9.4.2020 | Svátek má Dušan


ŠAMANOVO DOUPĚ: Kultura proti antisemitismu

13.4.2019

ICEJ

Mezinárodní křesťanské velvyslanectví Jeruzalém (ICEJ*, česká pobočka) pořádá tuto neděli 14. dubna v Praze šestnáctý ročník akce „Kulturou proti antisemitismu“. Minulý rok to vypadalo takhle: Mír Izraeli a všemu lidstvu. A letos je podobný program. Více v pozvánce předsedy ICEJ ČR pana Mojmíra Kalluse:
*********

Česká pobočka Mezinárodního křesťanského velvyslanectví Jeruzalém (ICEJ) Vás zve do Prahy na veřejnou akci „Kulturou proti antisemitismu“, která se koná na Květnou neděli 14. dubna 2019.

Pořádáme ji proto, že se znepokojením sledujeme stále silnější vlnu nepřátelské propagandy namířené proti Židům. Od prvního ročníku v roce 2004 se situace v Evropě výrazně zhoršila. Považujeme za alarmující, že Židé se dnes, po více než 70 letech od holocaustu, v řadě zemí Evropy již opět necítí bezpečni. Jsme přesvědčení, že právě jako křesťané bychom měli být vždy mezi prvními, kteří se ozvou, kdykoli se objeví protižidovské předsudky. Zavazuje nás k tomu i naše vlastní minulost a bolestná historie židovsko-křesťanských vztahů.

Akce začíná „Pochodem dobré vůle“ centrem Prahy, po němž následuje veřejné shromáždění v sídle Senátu ve Valdštejnské zahradě. Účastníci Pochodu dobré vůle se sejdou před 14. hodinou na Staroměstském náměstí, odkud projdou ulicemi Josefova, na Palachově náměstí před Rudolfinem zhlédnou taneční vystoupení studentů Tanečního centra Praha a pochod zakončí ve Valdštejnské zahradě, kde se připojí k navazujícímu shromáždění. Cílem je vytvořit pokojným a kulturním chováním kontrast k agresivním a lživým projevům nenávisti a společně deklarovat, že antisemitismus do slušné společnosti nepatří.

Dramaturgie letošního šestnáctého ročníku shromáždění ve Valdštejnské zahradě, jež patří k největším veřejným vystoupením křesťanů u nás, opět vychází z připomenutí tragické minulosti šoa, ale věnuje se i životu přeživších po válce a také současnosti. Hlavním programovým bodem je představení pamětnice Hany Sternlichtové. Jan Potměšil a Adéla Kačerová v režii Jana Kačera přiblíží ve scénickém čtení hlavní body jejího životního osudu, který je zaznamenán v její knize „Svobodná, volná“. Paní Sternlichtová, která přežila Osvětim a po válce našla nový život v Izraeli, bude osobně přítomna a převezme čestné občanství rodného města Holic. Letos poprvé využijeme velkoplošné projekce a její příběh představíme také ve filmovém sestřihu. Autentické svědectví patří k nejsilnějším nástrojům potírání propagandy. Nenechte si ujít tuto vzácnou příležitost poslechnout si živé svědectví těch, kdo tyto hrůzy přežili.

Na programu se budou podílet mnozí čeští i zahraniční politici a umělci, kteří svou aktivní účastí podpoří myšlenku celé akce. Pozvání přijal izraelský velvyslanec Daniel Meron, předseda Senátu Jaroslav Kubera, předseda poslaneckého klubu KDU-ČSL Jan Bartošek, předseda Výboru pro kulturu hl. m. Prahy Jan Wolf, moderátorka Českého rozhlasu Veronika Sedláčková a herec Jan Potměšil. Hudebně program doprovodí kapela Mackie Messer Klezmer Band. Zúčastní se také více než sto středoškoláků z Česka, Německa a Dánska.

Filosof Edmund Burke řekl, že k triumfu zla postačí, když slušní lidé nebudou dělat nic. Zveme Vás, abyste společně s námi dali najevo, že jsme se z minulosti poučili.

Mojmír Kallus

*Mezinárodní křesťanské velvyslanectví Jeruzalém bylo založeno v roce 1980 jako akt solidarity s židovským národem a jeho historickou vazbou na Jeruzalém. Dnes reprezentuje miliony křesťanů všech denominací z více než 125 zemí světa, které spojuje láska k židovskému národu a izraelskému státu a zájem o něj.

Práce ICEJ je založena na verši z proroka Izaiáše „Potěšujte, potěšujte můj lid.“ (Iz 40:1) Už skoro 40 let praktickým způsobem pomáhá potřebným v Izraeli a současně se snaží informovat, vzdělávat a inspirovat křesťany po celém světě, aby se postavili do cesty vzrůstající vlně nepřátelství a antisemitismu pozvedající se proti židovskému národu.

Chceme svou činností dosvědčovat, že Bůh je věrný vůči svému lidu Izraeli. Jako velvyslanci Ježíše se snažíme ukazovat Židům jinou tvář křesťanství, než na jakou je uvykla staletí křesťanského antijudaismu. Angažujeme se v rozsáhlém programu sociální pomoci, s nímž se v průběhu let setkaly téměř všechny komunity a národnostní skupiny v Izraeli. Uzavřeli jsme partnerství s jeruzalémským Jad Vašem, abychom mezi křesťanskými komunitami na celém světě pomáhali zvyšovat povědomí o holocaustu a šířili poučení vyplývající z této tragédie pro celé lidstvo.
*****

P.S. Šaman: Patřičně se přioblečte (boty, šála). Má být zataženo a jen 7 stupňů. Prapory budou vlát v mírném větru (14 km/hod) ve východo-sevorovýchodním směru. Tradiční sklenka dobrého vína na závěr zahřeje jen mírně.

Převzato z Šamanovy hospůdky U hřbitova.
 Neviditelný pes
Toto je DENÍK: do sítě jde obvykle nejpozději do 8.00 hod. aktuálního dne. Pokud zaspím, opiji se, zešílím nebo se zastřelím, patřičně na to upozorním - neboť jen v takovém případě vyjde Pes jindy, eventuálně nikdy.
Šéfredaktor Ondřej Neff (nickname Aston), příspěvky laskavě posílejte na adresu redakce Jiřímu Wagnerovi, redaktorovi NP (nickname JAG). Rubriku Zvířetník vede Lika.