Neviditelný pes

ŠAMANOVO DOUPĚ: Temná energie H-Systemu

15.8.2018

(Popularizační výklad k jeho dvěma limitním stavům s ohledem na okrajové podmínky temného miliardáře a jasného komunistického prokurátora)

Rozpíná se vesmír stále rychleji, anebo pomaleji? To jest čeká ho rozfouknutí nebo singularita? Dlouho to vypadalo, že se pohybuje přesně nebo velice blízko středovému stavu, tedy že se rozpíná rovnoměrně. Pak se věřilo, že v budoucnu přijde Velký krach. Teď se s určitostí ví, že nás čeká Velké rozervání. To vše za situace, kdy víme, že náš vesmír je tvořen ze 73 % temnou energií, ze 23 % temnou hmotou a jen zbylých 4 % tvoří hmota baryonová, tedy to, co můžeme pozorovat. (Pokud soudruzi vědci neudělali nějakou chybu.)

big bang

Podobně je tomu i s H-Systemem, jehož problematiku nelze pochopit bez znalosti jeho temné hmoty a energie. Avšak i baryonové informace se v našich médiích objevují jen z nepatrné části. Není divu, když tento vesmír trvá již 25 miliard, pardon, 25 let.

Vypreparuji jen několik dat z viditelného H-vesmíru, přičemž odfiltruji mediálně známé, přesněji médii interpretované informace. Z temné strany tohoto vesmíru zmíním jen několik pozorování, které nejsou a zatím ani nemohou být podpořeny tvrdými daty. Po tomto zjednodušení zjišťujeme, že:

1. H-System byl od počátku letadlo (předpokládám, že mezi zájemci jsou vzdělanci, kterým nemusím základní definice vysvětlovat).Vzlétlo roku 1993, havarovalo roku 1997. S těžkými zraněními se zachránilo jen 30 stewardů, 1160 rodin spadlo bez padáku. V současnosti úpí kapitán letadla v žaláři (sazba 12 let), zatímco pilotům byla prominuta podmínka amnestií prezidenta Václava K. v roce 2013.

2. Do následného konkursu (návrh na něj podán v září 1997, vyhlášen byl v listopadu 1998) bylo přihlášeno přes 500 pohledávek o hodnotě přes dvě miliardy korun. Pokud víme, že tisíc rodin bylo obráno průměrně o milion korun, pak nám vychází, že byla ukradena miliarda. Další miliardu tvoří pravděpodobně temná hmota, zvaná úroky.

3. Z těch dvou miliard si miliardu nárokuje oficiální korzár Global Financial Restructuring Czech (eseróčko s kyperským podílem 280,5 milionu Kč, ten tam dnes už není – nyní v likvidaci. V současnosti ho vede pravděpodobně bílý kůň, který je ve vedení patnácti dalších firem), který si pohledávku zakoupil (zřejmě se slevou o temnou energii) od poskytovatele půjček, jímž byla Komerční banka.

Připomeňme v této souvislosti, že by úctyhodné úvěrové společnosti neměly prodávat své pohledávky bez toho, aby si v obchodní smlouvě vymínily, že ostrovní korzáři nesmějí nahodit lichvářské úroky. Připomeňme, že ani samy úctyhodné úvěrové společnosti by neměly vymáhat lichvářské úroky. (Na počátku 16. století se výše úroku pohybovala mezi 10-35 %, v současném Švýcarsku nesmí být spotřebitelský úvěr úročen více než 15 %.)

4. Druhý nejvíce poškozený nahlásil pohledávku ve výši asi 450 milionů Kč, tedy asi čtvrtinu všech pohledávek! Jedná se o SBD Svatopluk (asi 600 členů). Toto družstvo začalo na troskách H-Systemu stavět. Do bytů (v rodinných i bytových domech) vrazilo celkem 220 milionů korun.

5. Na zbylých asi tisíc rodin zbývá poslední čtvrtina. Čtvrtina toho, co se vymůže při konkursu.

Přehled občanských poškozenců (mimo finanční korzáry a temnou hmotu):

a) 34 rodin ve Velkých Přílepech si domky koupilo potřetí, a to z konkursní podstaty. Ty jsou za vodou. (Která se ovšem po změně fyzikálních podmínek může změnit v led.)

b) V Horoměřicích postavil SBD Svatopluk 55 domů, na něž se nyní zaměřuje valná většina kapacity mediálních teleskopů.

c) Zbylých asi tisíc klientů (včetně občanského sdružení Maják s asi 75 členy) dostalo LDH (LeDa Hovno). Tedy nemají ani pozemky, ani domy. Jen ty své nároky, které mají být ukojeny rozprodejem 55 domů SBD Svatopluk. (Přičemž Svatopluk má též dostat podíl z toho, co se mu rozprodá.)

Právní okolnost, která zamlžuje fyzikální pohled na problém:

Existoval u nás za bolševika debilní zákon, podle kterého to, co stojí na pozemku majitele pozemku, patří majiteli pozemku, i když to majitel pozemku sám nepostavil. Možná to nebyla debilita tohoto zákona, avšak debilita marxistického režimu, kdy si stavební družstevník nemohl koupit poměrnou parcelu, připadající na jeho byt. Když potom přišly restituce, tak černá díra, zvaná Pozemkový fond, dala restituentovi (nikoli původnímu, ale dalšímu, který komunisty okradeného zemědělce okradl podruhé) původní pozemek – i s nemovitostmi na něm. Pak se členové bytů v domech SBD najednou divili, že jejich byty patří nějakému vetřelci, kterému (podle zákona!) musí platit tučný nájem. Tento případ časem zašel za horizont mého pozorování, mám ale pocit, že nakonec zafungovaly zákony nedebilní.

Proč zmiňuji ubohé bytové družstevníky je proto, že po sametovce byl vydán bilní zákon, podle kterého pozemky pod nemovitostmi patří vlastníkům nemovitostí. Debilně se ale týkal toliko rodinných domů, nikoli domů bytových. (Výzkumníci, kteří hledali důvod této omezenosti zákona počítají i s možností, že to bylo proto, že maminka ministra financí a předsedy ODS Václava K. bydlela v takovém rodinném domku...)

Kdybyste se ptali, proč Pozemkový fond rovnou nevydal restituentovi náhradní pozemek, pak o dpověď nedostanete. Z černé díry to jde těžko. Někteří vědci odhadují, že tamní rozhodující úředníci jsou vesměs mimozemšťané. Jiní zase, že to jsou důležité osoby ze všech stran Národní fronty korupce (NFK).

V souvislosti s H-Systemem je jmenován jistý činitel ČSSD, šéfporadce premiéra Mlhoše Z. a strůjce jeho zvolení státním prezidentem, totiž dnes již zesnulý soudruh Miroslav Š. Ten ale prý peníze od později havarovavšího a zaťurmovaného kapitána letadla neužíval sobecky ve svůj osobní prospěch, leč nosil je do pokladny Lidového domu. (Aspoň tak o tom svědčí reliktní záření jiných těles, padajících pod horizont událostí.)

Dalším politickým činitelem, jenž se v kauze namočil má být podle nejasných pozorování jinak celkem Respektovaného teleskopu i ministr financí za ODS Ivan K. (pozdější předseda představenstva České pojišťovny), který mohl z pozice ministra dopomoci jisté nejmenované Perfidně Preferované Firmě ve vlastnictví Petra K. k privatizaci – právě České pojišťovny.

Vypadá to, že odsouzený kapitán letadla Petr S. měl ještě řídící létání...

Nu a v současnosti výše jmenovaná NFK hledá v kauze další zisk – tentokrát politický. Na scénu vstoupila nová postava – předseda vlády Andrej B. B. (stíhaný pro dotační podvod). Kuriózní je, že si smočil i současný prezident České republiky, dřívější předseda ČSSD.

Chtěl jsem být stručný, ale musím ještě přidat závažná fakta k průběhu kauzy SBD Svatopluk versus český stát.

I. SBD Svatopluk se dalo do výstavby (“dostavby“) sporných domů s požehnáním prvního správce konkursní podstaty, tedy „v dobré víře“. Těch 220 melounů tedy investovalo – „pod státním dozorem“.

II. Konkursní soud následně odvolal správce konkursní podstaty, který smlouvu uzavřel. Prý to bylo v rozporu s tehdy platným debilním zákonem (nikoli s dnes platným zákonem).

II. V roce 2000 bylo zahájeno trestní stíhání – dvou představitelů SBD Svatopluk, kteří byli v roce 2004 odsouzeni k podmíněným trestům za „poškozování věřitele“ (zhodnocení pozemku). Konkursu navzdory prý „vyvedli“ z H-Systemu podstatnou část (svého) majetku. Tresty byly sice podmíněné, pan K. nicméně strávil ve vazbě dva plus jeden měsíc – aby neovlivňoval svědky. (V té souvislosti se naskýtá otázka, proč nebyli též zavazbeni správci konkursní podstaty, protože ti svědky evidentně ovlivňovali, a to svými hrozbami).

III. Nová konkursní správkyně nabídla, že si Svatopluci mohou koupit své domy v dražbě. Vyvolávací cena byla asi třetinou toho, co do nich vrazili, její očekávaný výtěžek pak polovinou.

IV. Z neznámého důvodu byl majitel čtvrtiny pohledávek (SBD Svatopluk) vykmitnut z věřitelského výboru.

IV. Už třetí správce hnal Svatopluky před soud, aby je z Horoměřic vylikvidoval. Přičemž:

A) Městský soud v Praze mu nejprve vyhověl.

B) Vrchní soud v Praze toto rozhodnutí zrušil a případ Městskému soudu vrátil.

C) Zde jako svědek vystoupil první správce. Na základě toho 8. ledna 2015 Městský soud v Praze žalobu zamítl. A to podle tohoto nálezu soudkyně:

„Kdyby nemovitosti nebyly dostavěny, zimu by bývaly nepřežily a dnes by se nebylo o co soudit“

.

Bylo též konstatováno, že žaloba současného správce Josefa Mon S. jde „proti dobrým mravům“.

D) Ten pravil, že jde o „rozhodnutí poškozující zájmy drtivé většiny ostatních klientů H-Systemu, kteří nebydlí a očekávají co nejvyšší výnos z prodeje majetku v konkursní podstatě“. Načež se odvolal k Soudu nejvyššímu.

E) Ten letos v červenci rozhodl o žalobě na vyklizení. Klienti H-Systemu ze Stavebního bytového družstva Svatopluk v Horoměřicích by měli do jednoho měsíce vyklidit domy, ve kterých žijí na základě nájemních smluv s SBD Svatopluk. Jejich domy patří do konkursní podstaty, jakž bylo pravomocně rozhodnuto již v roce 2008. Nejvyšší soud prej nemohl nic jinýho ani dělat.

F) Teď právě to jde k Ústavnímu soudu.

G) Jsme žádostivi, zda v případě, že nebude ukojen hlad Josefa Mon S. po skalpech Svatopluků, nepožene onen případ k soudu pro lidská a nelidská práva pozemšťanů a mimozemšťanů.

K tomu komentář: Někteří soudci Nejvyššího soudu vynášejí občas skutečně kuriózní výroky. Třeba že korumpování poslanců patří k jejich „projevu“, což je ze zákona kryto imunitou. Nebo že korumpování sekretářky premiéra je „dáváním darů“. Nebo že odposlechy, schválené soudcem k odkrytí korupce, jež by jinak nemohla býti odkryta, jsou „nezákonné“.

Nezávislému pozorovateli třeba z galaxie v Andromedě by se mohlo zdát, že souběh těchto podivuhodných rozhodnutí ohledně korupčních kauz má základ – v korumpování některých soudců Nejvyššího soudu.

Připomeňme navíc, že v roce 2014 prohlásil čelný politik KDU-ČSL a vsetínský zastupitel Jiří Č., že v rámci konkursu na H-System došlo „pravděpodobně k druhé vlně tunelování, že majetek byl věřitelským výborem rozprodaný pod cenou a okradení klienti H-Systemu tak byli okradení ještě jednou. Navíc věřitelský výbor nehodlá uznat pohledávky vzniklé dostavbou nemovitostí SBD Svatopluk“. (Což byl asi důvod, proč byli tito věřitelé z věřitelského výboru vyhnáni.)

Uveďme zde však také, že pan exministr a exsenátor a starosta Vsetína Jiří Č. svého času jako milionář pobíral sociální dávky. Takže také patří do rodiny hvězd se spektrální třídou NFK. Ale spíš jen jako náhodný sběrač žebračenek.

To temporální správce konkursní podstaty pan Josef Mon S. má mnohem větší hvězdnou jasnost. Odhaduje se, že v temných koutech souhvězdí Samoa ukrývá temnou energii o ráži 100 Mega. V dolarech.

Připomeňme také, jak už poznamenali jiní, že i kdyby se ty baráky prodaly za nominální cenu, pak věřitelé získají nanejvýš několik desítek tisíc. Pokud to nebude rovnou LDH. Kdo o své prachy nepřijde je správce, protože ten má ze zákona jako první nárok na zaplacení svých palmáre.

Připomeňme také, že za čtvrtstoletí otáčení žentouru našich debilních zákonů a černoděrových soudů bylo na vypořádání konkursů vyplaceno za platy právníků a úředníků, počítačový čas a poštovné určitě několik desítek, ne-li stovek milionů v čirých baryonových korunách z našich daní.

*************************************************

Nyní tedy můžeme konečně přistoupiti k popsání dvou limitních stavů. Krach nebo udržitelný rozvoj? Obojí je možné:

α: Horoměřičtí uvedou majetek H-systemu v konkursu do původního stavu.

i) To znamená, že své baráky zbourají až na úroveň základové desky. Tak, jak je převzali. Přesně podle zákona. Načež se z nich stanou bezdomovci.

ii) Pokud nevyrubají své přípojky elektřiny, vody a plynu a kanalizaci, pak je mohou vypnout, a zavřít. Přesně podle zákona.

iii) Na pozemku konkursní podstaty neumožní přes svoji přístupovou cestu nikomu vstup.

iv) Dojde k singularitě a tento majetek pak bude mít cenu velkou nulu. Z té se pak budou platit oprávněné nároky. To by pak byl „nejvyšší výnos z prodeje majetku v konkursní podstatě“, ty troubo M. Sporte.

Poznámka: Autor byl účastníkem dvou konkursních řízení, trvajících pět a deset let. V prvním se ze 40 tisíc vydobyla asi tisícovka, což zaplatilo benzin za cestu k soudu (lístek z vlaku by nám stát proplatil), ve druhém se ze dvou tisíc vydobyla Nula. Sporného úspěchu dosáhl jeden z kolegů, který ze dvou milionů získal tolik, že mu to nechtěli posílat poštou a musel si pro sumu přijít osobně: 80 – haléřů. (To ještě byly desetníky...)

ω: Logické řešení

i) To co nepostavil H-System, je majetek stavebníků ze Svatopluka. Přesně podle současného zákona.

ii) 220 milionů, které věnoval Svatopluk nejen za dostavbu, ale i za stavbu přípojek a přístupové komunikace splatí konkursní správce právě tvůrcům těchto hodnot. Přesně podle rozumu. (Přípomeňme, že přístupovou komunikaci zahrnul před pěti lety konkursní správce do první vyhlášené dražby. Přesně proti zákonu.)

iii) Stavebníci ze Svatopluka si domy koupí za těch 220 milionů. Což je o 100 melounů více, než je odhadní cena (120 milionů).

iv) Rozumu bude učiněno zadost, stejně tak jako dobrým úmyslům a mravům.

A to bude nejvyšší výnos z prodeje majetku v konkursní podstatě.

A ti zbylí ubozí věřitelé?

Zaprvé: Finanční korzáři nejsou ubozí.

Zadruhé: Ostatní stejně dostanou LDH; těch pár fufníků, co by obdrželi, nepostačí ani na zapravení nákladů na cestování ke konkursnímu soudu a papíry, které za to čtvrtstoletí popsali.

Závěrečný návrh: Třeba by je mohl konkursní správce Josef Mon S. odškodnit za jím zprasený konkurs nějakou částí ze své temné energie. A stavebníkům ze Svatopluka by mohl vyslovit silné poděkování za záchranu hodnot. Ale to bychom asi od současného temného miliardáře a bývalého slunka jasného prokurátora a komunistického zločince, který v roce 1985 nechal zavazbit a zavřít sedm členů Jazzové sekce, chtěli mnoho.

Psáno v Praze na Lužinách v úterý 14. srpna 2018.

P.S. Jest matematicky dokázáno, že pokud by se v čase měnily fyzikální parametry vesmíru, pak může být kdykoli zborcen během Planckova času (10–43 s, nejkratší možný časový interval). A jakou dobu trvá při změnách zákonů právních Planckův čas, než dojde ke zborcení demokracie? Pětadvacet let???

Převzato z Šamanovy hospůdky U hřbitova.zpět na článek