12.8.2022 | Svátek má Klára


ŠAMANŮV DOKUMENT: Demonstrace na podporu ZP

24.11.2005

Demonstrace na podporu přijetí zákoníku práce (schválen v prvním čtení dne 19. 10. 2005) se uskuteční v sobotu 26. 11. 2005 v Praze tak, aby proběhla před druhým čtením v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR. Samotná demonstrace se uskuteční na Palachově náměstí po pochodu Prahou od 12.00 hodin.

Rada OS ZPTNS vyzývá Výbory základních organizací a Koordinační odborové výbory k zajištění co možno největší účasti členů OS ZPTNS na demonstraci!

Na základě rozhodnutí rady OS ZPTNS bude vyplacen každému účastníkovi - členu OS ZPTNS ze stávkového fondu*** příspěvek, a to ve výši 300,- Kč.
Příspěvek účastníkům - členům vyplatí oproti podpisu základní organizace. Způsob vyplácení příspěvku účastníkům si stanoví výbory základních organizací samostatně. Následně po zaslání seznamů - podpisových archů (spolu s číslem běžného účtu) na OS ZPTNS bude základní organizaci vyplacená částka odborovým svazem refundována.

Závodní výbor naší odborové organizace rozhodl, že našim členům, kteří se zúčastní demonstrace, poskytne příspěvek z našeho rozpočtu dalších 200,- Kč.

Výbory základních organizací České pošty, s. p. se budou řídit pokyny k zajištění dopravy a účasti na demonstraci vydané Podnikovým koordinačním odborovým výborem České pošty, s. p.

Shromáždění účastníků, průběh pochodu a demonstrace se bude řídit dále uvedeným scénářem:

Sejdeme se na Letenské pláni mezi 10.00 až 11.00 hod.
Shromáždíme se u automobilu s legem× OS ZPTNS. Automobil bude stát u vjezdu na parkoviště naproti tribuně Sparty××, blíž ke Špejcharu. Účastnící dostanou vlajky, píšťalky, praporky.×××
Zde se účastníci podepíší do prezenční listiny, aby mohli obdržet příspěvek ze stávkového fondu a příspěvek naší odborové organizace.
Prezenční listiny Vám dá k podpisu: členové závodního výboru.

V 11.30 začne pochod z Letenské pláně na seřadiště schody u Čechova mostu. Pochod vyjde po nábřeží E.Beneše na Klárov a přes Mánesův Most na Palachovo náměstí.

Za ZV: Plachý Milivoj¤

Opsáno v Praze dne 22. listopadu 2005

Šamanovy nekorektně komentované vysvětlivky:

* ZO OS = základní organizace odborového svazu. V demokratických strukturách dává podněty a deleguje pravomoci svým zástupcům, ve strukturách fýrerského typu poslouchá "pokyny"

** OS ZPTNS = Odborový svaz zaměstnanců poštovních, telekomunikacních a novinových služeb, valnou část tvoří nejspíše zaměstnanci Českých Textáren

*** Stávkový fond je určen pro podporu zaměstnancům, kteří za prostávkovaný čas nedostanou výplatu. Nikoli pro úplatky účastníkům partajní akce senátora ČSSD Milana Štecha.

× Chudák Lego je v tom nevinně

×× Aha, Sparta, tak proto je to psáno rudě

××× A proč ne mávátka a třepetalky?

¤ Vymyšlené jméno šéfodboráře z virtuálních Českých Textáren. Ale jinak je vše doslova opsáno...

Ještě jedna poznámka: Zrádci z ČSSD zákoník práce k druhému čtení tomuto zasedání Poslanecké sněmovny nepředložili. Alespoň bude moci být zorganizována ještě další dobře zaplacená demonstrace!