15.4.2021 | Svátek má Anastázie


ŠAMANOVO DOUPĚ: V životě jsem neslyšel takovou sprostotu

8.9.2018

5. září 1938 československá vláda pod tlakem událostí v podstatě přijala osm nestydatých sudeťáckých karlovarských bodů. Opakuji svůj starší článek k nezmiňovanému výročí tehdejších „zářijových událostí“ nejen kvůli tomu, abych je připomněl, ale i proto, že vidím určitou podobnost let 1938 a 2018. Spočívá například v tom, že v našem parlamentu byly a jsou zastoupeny strany, které otevřeně hlásají „změnu režimu“, přičemž spolupracují s cizí mocí, ti první s německou, ti druzí s ruskou. Špinavou práci, kterou pro Hitlera dělal Henlein, dělá dnes pro Putina Filip. Jde samozřejmě jen o určité podobenství, protože prezident Beneš nebyl vlivovým agentem Berlína. Jako je prezident Zeman vlivovým agentem Moskvy. A taky se československá vláda neopírala o podporu sudetských nacistů, jako se současná vláda agenta StB Andreje Bureše Babiše opírá o podporu komunistů z Böhmen und Mähren.
*****

Před osmdesáti lety psal evropský a světový tisk o tom, jak je Němcům v Československu ubližováno. Tak například na začátku září 1938 uvrhli krutí Češi v Ostravě do vězení 82 aktivistů Sudetoněmecké strany pod průhlednou záminkou, že pašují zbraně. Tedy zbraně německé pro použití na území ČSR. Nikoli brokovnice na bažanty a kulovnice na medvědy, ale pušky, pistole, náboje, granáty a další pomůcky pro přípravu ozbrojeného povstání.

Každý vězeň má právo na to, aby se s ním slušně zacházelo. Toto zacházení se pak může kontrolovat nezávislými orgány. Delegace čtyř poslanců Sudeten deutsche Partei se dostavila ve středu 7. září 1938 do ostravské věznice, aby shlédla, jestli je to tam aspoň tak dobré, jako v Dachau. Před věznici je doprovázela demonstračka místních soukmenovců. Zatímco poslancové kontrolovali vězeňskou humanitu, vyřvávalo ono mírumilovné shromáždění variantu dnešního sloganu „Pusťte bratry!“. Demonstraci se snažila zkrotit jízdní policie, která bila do lidí. Poslanec Partaje zachytil koně jednoho zpupného policisty za uzdu a byl za to šlehnut bičíkem. Nato Henlein přerušil jednání s Benešem o svých požadavcích*, neboť bylo patrno, že i když československá vláda ustupuje jeho spravedlivým argumentům, nemá tu moc, aby ústupky prosadila u místních orgánů. Zpráva byla dána na vědomí zahraničním novinářům s tím, že druhý den bude tisková konference.

Ostravský policejní ředitel okamžitě bestiálního policistu vyhodil. Druhý den vyhodil ministerský předseda Hodža ostravského policejního ředitele a dal ho pro jistotu bez vyšetřování rovnou zatknout. Pro větší jistotu vyhodil i několik dalších zasahujících policistů.

Na půdě poslaneckého klubu SdP proběhla ve čtvrtek 8. září 1938 tisková konference. Všichni (zahraniční) novináři byli seznámeni s tím, jak už od roku 1918 Češi Němce neúnavně pronásledují a pošlapávají jejich práva (být vládnoucím národem). Dověděli se o lidech, kteří mizí ze svých domovů bez jediné stopy, jen proto, že to jsou Němci. (Konference samozřejmě probíhala v budově československého parlamentu.) Uslyšeli, jak mírumilovní pašeráci zbraní trpí strašlivými podmínkami ve vězení. Osmdesát dva chudáků bylo zavřeno, aby nemohli politicky pracovat pro svobodu svého národa. Byli spoutáni, biti, hladověli. Takové věci se dějí na celém území sudetských Němců!, pravili předáci, nebudeme více jednati s Čechy o našich podmínkách.

Novináři dostali tiskovou zprávu na dokonalém papíře a dokonale připravenou, jako vždy. Češi, jako vždy, nejdříve vyšetřovali a dali svou zprávu další den. To však již nikoho nezajímalo. Včerejší noviny si už přečetli všichni Britové a všichni Francouzi, dnes je zajímá další český zločin, o kterém chtějí být co nejdříve informováni.

Proč dali Němci své zprávy novinářům dříve než Češi? Nemohlo za to jen „české lemplovství“ (přesněji potřeba ověřit informace). Tyto české zločiny se připravovaly v berlínských pracovnách říšských propagandistů. Často byla napsána tisková zpráva dříve, než se popisovaná událost stala. Jak se stala? Přece tak, jak to bylo v novinách!

Večer 8. 9. promluvil v rozhlase prezident Beneš. Vyzval všechny Čechoslováky ke klidu a rozvaze. Česky – a aby rozuměli rovněž jeho „teuere Mitbürger“ – i německy: „Chceme přispět k vytvoření dobrých vztahů ke všem svým sousedům, zejména Němcům.“

„Velký německý národ je vydán nestoudnému týrání a pronásledování. Češi trýzní Němce, snaží se je zničit a vydávají je procesu pozvolného vyhubení. Pronásledují je jako divou zvěř jen proto, že nosí bílé punčochy a používají pozdravu, který jim vyhovuje,“ pravil ve svém rozhlasovém projevu v pondělí 12. září pan Hitler. „Děj se co děj, nebudu již věčně jen klidně snášet další útisk německých soukmenovců v Československu...“

Soudruzi Hitler a Henlein

Soudruzi Hitler a Henlein

Zotročený národ, povzbuzen slovy svého fýrera, defiloval pak v pochodňovém průvodu před lordem Runcimanem: „Lieber Lord/ mach´ uns frei/ von der Tscheko/ slowakei!“ Pohnula se masa německých úderníků v českém pohraničí. Pašované zbraně promluvily. Například v Habartově u Sokolova, kde jimi byla 13. září 1938 vystřílena četnická stanice. (Tři habartovští četníci patří do seznamu 110 lidí, zavražděných v průběhu následujících dvou týdnů. Tyto vraždy nebyly dosud vyšetřeny. Ostatně – dodnes se na ně v demokratickém Německu vztahuje „Hitlerův dekret“, přesněji výnos, o chvályhodnosti takových činů...) Evropa byla rozhořčena: Četníci si dovolili palbu opětovat a zabili i některé Němce! Dokonce i ty, kteří byli viditelně označeni rudou páskou se zkratkou legální strany S.D.P. (Na rubu té pásky byl hákový kříž. Nebo to byl líc?) Český imperialismus dokonce sáhl k vyhlášení stanného práva v osmi okresech na Chebsku. Klid ve městech zajistila až přítomnost vojenských kolon.

15. září vykřikuje Henlein z Německa, kam uprchl, protože na něj byl vydán zatykač za vedení ozbrojeného puče: „Soukmenovci, jako nositel vaší důvěry a vědom si své odpovědnosti konstatuji před celou světovou veřejností, že systém utlačování ze strany českého národa dosáhl svého vrcholu použitím kulometů, obrněných vozů a tanků proti bezbranným sudetským Němcům. Tím český národ ukázal celému světu s konečnou platností, že je nemožné žít s ním v jednom státě.“ (Tanky stály na náměstích – stály, čili „byly použity...“)

„Jak se zdá, česká státní policie a četnictvo byly náhle zachváceny krvežíznivostí, nastolily ve všech obcích hrůzovládu, vraždily bezbranné bratry, trýznily ženy a děti. V životě jsem neslyšel takovouto sprostotu,“ poznamenal si anglický novinář Sydney Morell, který své svědectví později vydal v knížce „Viděl jsem ukřižování“ (druhé české vydání JOTA, Brno 1995).

Pak přišla marná mobilizace, mnichovský diktát a zbytek moderních českých dějin. Jak budou pokračovat?

Psáno v Praze 13. září 2003, v den habartovského výročí, na Neviditelném psu vyšlo 16. září 2003. Podruhé na NP vyšlo 9. září 2008
***

Před těmi deseti lety jsem poznamenal: „Jsme o něco blíže třetí světové válce, kterou chystá tentokrát ruský imperialismus. Gruzínští hrdlořezové a čeští hrůzovládci si jsou natolik podobní – v podání dávných hitlerovců a dnešních Rusů! Pravda, rozdíl tu je: Ani Hitler nedával sudeťákům pasy jejich otčiny, jako to nyní činí jeho soudruh Putin.

Za následujících 10 let báťuška Putin zavraždil a zaútočil nejméně na tři lidi ve Velké Británii. Na odpadlíky, o nichž předem veřejně prohlásil, že je třeba se jich zbavit. Nechal zavraždit odbojné ruské novináře (někdy mu jejich hlavy přinesli na stříbrném podnose jako dárek k narozeninám). Okupoval další kusy dřívějšího ruského impéria – ke kterému, bohužel, patří dle ruských vojenských a politických plánovačů i území bývalých států Varšavské smlouvy.

Pro letošek doplňuji, že současná ruská smršť bílé i černé propagandy se jenom stupňuje. Považuji za příšerné, že propaganda, kterou neocarská státní propaganda hustí do nebohého ruského lidu zepředu i zezadu, se tak podobá té dávné goebbelsovské v tom, že už ji vůbec nezajímá reálnost a uvěřitelnost mimo své vlastní území. Vyloženě jenom blbnou vlastní lidi, aby, aby? Aby osvobodili nebohé Rusy, na něž se útočí na evropském území? Naštěstí se teď ruské samoděržaví zabředává v Sýrii, kde je spojencem chemického válečného zločince Asada a fakticky též íránského prejaderného islámského státu. Nu, Hitler se taky před druhou světovou angažoval ve Španělsku, že. A proč že Putin dodává Íránu jaderné technologie? Tomu Íránu, který na vývoji raketových a jaderných zbraní spolupracuje se Severní Koreou?

Aby mohl muslimskýma a severokorejskýma rukama uškrtit Evropu a USA. (Alespoň před tím už léta varuje kolega Moby Dick.)

Podobnost let 1938 a 2018 je i v tom, že v našem parlamentu jsou zastoupeny strany, které otevřeně hlásají „změnu režimu“, přičemž spolupracují s cizí mocí, ti první s německou, ti druzí s ruskou. Špinavou práci, kterou pro Hitlera dělal Henlein dělá dnes pro Putina Filip.

Jde samozřejmě jen o určité podobenství, protože prezident Beneš nebyl vlivovým agentem Berlína. Jako je prezident Zeman vlivovým agentem Moskvy. A taky se československá vláda neopírala o podporu sudetských nacistů, jako se současná vláda agenta StB Andreje Bureše Babiše opírá o podporu komunistů z Böhmen und Mähren.

Jedno však zůstalo: Většina Evropy je stejně blbá, jako byla v roce 1938. A opětně můžeme sledovat podivné spojenectví Německa a Ruska, tentokrát plynové. Přičemž plyn z Ruska byl už mnohokrát použit jako zbraň a není důvodu se domnívat, že by ho ruští vůdcové nepoužili znovu.
-----------------------------------------

* Vraťme se k roku 1938. Zde jsou německé požadavky, které sudeťáci vznášeli na československou předválečnou vládu. Nejpřesněji byly definovány v „Osmi karlovarských bodech“, jak je veřejně pronesl Konrád Henlein na sjezdu SdP 24. dubna 1938 v Karlových Varech:

1. sjednání úplné rovnoprávnosti a rovnocennosti pro německou národní skupinu s českým národem v Československé republice
2. uznání sudetoněmecké národní skupiny jako právní osobnosti, aby její rovnoprávnost ve státě mohla být zachráněna
3. stanovení a uznání německého národního území
4. vybudování německé samosprávy v německém národním území ve všech oborech veřejného života, pokud se jedná o zájmy a záležitosti německého národního tělesa
5. vytvoření zákonných ochranných opatření pro ty státní příslušníky, kteří bydlí vně rámce uzavřeného území jejich národnosti
6. odstranění bezpráví, které se stalo sudetskému němectví od roku 1918, a reparace hmotných škod, jež tím bezprávím byly učiněny
7. uznání a provedení zásady, že v německém území mají být jen němečtí veřejní zaměstnanci
8. úplná svoboda přiznání se k německé národnosti a k německému světovému názoru (míněn nacismus - pozn. Š.)

„(Německá) národní skupina“, „(německé) národní území“, „německé národní těleso“, „rámec (německého) uzavřeného(!) území“, kde mohou být ve veřejné správě zaměstnáni jen Němci, vyvěšování vlajek s hakenkrajcem, hajlování. A zaplacení „škod“. Nehoráznost od Němců, kteří jako jediní žili v demokracii.

A přesto tyto požadavky československá vláda pod tlakem událostí 5. září 1938 v podstatě přijala. To ale nebylo vhod ani Henleinovi, ani Hitlerovi – ti nechtěli domluvu, ale záminku k obsazení území celého Československa. Jako závdavek ke své plánované celosvětové expanzi. Proto už za pouhé dva dny přišla výše popsaná ostravská provokace, poté přerušení jednání ze strany Henleina a rozhlasový projev Hitlera, který vyprovokoval ozbrojený puč.

Převzato z Šamanovy hospůdky U hřbitova.Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!


 Neviditelný pes
Toto je DENÍK: do sítě jde obvykle nejpozději do 8.00 hod. aktuálního dne. Pokud zaspím, opiji se, zešílím nebo se zastřelím, patřičně na to upozorním - neboť jen v takovém případě vyjde Pes jindy, eventuálně nikdy.
Šéfredaktor Ondřej Neff (nickname Aston), příspěvky laskavě posílejte na adresu redakce Jiřímu Wagnerovi, redaktorovi NP (nickname JAG). Rubriku Zvířetník vede Lika.