5.12.2023 | Svátek má Jitka


ŠAMANOVO DOUPĚ: Jak viděl Palacha zahraniční tisk

26.1.2009

Přesněji: co si dovolili přetisknout čeští redaktoři v zahraniční rubrice Mladého světa

MAĎARSKO

Ústřední list MSDS Népszabadság v článku "Smrt Jana Palacha a zodpovědnost štváčů" píše, že jeho sebevražda je výsledkem hysterie, kterou rozpoutaly pravicové a kontrarevoluční síly. Že šlo o předem naplánovanou akci dokazuje také to, že se během několika hodin mezi vysokoškoláky organizovaly demonstrace a hladovky (na kterých se provolávala nejen protisovětská hesla, ale také sláva NSR a bundeswehru)... Je nesmírná zodpovědnost těch, kdo stojí za tímto případem a kdo dohnali mladé lidi k takovým strašným činům... Zde se již jedná o živly, nad kterými nemůže zvítězit opravdová lidskost a humanismus ani prosbami ani výzvami apelujícími na čest a porozumění.

BULHARSKO

Bulharský tisk cituje článek z listu Népszabadság s tím, že se v něm "odhaluje aktivizace reakce v Československu, která opět vstoupila na politickou scénu... "Věc Palach" byla předem naplánována a je v plném souladu s novou kampaní západního buržoazního tisku i rozhlasu, který povzbuzuje reakční síly v Československu."

POLSKO

Polský rozhlas v informaci o pohřbu Jana Palacha poznamenal, že "na smrti studenta mají podíly i ty síly, které neustále vyvolávají chaos a neklid."

JUGOSLÁVIE

Týdeník NIN napsal: Ve chvílích mnoha krizí, které tíží svět, zejména jedna událost dramaticky vzrušila všechny pokrokové lidi: sebeupálení statečného českého studenta filozofie Jana Palacha... Palach nezemřel jako fanatik, ani nepodlehl mysticko-náboženským úvahám o životě a smrti. Byl příslušníkem mladé revoluční československé generace, která se vědomě a uvědoměle rozhodla pro socialismus, tedy pro společnost, ve které budou lidé žít a pracovat jako svobodné osobnosti. Palach není dítětem zaostalé, primitivní, patriarchální společnosti. Palach vyrůstal uprostřed velké civilizace s velkými národními a kulturními tradicemi. Proto se obětoval s naprosto jasnou myslí: na znamení protestu, že se v jeho zemi potlačuje svoboda, a na znamení výzvy živým, aby vydrželi až do konce. V okamžiku, kdy neviděl východisko, se zapálil, stal se pochodní, ale ve skutečnosti symbolem života, po kterém dnes touží celé pokrokové Československo.

BELGIE

Socialistický list Le peuple: "Po sebevraždách vietnamských bonzů vládla ve veřejném mínění Západu i Východu hrůza nad těmito činy a komunistický tisk z nich vyvozoval všechny možné politické závěry. Dnes tento tisk hájí tezi "provokace". Vrcholem hnusu je pak oficiální agentura východního Německa, která se odvažuje napsat, že jde o "čin provokatéra, organizovaný tajnou službou Bonnu". A to v okamžiku, kdy nejvyšší představitelé vyhlašují pohřeb Jana Palacha za obřad národního hrdiny."

VATIKÁN

Pražský arcibiskup kardinál dr. Josef Beran ve vatikánském rozhlase: "Jako otec a jako občan naší krásné a požehnané vlasti jsem s vámi v této pro ni smutné, ale zároveň velké hodině. Skličující utrpení, bol, ale i naděje tuto zemi tříbí k velikosti a jednotě... Spolu s vámi truchlím nad tragickou smrtí Jana Palacha a ostatních, kteří zemřeli podobnou smrtí jako on, a skláním se před jejich hrdinstvím. Nemohu však chválit jejich zoufalý čin, neboť zabít se není lidské, to ať nikdo neopakuje. Zato ale ať mají všichni před očima velký ideál, pro který oni obětovali svůj mladý život. Tento jejich ideál je v jádru dobrý a šlechetný: dát život jednoho za blaho všech. Byla to láska k naší vlasti a touha po její svobodě, byl to úmysl vyburcovat její mravní síly, byla to věrnost dějinám našeho ušlechtilého a statečného lidu, a též snaha zajistit pokrok a mír."

FRANCIE

Combat píše: "Víme, že ve všech klimatech a za všech režimů život nic neznamená. Pro atentáty, individuální a kolektivní represálie nacházejí všude svou omluvu, své důvody, dokonce ospravedlnění. Ale dobrovolné mučednictví bylo až dosud doménou buddhistických civilizací. Volit smrt, aniž k tomu byl nucen, to nemá na našem kontinentu obdobu... My, otcové a dědové Evropy, s úctou zdravme mladého, romantického Kafkova bratra. Zapřísáháme však jeho mladé spoluobčany, aby ho nenapodobovali... Sebezničení jako každé násilí nese s sebou nebezpečí, že jen nahraje nepřátelům."

NSR

Neue Rhein Zeitung: "Palach překonal všechny ostatní tím, že ze sebe učinil pochodeň. Chtěl tím dát daleko viditelné znamení zoufalého boje svého lidu za svobodu a tak se stal mučedníkem. Ale takové sebezničení - i v zájmu vyšších cílů - nemůže být nikdy vzorem, i když najde následovníky. Neboť vzor musí vždy žít, možná i s tím, že se bude obětovat po celý život..."

Opsáno z Mladého světa 6/1969, XI., str. 24. Vyšlo v Praze dne 7. února 1969

*************************************************************************************

Viz i Palachiáda:
15.-17.1.1989
18.-21.1.1989