Sobota 13. července 2024, svátek má Markéta
  • Premium

    Získejte všechny články
    jen za 89 Kč/měsíc

  • schránka
  • Přihlásit Můj účet

První český ryze internetový deník. Založeno 23. dubna 1996

JS

J20. 59S47.

15. 6. 2024 12:31

Je podivné, že křesťané neslaví svátky související s židovským náboženstvím (šabat, Roš ha-šana, Simchat Tóra, Jom kipur, Sukot, Chanuka, Purim, Pesach a Šavuot) a zároveň připouštějí, že jejich víra je pevně a založena na základech judaismu.

Mnoho z těchto svátků je založeno na událostech popsaných ve Starém zákoně, který křesťané nadále považují za platný, i když některé prvky se jich již netýkají. Deset dní od Roš ha-šana do Jom kipuru však odpovídá 40dennímu období, kdy Mojžíš na hoře obdržel druhou sadu desek Desatera. Pesach odkazuje na exodus Židů z Egypta. Tyto příběhy zůstávají relevantní pro křesťanskou teologii.

Ježíš by byl jistě překvapený, kdyby viděl, že náboženství založené na jeho životě již neslaví svátky, které mu byly drahé.

Foto

Ježíš křesťanství nezaložil. Pouze chtěl současný judaismus reformovat.Po Ježíšově smrti začali jeho učedníci kázat sami. Byli to Židé Rozhodující vliv měl Pavel Saul založil novou církev, uzpůsobil ji tak, aby vyhovovala barbarům. Zrušil třeba obřízku, a podobně Nechal sepsat evangelia, která jsou součástí Nového zákona. Tím postupně začalo nepřátelství mezi Židy a křesťany. Ti Židy obviňovali, že nechali zabít Ježíše a jejich náboženství je to pravé a správné.

JS

J81. 58S85.

15. 6. 2024 12:07

"Jan Křtitel křtil přicházející poutníky, mezi nimi prý i jistého Jošuu."

Tato scéna je v každém evangeliu kromě Jana. Protože křest je podřízenost, vypadá to, že Ježíš začal jako učedník Jana Kř. To by vysvětlovalo, proč Jan Kř. nenásledoval Ježíše, ale pokračoval ve své službě jako samostatná osoba.

Ježíš věřil, že Jan Křtitel byl „největším narozeným mužem“, čímž sebe vylučoval. Kniha Skutků uvádí, že ještě dlouho po stětí Jana Kř. a dokonce i po Ježíšově ukřižování existovali následovníci Jana Křtitele.

V Lk 7,19: Zavolal si dva z nich a poslal je k Ježíšovi s otázkou: „Jsi ten, který má přijít, nebo máme čekat jiného?“ Ti muži k němu přišli a řekli: „Poslal nás Jan Křtitel a ptá se: Jsi ten, který má přijít, nebo máme čekat jiného?“

Podle Lukáše byl Jan Kř. Ježíšův bratranec. Do té doby se neznali?

Janovo evangelium je nejnovější a přišlo v době, kdy teologie přeměnila Ježíše na Boha ("Já a Otec jsme jedno" - J 10,30). Bylo by tedy divné, aby byl Bůh křtěn pouhým člověkem. Autor tedy tento fakt vynechal a jednoduše nechal Jana Křtitele uznat Ježíše vyšší postavou a zároveň zachovat přiměřenou podřízenou pozici. Je to pěkný příklad, jak se křesťanská teologie vyvíjela v čase.

Je také zajímavé, že existuje více mimobiblických historických důkazů pro Jana Křtitele než pro Ježíše.

IJ

Ach ano, noc ze sesteho na sedmeho rijna, svatek Simcha Torah - radostna oslava obdrzeni Tory.... /tezko k tomu cokoliv dodat...

Vyhledávání

TIRÁŽ NEVIDITELNÉHO PSA

Toto je DENÍK. Do sítě jde obvykle nejpozději do 8.00 hod. aktuálního dne. Pokud zaspím, opiji se, zešílím nebo se zastřelím, patřičně na to upozorním - neboť jen v takovém případě vyjde Pes jindy, eventuálně nikdy. Šéfredaktor Ondřej Neff (nickname Aston). Příspěvky laskavě posílejte na adresu redakce.

ondrejneff@gmail.com

Rubriku Zvířetník vede Lika.

zviretnik.lika@gmail.com

HYENA

Tradiční verze Neviditelného psa. Sestává ze sekce Stručně a z článků Ondřeje Neffa - Politický cirkus a Jak život jde. Vychází od pondělka do pátku.

https://www.hyena.cz