otázky si mohou klást občané při volbě "Nejškodlivějšího monopolu v České republice".

Hlasovat můžete již nyní na stránkách serveru www.mojepoplatky.cz

Nominovanými jsou nejznámější představitelé monopolních či dominantních společnostní:

- České dráhy
- O2 - dříve Telekom
- ČEZ
- RWE - Transgas
- Česká pošta

Monopoly a firmy s dominantním postavením vnímají občané často negativně. Důvodem jsou nejen problematické služby a ne vždy korektní chování k zákazníkům, ale také jejich cenová politika. Dominantní či monopolní postavení totiž firmě umožňuje diktovat si podmínky na trhu. Mezi monopolem a zákazníkem tak vzniká výrazně nerovné postavení.

Zákazníci se tak v mnohých případech dostávají do těžkých a složitých situací, kdy ve sporu s monopolem nemají fakticky šanci, jak se efektivně a rychle bránit.

Dáváme proto možnost občanům svobodně se vyjádřit k chování a přístupu monopolních a dominantních společností na našem trhu a označit z jejich pohledu NEJŠKODLIVĚJŠÍ MONOPOL V ČESKÉ REPUBLICE.

Monopoly zděděné z dob socialismu

V České republice navíc máme problém monopolů zděděných z dob socialismu. Monopolní postavení těchto firem u mnohých zakonzervoval staré přístupy, staré vztahy a chování k zákazníkům a staré ekonomické myšlení.
Příkladem takových monopolních firem jsou České dráhy a Česká pošta, které se modernizovaly a modernizují velmi pomalu. Charakteristickým znakem je přezaměstnanost a nízká produktivita práce. Dalším znakem jsou poměrně nekvalitní a zaostalé služby a pomalá expanze těchto firem, které nemají motivaci z titulu svého postavení provádět zásadní opatření, která by si jinak trh při volné konkurenci vynutil.

Monopoly praktické a politické

Další skupinou monopolních a dominantních firem jsou skupiny, které dosáhly a udržují své postavení z titulu ekonomické efektivnosti a potřebnosti. Mezi ně patří RWE Transgas, který provozuje přepravní kapacity plynu a současně je distributorem plynu. Rozparcelování přepravních kapacit je skutečně velmi problematickým řešením a monopol je v tomto případě alespoň částečně odůvodnitelný, stejně jako dovoz a distribuce plynu. Do tohoto segmentu se však konkurence postupně dostává.
Příkladem je také největší česká energetická firma ČEZ (České energetické závody), jejíž dominantní postavení je udržováno především z moci politické. Silný energetický hráč nejen na domácím, ale i na evropském trhu je pro politickou reprezentaci velmi důležitým mocenským prostředkem. Bez jasného a vedoucího postavení na českém trhu by toto však nebylo možné.

Monopoly, které se tváří tržně a moderně

Poslední skupinou monopolních a dominantních firem jsou společnosti, které své dominantní postavení využívají na volném trhu, vlastníkem je zahraniční firma, která se snaží rozvíjet služby a upevňovat své vedoucí postavení na trhu. Tato firma se prezentuje jako moderní, dynamická a efektivní firma. Představitelem této skupiny je u nás O2, dříve telefonní společnost Telekom.

www.mojepoplatky.cz
www.bankovnipoplatky.comAkční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!