29.9.2022 | Svátek má Michal


ŠAMANOVO DOUPĚ: Zdražte elektřinu! Ale všechnu...

13.2.2007

Nejprve musím podotknout, že samozřejmě jsem pro to, chovat se šetrně k prostředí, ve kterém žijeme. A také se snažím podle toho jednat - třeba i tím, že meju odpadky, než je odnesu do separovaného sběru. Umělé hmoty totiž nemůžete odhazovat zašpiněny biologickým znečištěním, to nevíte?... Jenže "enviromentalismus" je patrně něco jiného, jak jsem seznal z návrhu "ekologické daňové reformy", kterou naše vláda spustí už za necelý rok.

Tak spustí - musí, že. Jsme jednou v EU, její normy jsou pro nás závazné. Jenže způsob, jakým má být zdaněna elektřina, ten mnou lomcuje. Asi nejspravedlivější - tedy z hlediska vypouštění skleníkového oxidu uhlíku - by bylo zavedení uhlíkové daně. Kolik vypustíš CO2, tolik zaplatíš, ať už spaluješ cokoli. Toto ale už vpodstatě platíme např. prostřednictvím spotřebitelské daně na pohonné hmoty. Kdo více spotřebuje benzinu, ten více spaluje kyslíku, více vylučuje oxidu, a tedy více platí. Jenže za čas by k tomu měla ještě přispět ekologická daň. Ale proč rovnou nezvýšit spotřební daň na PHM - ale na stejnou úroveň v celé Evropě?

Má se zdanit elektřina, uhlí a plyn. Protože však Německo si vymohlo, že se u něj uhlí danit nebude, začneme snad z Němec kupovat zpátky svoje uhlí, které jsme tam ještě za sociku vyváželi a které si Němci ukládali do svých vytěžených povrchových lomů... Ale to jen tak na okraj, dnes bych se chtěl věnovat hlavně elektřině. Ano, zdražme ji, ale proboha bez výjimek! A všude stejně! Když čtu ten návrh na elektroekodaně, musím plakat. Bude mít totiž výjimky!

První výjimkou je, že se od této daně má osvobodit elekřina "užívaná pro veřejnou dopravu". Nonsens! Jen ji zdražte - když chcete ušetřit! Na dopravu se použijí desítky procent z celkové spotřeby elektřiny! Před třiceti lety byl podíl na výdajích pražského Dopravního podniku v sekci Tramvaje asi tento: na vozový park se spotřebovalo asi 80 % prostředků, elektřina stála jen 5 %. Proč by někdo vyvíjel rekuperační tramvaje, když je nikdo nekoupí! Proč by je někdo kupoval, když je elektřina levnější než odpisy strojů, které ji spotřebovávají.

Chcete šetřit? Nedávejte daňové úlevy na elektřinu spotřebovanou v tramvajích a lokomotivách!

Další z výjimek mne donutila ke smutnému pláči: osvobozena od ekologistické daně má býti elektřina, spotřebovaná v elektrolytických a metalurgických procesech. Jauvejs! Zde se spotřebuje snad třetina elektřiny. Jenže halt to by náš milý průmysl byl bit, takže musíme podpořit národní zájmy...

Některé výjimky jsou zdánlivě rozumné: má být odekodaněna elektřina z "ekologických zdrojů". Bylo by to rozumné, kdyby tuto elektřinu nebyly nuceny vykupovat distribuční firmy s několikanásobným zdražením proti průměrné ceně elektřiny!

Ale nejvíce se vztekám při této výjimce: Osvobozena bude elektřina, "pokud dosahuje více než padesáti procent nákladů na výrobek". To se týká našeho milého ocelářství, nejspíše. Další dobrá třetina z celkové spotřeby. A toto oddanění daně je jasnou výzvou k plýtvání!

A co se tedy bude danit? Hlavně spotřeba domácností. Průmysl a doprava ne! Takže zase se zhurta vytasíme, stejně jako ti staří blbí bolševici, s šetřením na osvětlení - které je všade vidět, a už vidět není, že elektricky vysvítíme jen nějakých 5 % spotřeby.

Ach ouvej!!!

Pro Boha, zachraňte svět, zdražte elektřinu! Bez výjimek!! Aby se vyplatilo kupovat si šetrné spotřebiče. Ale spotřebiče, které jsou k prostředí, ve kterém žijeme, šetrné. Tedy opravdu šetrné a ne ta zářivková svinstva nebo výrobky, při jejichž produkci se vyplýtvá více energie, než ony samy pak za dobu své životnosti ušetří...

Ale pokud nebudou jednotná pravidla pro celou Evropu, pak bude každá po jednotlivých zemičkách provedená "ekologická daňová reforma" jenom zbytečným a drahým ekonomickýkm cvičením, které nikdy žádnou energii neušetří! Nanejvýše se vybere více peněz do státního rozpočtu. Který je zase moudře přerozdělí do sociálních výdajů...

O co jde? O ekologii? O šetrnost? Nebo jde o to splnit směrnici a chvástat se svou ekologičností?

Vládo moje milá! Chceš být ekologická? Pak zdraž elektřinu paušálně a bez výjimek!

998. Šamanovo doupě
Psáno v Praze na Lužinách dne 12. února 2006