Neviditelný pes

ŠAMANOVO DOUPĚ: Zelená kontrarevoluce

10.2.2010

Není namířena proti Zelené revoluci - ale proti Zeleným Khmérům, kteří ničí svobodu i životní prostředí

-------------------------------------------------------------------------------------------
Ledy na Himalajích tají. Nepochybně. Někde, teď. Někde zase přibývají. Nikdy však nebyly "vodním zdrojem ". Však kdyby byly, pak by už odtály. (A kdyby labutě, pak by odletěly.) Byly, jsou a budou pouze přírodním rezervoárem vody.

Důkazem oteplování měly být ledové kry odlamující se od Antarktidy. Jenže proč se odlamují? Jsou sunuty do moře z vnitrozemí - kde nabývají sněhovými srážkami. Místo "důkazu" oteplování jsou stejně hodnověrným "důkazem" ochlazování.

Roztáním ledovců se jednak ochlazuje mořská voda, jednak - pokud se týká arktických plání - dle Archimedova zákona nepřibývá jejího objemu. Objem ledové kry pod vodou a ledové kry nad vodou je roven objemu vody, ukrývané v ledu...

Globální teplota nestoupá. Stoupají lokální teploty v tepelných ostrovech, ve kterých tepelní podvodníci měří své jediné povolené údaje.

Hladina světového oceánu nestoupá. To jenom přílivové vlny více zaplavují oblasti, které byly dříve chráněny buďto přirozenými (a člověkem likvidovanými) bariérami, anebo v oblastech, kde nejsou udržovány bariéry umělé (New Orleans).

Klima se dnes mění, nepochybně, jako se mění už čtyři a půl miliardy let. V době čtvrtohor je však až znepokojivě stabilní - možná to má souvislost s rozvojem civilizace. Ne, že civilizace zklidnila klima, ale stabilní klima umožnilo rozvoj civilizace.

Civilizace je dnes už tak "rozvinutá" - alespoň v průmyslových zemích - že lidé v ní žijí a netuší, že se nacházejí uprostřed divoké planetární přírody. Skutečně - stejně jako se mléko nevyrábí v obchodech a jablko nevyroste v ledničce, stejně tak není atmosféra planety uměle klimatizovaná! Lidé jaksi zapomněli, že jediná bouřka má více energie než jaderná válka a že jediná sopka dokáže způsobit globální ochlazení na celou sezónu. A že sníh v lednu a mrazy v únoru nejsou ve střední Evropě žádnými "rozmary počasí" nebo "klimatickou katastrofou"...

Přestože je klima celkem stabilní, jeví cyklické změny. Právě jednu prožíváme, a to je několikaleté (možná i víceleté) globální ochlazení, které však v příštích několika stech letech může přerůst ve skutečně bombastické oteplování - pokud budeme věřit slunečním fyzikům. Ale i když nebudeme věřit nikomu, klima se bude stále měnit - sem i tam, a bylo by nesmírnou chybou počítat pouze s jednosměrným vývojem.

V této situaci trvá tupá setrvačnost politiků, živená podplacenými a zblblými médii a kšeftaři emisních odpustků, kteří teď jedou v oteplovacím byznisu. Myslí si, že teplé akcie budou mít stálý a nekonečný růst - tedy alespoň nejméně do roku 2100. Problém je ten, že dnes máme utratit peníze v hospodě, která za devadesát let bude nejspíše zavřená.

V této situaci se k totalitní moci dostávají Zelení Khmérové, kteří křičí - sice nemáme ještě dosud potvrzené všechny předpoklady, ale musíme JEDNAT. A "bylo by chybou pochybovat". Demokratická Evropa a Amerika tak následují komunistickou Čínu, která kdysi vyhlásila boj proti škodlivým vrabcům, kteří zobou zrní. Jakých ztrát se ušetří! Za každého skoleného ptáka dostal čínský uvědomělý zemědělec určitou částku - a příští rok se náramně rozmohly mouchy. Čínská politika jednoho dítěte, praktikovaná totalitními metodami v totalitním státě s tradicí cennosti mužského potomka a bezcennosti dívky vedla k milionům vraždám. (Nemyslím potraty, ale živě narozená mimina!) Dnes schází čínským mladíkům miliony nevěst. Není třeba chodit až do Číny - právě v době, kdy přicházel přirozený populační nárůst, podpořili jej českoslovenští komunisté příplatky, půjčkami a dalšími ekonomickými nástroji. V okamžiku přirozeného útlumu napak dali ťafku z druhé strany a přiškrtili kohoutky - když jim došly peníze. (My tedy dnes peníze nemáme a odložená porodní vlna "Husákových dětí" odchází, ale naši sociální demagogové budou trvat na plození dětí Paroubkových.)

V případě změn klimatu se nacházíme v obdobné situaci jako populační inženýři totalitních systémů. V situaci, kdy značná část vědců pochybuje o existenci nějakého oteplování, případně upozorňuje na možné ochlazování. Politici a lobisté však už mají hezkou hračku a nehodlají se jí zbavit. Naštěstí zkrachoval loňský kodaňský koncil proti "klimatické změně", jeho hlavním viditelným výsledkem je závazek nepřipustit zvýšení globální teploty o více než 2 Kelviny za sto let... Rozvojové země si arci zaslouží naši pomoc - ale konkrétní peníze musí jít na konkrétní projekty.

Ale smysluplné (v plném smyslu tohoto slova). Tedy ne na idiotská opatření, jež mají za svůj následek zhoršení životního prostředí! Nesmyslná podpora "podporovaným" (nikoli ekologickým!!!) zdrojům vede nejen k problémům v energetické síti, ale v budoucnu nás čekají obrovské potíže s nebezpečným odpadem, v nějž se po skončení životnosti fotovoltaických elektráren změní sluneční články. Agenti s ruským a arabským plynem nás přesvědčují, že produkt jejich chlebodárců je "ekologický", nebo "méně neekologický", ale odmítají rozvoj jaderné energie. Je potřeba, aby bylo jasně řečeno: Jaderná energetika má nulový uhlíkový efekt. Oproti energetice uhelné je mnohem bezpečnější a produkuje i mnohem méně pracovních úrazů - na množství vyrobené energie. Podporujme výzkum dalších generací reaktorů, které nás zbaví jaderného "odpadu" (ještě je v něm ukryto 90 % energie). Budoucnost může být třeba v přechodu k vodíkové energetice - ale nezakazujme plynové elektrárny!

Zákazy žárovek nic fatálního neušetří. Pokud budeme počítat i s energií potřebnou na jejich výrobu. A zatížení životního prostředí se zvýší. Jaké překvapení: tyto tvarové zářivky jsou po rozbití nebezpečným odpadem! A do sběrných dvorů se jich vrací jen třetina. Nesmyslné dotace na "biopaliva" nejen ničí motory našich aut, ale ničí i brazilskou džungli, která se kácí pro sojové a kukuřičné plantáže.

Je to divný svět, divné věci, když je pro lidi třeba pálit laciné žito v peci, aby zdražil chleba!

Nastal čas vyhlásit boj Zeleným Khmérům. Protože je současně doba předvolební, ptejme se my, voliči, kandidátů různých politických stran, na jejich "zelenou vizi". Žárovky a plazmové monitory, olověné pájky a rtuťové teploměry nám nezakazuje nějaká pofiderní Evropská unie. Tyto zlovolné útoky na lidskou svobodu a zdravý rozum podnikají žraloci "zeleného" průmyslu za blahovolného nezájmu našich ministrů zastupujících nás v Evropské radě, za mlčení našich europoslanců. Ministři jsou odpovědni parlamentu a parlament si volíme. Už nikdy by neměl být zvolen lhář a podvodník takového kalibru, jako je Martin Bursík, bývalý ministr životního prostředí a bývalý poradce energetických firem. Člověk, který by chtěl do ceny jaderné elektřiny zahrnout cenu za nákup stíhaček a bezpečnostních opatření proti ekologistickým teroristům. Člověk, který zamezil rozvoji atomové energetiky u nás a pak se hlasitě smál, když poukazoval, že na potřebnou a včasnou výstavbu většího množství jaderek nejsou stavební a průmyslové kapacity!

Je samozřejmě jedině rozumné šetřit a užívat přírodních zdrojů s rozumem a přiměřeně. Ale nic rozumného a přiměřeného není např. na zákazu lékařských teploměrů a matných skel u všech žárovek...

Proto vyhlašuji Zelenou kontrarevoluci. Tato "kontrarevoluce" není namířena proti Zelené revoluci - ale proti Zeleným Khmérům. Je nejvyšší čas, pokud si chceme uchovat svobodu, zabránit rozebrání našich společných peněz - a zachránit životní prostředí pro nás i pro naše děti.

Psáno v Praze dne 9. února 2010. K článku je možno volně diskutovat i na Šamanově blogu

Viz i článek Hospodářských novin Globální oteplení se nechystázpět na článek