1.12.2021 | Svátek má Iva


ŠAMANOVO DOUPĚ: Nesiem Vám materiály na pána Bureša

24.6.2015

Když se dnes tak propaguje sběr veřejně dostupných materiálů na různé osoby, dovolil jsem si (zejména pro mlaďochy) ze slovenštiny převést část složky, kterou si ve své době na Ing. Andreje Babiše vedlo slovenské ministerstvo vnitra. Náš současný nejoblíbenější ministr financí a majitel nejoblíbenější politické strany ANO je v ní registrován pod číslem 25085 jako důvěrník (od 12. 11. 1980) a posléze i jako agent StB (razítko uvádí 23. 11., vázací akt byl proveden o něco dříve).

Jmenovaný byl členem SSM a ROH (jako většina jeho generace), od r. 1978 pak kandidátem KSČ, načež od r. 1980 komunistou (jako menšina jeho generace). Jako málokdo z jeho generace byl též činný v mezinárodní organizaci studentů AIESEC, kde se dokonce stal prezidentem. Krom členství v Československém červeném kříži se nechal nalít i do Svazu českoslovesko-sovětského přátelství. Podle poznatků verbířů z StB „jmenovaný pracuje ve společenských organizacích velmi aktivně“. Vysokou školu ekonomickou v Bratislavě ukončil s červeným diplomem a 1. listopadu 1978 nastoupil do PZO Petrimex Bratislava (později Chemapol Bratislava - pozn. Šaman). Díky všem svým jmenovaným předpokladům postupoval rychle v kariérním žebříčku a v době vázacího aktu byl již zástupcem ředitele obchodní skupiny 31. O svých stycích s StB dnes říká:

„Státní bezpečnost taková, kterou znám já, a kterou znají všichni, kteří pracovali v podnicích zahraničního obchodu, hlídala ekonomické zájmy Československa. V PZO fungovala přesná pravidla: každý styk s cizincem bylo nutno hlásit, sepsat zápis; stejné to bylo se zahraničními služebními cestami. Do podniku chodil oficiální pracovník StB a kolem něj fungovalo množství jiných, kteří byli utajeni.
Příslušníci StB pracovali hlavně systémem pozvání na kafe a zjišťování informací, jestli náhodou někdo nebere provize od dodavatelů; fungovali úplně stejně, jako dnešní BIS. Ekonomická StB byla jiná než ta, která perzekuovala lidi, nedovolila jim cestovat nebo studovat...“

(Podobným způsobem se hájil předseda KSČM JUDr. Vojtěch „Falmer“ Filip. A k ohajobě před soudem si přivedl i dva své řídící orgány, kteréžto bývalé údy StB zaměstnal ve své českobudějovické právní firmě...)

A nyní tedy co říká (krácená) ZPRÁVA o získání ke spolupráci:

*****
Krycí jméno: BUREŠ

- Vázací akt byl vykonaný ve vinárně U obuvníka dne 11.11.1982 v době od 16.30 do 18.00 hod.
- Vázací akt vykonal npor. Ing.ŠUMAN Július, starší referent 1. oddělení, 3. odboru za účasti kpt. MÁTRAYe Rastislava, vedoucího staršího referenta specialisty 1. oddělení 3. odboru XII. správy SNB.
- Pozvání kandidáta bylo vykonané při poslední řádné schůzce.

Po přivítání a krátkém společenském rozhovoru byli v krátkosti probrané rodinné poměry jmenovaného s cílem ověření si správnosti získaných poznatků k rodinným příslušníkům jmenovaného z hlediska aktuálnosti.
V dalším byla ze strany RO (“riadiaceho orgánu“ - Š) zhodnocena dosavadní spolupráce kandidáta s orgány StB. Podané poznatky byly hodnoceny kladně a bylo poukázano na jejich význam při odhalování trestné činnosti, resp. jejímu předcházení. Kandidátovi byl opětně zdůrazněn význam spolupráce proti vnějšímu jakož i vnitřnímu nepříteli a byl vyzván, aby se ke spolupráci s orgány StB vyjádřil.
Kandidát uvedl, že plně chápe potřebu boje proti činnosti vnějšího a vnitřního nepřítele zaměřené proti zájmům ČSSR. Uvedl, že hlavní prostor k trestné činnosti resp. k poškozování národního hospodářství vidí ve vývozu druhotných surovin za ceny nevýhodné pro ČSSR jakož i v nezodpovědném přístupu k vývozním fondům ve výrobních podnicích. Zdůraznil, že v minulosti po prvním kontaktu uvítal možnost kompetentním orgánům poukázat na nedostatky, se kterými se při své práci střetává a které poškozují naše národní hospodářství. Vyjádřil spokojenost se současným způsobem setkávání, ale současně vyjádřil obavu z odhalení styku s Bezpečností, což by ho značně poškodilo v práci.
V další části byl rozebrán stav antidumpingového pokračování ze strany EHS vůči PZO (“podnik zahraničního obchodu“ - Š) PETRIMEX v souvislosti s vývozem PVC a PE na trh členských zemí EHS. Pramen uvedl, že situace je doposud nejasná. V průběhu listopadu se mají pracovníci PZO PETRIMEX Ing. HAUG a Dr. DANIŠKA zúčastnit dalšího jednání na Mezinárodním soudním dvoru v Haagu. Další poznatky k uvedené problematice jsou zpracované v samostatných AZ (“agenturních zprávách“ - Š).
Kandidát byl dále vytěžený k ohlasům na úmrtí s. BREŽNĚVA, o čemž je zpracovaný samostatný záznam.
Po tomto byl kandidát vyzván, aby se vyjádřil, zda chce nadále spolupracovat s orgány kontrarozvědky, s čímž jmenovaný souhlasil. Po vyjádření souhlasu bylo jmenovanému oznámeno, že splňuje předpoklady na spolupracovníka čs. kontrarozvědky a byl mu předložen k podpisu písemný závazek, který byl zakamuflovaný v propagační brožuře. Kandidát závazek po přečtení podepsal bez dalších otázek a souhlasil, aby bylo i nadále používáno krycí jméno BUREŠ.
Po podepsání závazku byl jmenovanému vysvětlen význam krycího jména a jeho používání. Na závěr vázacího aktu byl spolupracovník instruován k přísnému dodržování zásad konspirace, jakož i k ostatním zásadám spolupráce a plnění úloh spolupracovníka čs. kontrarozvědky. K instruktáži pracovník neměl žádné připomínky ani dotazy…

- Heslo pro kontakt s jiným OP: „Nesu Vám materiály od pana BUREŠe“
- Nepřítomnost BUREŠe na pracovišti nebylo potřebné legalizovat, protože verbovka proběhla mimo pracovní dobu.
- Příchod a odchod spolupracovníka byl zabezpečený bez narušení konspirace.
- Během zavazování vznikly výdaje na občerstvení ve výšce Kčs. 65,- které budou zúčtovány ve finanční části svazku.

RO: npor. Ing. ŠUMAN
Doporučuji: VSRŠ 1. oddělení kpt. JUDr. MÁTRAY
Souhlasím: Náčelník 3. odboru XII. S SNB mjr. Ing. GREGUŠ Milan, CSc.
*****

Tento text zdánlivě podporuje Babišovu tezi u sedění u kafíčka a ochraně ekonomických zájmů. Avšak něco jiného je sedět u estébáků jako zaměstnanec pézetky, a něco jiného docházet do vinárničky jako estébák.

A ohledně Babišova hlodu „Ekonomická StB byla jiná než ta, která perzekuovala lidi, nedovolila jim cestovat nebo studovat...“ přemýšlím, proč se tedy ta „hodná“ část StB zajímala o to, co vnitřní nepřítel říká ke smrti s. BREŽNĚVA.

Vojtěch „FALMER“ Filip popřel svého času informaci o své spolupráci s StB. Českobudějovický soud v r. 1992 usoudil, že s StB nespolupracoval vědomě. Až v roce 2006 stejný soud upravil své dřívější rozhodnutí: Filip spolupracoval vědomě – jen nevěděl, že zpravodajská služba, jíž závazek podepsal, byla organizačně zařazena pod StB. Což však nevadí, aby tato osoba neseděla na sesli místopředsedy Sněmovny.

„BUREŠ“ se rovněž soudí. Také spolupracoval s kontráši, ale sám ví, že patřili pod StB. Avšak o svém agentsví nechce ani slyšet. Zřejmě se drží „přísného dodržování zásad konspirace“. Poslední soudní jednání proběhlo 26. června 2014, kdy Okresní soud Bratislava I (zatím nepravomocně) rozhodl, že je Andrej Babiš ve svazcích StB evidován neoprávněně. Soudkyně k tomu uvedla: „Soud neměl za prokázané, že navrhovatel vědomě spolupracoval se Státní bezpečností a že byl jejím agentem“. Nedochoval se totiž „písemný závazek“.

Slovenský Ústav paměti národa je jiného názoru. Předložil dokument, podle kterého se agent BUREŠ podílel na prověrce jednoho kolegy, který měl být také zverbován k StB. V dalším dokumentu práská BUREŠ dalšího kolegu, že kritizuje komunistický režim. Ovšem před soudem vystoupil Burešův řídící důstojník Andrej Kuľha, který (jak jinak), prohlásil:

„Po analýze skutečností jsem vyhodnotil, že nejde o vědomou spolupráci (Babiše s StB) a spis jsem odložil do archivu.“

Z čehož vyplývá, že Andrej Babiš byl práskač, ať už jako nevědomý agent, nebo jako uvědomělý komunista. No – a to mu už zůstalo…

Psáno v Praze na Lužinách dne 23. června 2015

Zde je (ve slovenštině a v PDF) k dispozici veřejně přístupný materiál o spolupráci Andreje Babiše s StB

Převzato z Šamanovy hospůdky U hřbitova.Vyhrajte balíček Kendamil XXL a k tomu výborné kaše pro vaše miminko
Vyhrajte balíček Kendamil XXL a k tomu výborné kaše pro vaše miminko

Kendamil je kojenecká výživa bez kompromisů. Dopřejte svému děťátku to nejlepší – oblíbenou prémiovou výživu v XXL balení! 3 z vás ji pošleme a...


 Neviditelný pes
Toto je DENÍK: do sítě jde obvykle nejpozději do 8.00 hod. aktuálního dne. Pokud zaspím, opiji se, zešílím nebo se zastřelím, patřičně na to upozorním - neboť jen v takovém případě vyjde Pes jindy, eventuálně nikdy.
Šéfredaktor Ondřej Neff (nickname Aston), příspěvky laskavě posílejte na adresu redakce Jiřímu Wagnerovi, redaktorovi NP (nickname JAG). Rubriku Zvířetník vede Lika.