14.4.2021 | Svátek má Vincenc


ŠAMANOVO DOUPĚ: Tři efekty výpadku

19.6.2019

Za horami, dolinami, za pouští a pralesem, za mořem a za oceánem došlo k výpadku elektřiny. V neděli, právě na Den otců, se bez dodávky elektrické energie ocitla skoro celá Argentina a příhraniční oblasti Uruguaye, Brazílie a Chile. Postiženo bylo asi 50 milionu lidí. Po 13 hodinách byla dodávka obnovena z 98 %.

Tato událost je popudem, abych zde zveřejnil sedm let starý příspěvek ze svého blogu, který obsahuje rady, jak se chovati po výpadku. A protože jsem tehdy v tom dávném roku 2012 nezmínil další podstatné věci, přidal jsem je sem do hranatých závorek – [psáno v úterý 18. června 2019].

***

Jako pamětník reálného socialismu jsem zažil časté výpadky elektrické energie. [Ve zlatých šedesátkách nešlo jen o výpadky, ale často i o úmyslné vypínání celých čtvrtí, aby zůstala zachována rovnováha v energetické soustavě.] Tyto výpadky nás naučily určitému chování, získali jsme určité zkušenosti, se kterými vás při této příležitosti seznámím, abyste byli poučeni do příštích dnů. Dávejte si hlavně pozor na tyto tři efekty:

1) Efekt opakovaného výpadku

I když je přerušení dodávky proudu krátkodobé, nevrátí vám ho operátoři do sítě okamžitě. Nejdříve si musí ujasnit, co se stalo, jestli někde v drátech nevisí člověk, nebo jestli není porucha způsobena takovou závadou, která by při předčasném zapnutí vyvolala ještě větší škodu. A zde dochází k problému:

Pokud dojde třeba i jen po pěti minutách k obnovení dodávky elektřiny, mají všechny spotřebiče tendenci rozběhnout se najednou. Třeba motory zařízení, které běží jen občas. Například domácí chladničky i velkokapacitní chladicí zařízení. Rozjíždějí se zastavené kompresory, výtahy, ventilátory. Přičemž záběrný moment jejich motorů je až desetinásobkem proudu jmenovitého. Všechny právě vytlučené akumulátory v síti se začínají nabíjet. Stejně jako vychlazená akumulační kamna. Zatímco zapínání těchto spotřebičů je normálně náhodné a rozložené v čase, teď se rozbíhá vše najednou. Toto zatížení může vést k následnému výpadku.

[Problémem se staly i počítače, nabíječky a přehršel přístrojů jsoucích v pohotovostním stavu, kdy „prakticky nic neberou“. Jenže když „vypnete“ počítač a zapomenete v něm zastrčený externí disk, tak ten stále zůstává zapnutý. Můj patnáct let starý počítač má ještě mechanické tlačítko a na zadní stěně je dokonce vybaven kolébkovým vypínačem! To můj nový počítač musím po „vypnutí“ ještě „dovypnout“. Netahám tedy šňůru ze zásuvky, protože dnes už počítač potřebuje několik zásuvek (na zvukovou soupravu, tiskárnu atd.), ale vypnu všechny zásuvky na prodlužovačce/psu zde chytře umístěným kolébkovým spínačem.]

Průmyslové firmy se s tím občas umějí vypořádat – mají automaticky časově rozložený náběh odběru svých strojů. Tramvajáci se nerozjedou hned, ale postupně. Podobně rozumné počínání doporučuji i pro domácnost: Nechte zapnutou jedinou lampičku jako signalizaci obnovy dodávky elektřiny. Vše ostatní vypněte – nejlépe jističi. Ony zejména nové elektrické spotřebiče (nejen počítače) nemají rády opakované krátkodobé výpadky...

[Poznatek z domácí praxe: V domácnosti mé partnerky Jany byla spousta počítačů. I když jsme po venkovním výpadku vytáhli ze zásuvky chladničku a televizi a vypnuli všechna světla (dolů vypni), stejně nám po návratu napětí vypadl hlavní jistič na chodbě. Donutil jsem další uživatele domácnosti, aby odstavili od sítě všechny „odstavené“ počítače (“vždyť nic neberou“), ale stejně nám jistič zase spadl. Až když jsem prolezl pod nábytkem a vytahal ze zásuvek všechny kabely, kterými byly napájeny mnohé nabíječky (“ale vždyť na nich nic není připojeno“), zůstal přívodní jistič v klidu. Když totiž máte deset nabíječek, tak alespoň jedna hřeje, i když nic nenabíjí. Odejdete z domu, kde necháte takovou nabíječku bez dozoru, a už se pak nemáte po požáru kam vrátit. I nezatížené nabíječky mají vlastní spotřebu. Ty kvalitní povýtce jenom její jalovou složku – i ta však zatěžuje jistič a při nahození po výpadku právě ona krátkodobě několikanásobně poskočí.

Poznatek z firemní praxe: Pes ve psu ve psu ve psu je zlo! Dejte si tam zásuvek, kolik chcete, zásuvkový obvod má stejně jenom jistič na 10 ampér…]

2) Efekt nenasytného spotřebitele

Všechno vypadne. Ve firmách jsou v provozu jen zálohované zásuvky ze střídačů (UPS), které mívají omezenou kapacitu, řádově na dvě, tři hodiny. Zaměstnanec má však svá práva. Zažil jsem, že do takové zálohované zásuvky si umí připojit vše – nejen zálohovaný počítač, ale i nezálohovanou kopírku. To už je lepší tam vrazit rovnou i rychlovarnou konvici! (Také jsem zažil.) Zatížením neplánovaných spotřebičů se akumulátory vyčerpají mnohem dříve, než je plánováno.

3) Efekt Jurský park

Kdybyste četli knížku a ne jen koukali na film, bylo by vám to jasnější. Ale i ve filmu bylo patrné, co se stalo: Po výpadku naskočil odběr z UPS. Místo aby hned nahodili dieselagregáty (které se obvykle rozběhnou automaticky - ale taky nemusí), nechali si vybít baterky a přišel ten druhý, horší výpadek.

Tento efekt jsem také zažil. Uživatel objektové sítě UPS měl výpadek podružného jističe, který ale nenahlásil. Proč, však jeho superdůležité počítače byly napájeny z vlastních střídačů a vlastních baterií! Byli spokojeni, nebylo třeba se vzrušovat. Až když jim systém oznámil, že se za deset minut odepne, začali teprve běhat, volat a shánět se po nějakém opraváři...

Ještě přidám tři poznámky:

První: Když už si svítíte svíčkou a ne petrolejkou, pak nad plamenem nesmí být hořlavé předměty. Svíčka by rovněž měla být v nehořlavém svícnu postaveném na nehořlavém podkladu. Touto zřejmou radou se neřídí lidé, kteří si zapalují svíčky na adventních věncích, vlastně adventní věnce. (Proto na nich bývá napsáno „dekorace“ a ne „svítilna“.)
[Je třeba také zachovávat rozumné odstupové vzdálenosti, protože teplo se přenáší i sáláním.]

Druhá: Dnes je obvyklé všechny možné věci „outsoursovat“. Firma už nemá vlastní barák, ani vlastní energetiky. Je někde v pronájmu, a na zdi kanceláří i dispečinků má různobarevné zásuvky. Z jedné barvy jde nezálohovaná elektřina, z druhé elektřina zálohovaná diesely, kdy trvá přerušení dodávky jen několik sekund (až minut...), a ze třetí plyne elektřina nepřerušovaně (UPS záloha).

Zažil jsem jako dodavatel, že se uživatel diví, že mu pravidelně ve čtvrtek večer vypadne nepřerušovaná síť UPS. Spletl si barvy zásuvek a těmito výpadky tak registroval pravidelné zkoušky dieselů.

Zažil jsem jako uživatel, že jsme byli takhle v pronájmu a šéfy vůbec nezajímalo, jestli má vlastník baráku diesely, UPS, či vůbec aby se dožadovali odpovědi na otázku, na jak dlouho mají naftu nebo jak dlouho vydrží baterky. Oni měli podepsané smlouvy na dodávku elektrické energie! První blackoutík ukázal, že smlouvy jsou na nic, protože tyto zbytečné drobnosti neobsahují ani penále, ani jiné nástroje tlaku na správce baráku, ale hlavně že správa budov na to nemá lidi. (Nejspíš to zase někam „outsoursovali“.)

Třetí: Už se blíží čas, kdy se nebudeme ptát na cenu elektrické energie, ale na spolehlivost a trvalost její dodávky.

(Autor sloužil čtvrt století jako vedoucí směny energetického provozu UTB.)

Publikováno dne 29. 2. 2012 v Šamanově hospůdce U hřbitova. Na Neviditelném psu se objevuje poprvé.

Viz i neviditelně psí příspěvek z roku 2003 Až přijde blackouAdvantage Consulting, s.r.o.
SEŘIZOVAČ VÝROBNÍCH STROJŮ (30-35.000 Kč)

Advantage Consulting, s.r.o.
Ústecký kraj
nabízený plat: 30 000 - 35 000 Kč


 Neviditelný pes
Toto je DENÍK: do sítě jde obvykle nejpozději do 8.00 hod. aktuálního dne. Pokud zaspím, opiji se, zešílím nebo se zastřelím, patřičně na to upozorním - neboť jen v takovém případě vyjde Pes jindy, eventuálně nikdy.
Šéfredaktor Ondřej Neff (nickname Aston), příspěvky laskavě posílejte na adresu redakce Jiřímu Wagnerovi, redaktorovi NP (nickname JAG). Rubriku Zvířetník vede Lika.