8.12.2023 | Svátek má Květoslava


ŠAMANOVO DOUPĚ: Kde udělali soudruzi z ČSSD chybu

29.5.2009

Středeční předvolební mítink ČSSD u Anděla doprovázela řada podstatných chyb. První závažnou chybu udělal sám předseda Paroubek, když předcházející večer v Událostech/Komentářách na toto setkání svým osobitým způsobem pozval hlavně své odpůrce. Druhou chybou bylo, že ještě včas vešlo ve známost, že se dostaví na jediný, tedy poslední, pražský mítink ve tři odpoledne, kde tím pádem došlo ke kumulaci zájmu návštěvníků.

Hlavní chybu pak vyvedli pořadatelé tohoto setkání s občany, protože vůbec nezvládli organizaci. Ono se jim to tak trochu vymklo z ruky, neb přišlo mnohem více lidí, než pravděpodobně očekávali. A převážnou většinu návštěvníků tvořili odpůrci reálněsocialistické politiky současného vedení ČSSD – odhadem tak asi 900:100. A "sportovně založené disgustované osoby, zabývající se judem", tedy
Paroubkovi SA-mani , asi umí zasahovat, jen když se mohou chopit nějaké pohledné dívčiny či sešlého důchodce, při přesile jsou neviditelní.

Nával lidí ucpal uličku, kterou se lidé prodírali, nakonec ucpal i východ z metra, který byl posléze uzavřen. V tlačenici docházelo k nepříjemným situacím, které hrozily zraněním. Řekl jsem to hned první trojici policistů, které jsem potkal. A navrhl jsem jim, aby vyhledali zástupce magistrátu (či městské části), který jediný může ohlášenou akci přerušit. A to například právě z důvodu možného zranění osob. Ten člověk je prý někde „támhle“. „Támhle“ onen člověk nebyl, a tak jsem oslovil další policisty, aby skutečně začali reagovat sami a mítink přerušili, že hrozí zranění lidí. „My jsme jim to říkali, ale oni tam chodí dál“... Zeptal jsem se jich tedy, jestli snad nemám zatelefonovat na policii, aby nějak zakročila, nakonec jsem od toho upustil.

Jinak ovšem policajti dělali, co mohli – 16 zadržených o tom svědčí. Přítomny byly hlídky policie státní i městské, v té přesile davu však byly zcela zanedbatelné. Policie sama dle mě nic nezanedbala, protože nikdo z jejího vedení nemohl předpokládat potřebu nasazení těžkooděnců.

Rozpustit shromáždění může právě jen zástupce magistrátu, což málokdo ví. Pokud tak neudělá sám, může ho o to občan požádat. Proto se mi nikdy na žádné demonstraci nejspíš nepodařilo žádného takového úředníka dohledat. Povinností pořadatelů bylo v tomto okamžiku, tedy ještě těsně před třetí hodinou odpoledne, mítink odpísknout. Už v té době létala vajíčka na pódium plnými hrstmi a ozýval se nesmírný pískot a křik nabuzeného davu.

Na jednu stranu oceňuji drzou statečnost mně jinak osobně nemilých funkcionářů ČSSD, že se do tohoto kotle vydali. Na druhou stranu je však musím upozornit, že odpovědnost za udržení pořádku při akci padá primárně na samotného jejího organizátora! Samozřejmě, že existuje osobní zodpovědnost každého za jeho konání, ale tím, kdo nakonec by měl hradit případné škody na osobním i obecním majetku, je pořadatel. Ten je odpovědný i za všechna případná zranění, která se na jeho akci přihodí.

Toto byla největší chyba organizátorů: Že když nezvládli svou akci (třebaže z objektivních důvodů, jako je nečekaná návštěvnost), nezrušili ji včas a nepředešli tak celosvětovému zesměšnění svých vůdců.

Fundamentální chybou soudruhů z ČSSD je však jejich program, postavený na podněcování závisti a slibování nesplnitelného, a pak také neonormalizační chování jejich politiků, což vzbuzuje zejména v Praze mezi rozumně uvažujícími lidmi značnou nevoli.

Fundamentální chybou soudruhů z ODS pak je, že se nesplnili svůj volební program (třebaže z objektivních důvodů jako je koalice s vyděračskými trpaslíky). Jenom proto musíme stát na náměstí, pískat, zvonit klíči – a někteří z nás i metat vajíčky.

Místo abychom v poklidu volili.

Psáno v Praze dne 28. května 2009

*************************************************

Viz i předcházející Šamanova doupata:

Utrpení přemýšlivého voliče

Oranžoví SA-mani