15.5.2021 | Svátek má Žofie


ŠAMANOVO DOUPĚ: Jak provádět očistu

7.2.2008

RUDÉ PRÁVO, ve čvrtek 11. III. 1948, stránka 5:

Pokyny o spolupráci akčních výborů NF s národními výbory

Národní výbory jsou povinny dbát politické vůle lidu

Oprávněnými mluvčími lidu jsou akční výbory NF

Ministr vnitra vydal výnos o spolupráci národních výborů s akčními výbory NF. K tomu se úředně připomíná: Národní výbory jsou povinny dbát všestranně zájmů lidu a přihlížet k iniciativě vycházející z lidu i od orgánů representujících lid. Oprávněnými mluvčími vůle československého lidu jsou nyní pro národní výbory akční výbory NF, v nichž je tento lid soustředěn. NV jsou povinny dbát politické vůle lidu, kterou jim akční výbory NF tlumočí, spolupracovat s nimi ve stálém těsném styku, podporovat a všemožně umožňovat práci akčních výborů, dbát jejich podnětů a návrhů a učinit tyto bez prodlení předmětem jednání a rozhodování.

Jakožto orgány, které vykonávají politickou, kontrolní a iniciativní funkci i ve veřejné správě, náleží akčním výborům NF zejména: 1. Podávat nadřízeným orgánům návrhy na odvolání členů NV nebo jejich složek z funkce. 2. Podávat nadřízeným orgánům návrhy na doplnění národních výborů, které se staly neúplnými. 3. Podávat návrhy a vyjádření při opatřeních k zajištění správy u NV, jestliže nastaly okolnosti, které znemožňují výkon působnosti NV, nebo některé jeho složky.

NV mají však povinnost přihlížeti i jinak k návrhům, podnětům, vyjádřením i připomínkách akčních výborů NF, ať jde o věci povahy organisační, nebo o opatření věcného rázu, spadající do působnosti NV. NV si má vyžádat vyjádření akčního výboru zvláště v případech, kdy zamýšlené opatření NV má politický dosah anebo charakter.

Na spolupráci NV a AV závisí chod veřejné správy

Akční výbory NF umožní, aby byl mobilisován lid a jeho složky k provádění důležitých úkonů veřejné správy, budou nápomocny NV, a budou dbát, aby práce NV byla prováděna v těsném kontaktu s nejširšími vrstvami lidu...

____________________________________________________

Náměstek předsedy vlády Ant. Zápotocký:

Jak provádět očistu

Ve svém středečním rozhlasovém projevu uvedl náměstek předsedy vlády Zápotocký zásady, kterých je nutno dbát při provádění očisty. Předně je třeba oprostit se od jakýchkoli osobních zájmů, záchvatů mstivosti a sadismu. Nebudeme nikdy váhat odstraňovat ty, kteří zradili, zvláště když je nebezpečí. Nikdy však nemůžeme váhat dát příležitost k nápravě a odčinění škod těm, kteří k tomu projeví dobrou vůli. To platí obzvláště při očistě, prováděné v naší výrobě. V úřadech máme nadbytek sil, proto je zde možno provádět očistu hlouběji a bez nebezpečí. Ve výrobě nám však zdatné technické síly chybějí. Nemůžeme jimi plýtvat.
Nezbavujte se proto odborníků jen proto, že byli členy té neb oné politické strany. Ostraňujte je jen tenkrát, když máte prokázáno, že svou funkci odpovědně nevykonávali, že výrobu sabotovali a poškozovali.
Stejné to bude při znárodňování. My budeme a musíme znárodňovat. Zmenšovat možnosti kapitalistického vykořisťování. To však neznamená, že chceme zničit dosavadní majitele továrních podniků*. Mezi nimi je mnoho odborníků, kteří dobře řídili a organisovali výrobu. Neváhejte je proto ve výrobě použít, když k tomu projeví dobrou vůli a když svým dosavadním jednáním dokázali, že je možno s nimi počítat i v nově organisované a znárodněné výrobě.
Nedotýkejte se malého řemeslného podnikání!*
Znovu a znovu mějte na paměti: cílem naší nově budované společnosti není ničit lidi.* Cílem je lidi získávat, převychovávat a udělat z nich řádné a užitečné členy a pracovníky pro zájem národa a celku.

[*Šamanova poznámka: Míněno "zatím". Protože je chtěli zničit - a zničili.]

____________________________________________________

Lidová strana v okrese Louny přestává existovat

Strana čs. socialistů v okrese Ústí se rozchází

Okresní akční výbor čs. strany socialistické v Ústí n. Labem se po pečlivém uvážení - jak píše ve svém prohlášení - jednomyslně rozhodl rozpustit všechny místní i závodní politické organisace čs. strany socialistické v okrese.

Zároveň doporučují členové tohoto akčního výboru všem členům, aby vstoupili do KSČ, v přesvědčení, že tím prokáží skutečnému socialismu nejplatnější služby.
Organisace nár. soc. strany se rozešly také v okresech Vítkov, Odry, Dobříš, Kaplice, v obcích Zdechovice, Žírec, Jetřichovice, Vlásenice, Meziříčí u Tábora, Josefův Důl, Rudolice atd.

Celé organisace do KSČ

Do KSČ se hlásí celé býv. organisace nár. soc. strany v obcích: Rychnov u Bystřice p. Host., Dubí Hora, Selibov, Skupá, Nové Dvory u Přibyslavi, Zdechovice, Ježkovice (zde také strana lidová i s předsedou MNV), Svinná (i lidová organisace), Huntířov, Kuks, Bernartice, Kijev a j.
Organisace strany lidové přestaly existovat na celém okrese Louny a v mnoha obcích, zejména v táborském kraji.

____________________________________________________

Pro NP přepsal Šaman dne 6. února 2008

Šamanovy poznámky: Ten výtisk 60 let starého komunistického deníku jsem si připravil k letošnímu osmičkovému výročí, abych upozornil, že řeči o "demokratickém převzetí vlády" komunisty v roce 1948 jsou lež. Pouhé tři články z jediné stránky tehdejšího RP ukazují, že:

a) Komunistické ministerstvo vnitra řídilo akční výbory, které byly vyhlášeny za jediné "oprávněné mluvčí vůle československého lidu".
b) Tyto akční výbory řídily "očistu" všech politických organizací, ale i všech společenských organizací v obcích, okresech, krajích i státě, ve vědě, kultuře i školství.
c) Pod tímto tlakem se lidé z jiných organizací přihrbili a vlezli do "partaje" a stali se otroky - "projevili dobrou vůli k nápravě". Zejména, pokud už viděli, že komunisté "nikdy nezaváhají odstraňovat ty, kteří zradili..." Komunistům velmi napomohla zkušenost lidí z předcházející nacistickou totalitou.

Tolik k historii. A teď k dnešku: Shodou okolností tatínek jednoho z prezidentských kandidátů "v únorových událostech spoluzakládal akční výbor NF ve Staroměstské koleji a byl předsedou tohoto výrobu..." (Převzato z webu kandidáta www.svejnarprezidentem.cz.)

Za své rodiče nikdo nemůže. Ale musím připomenout, že pan Zdeněk Švejnar přijel ze Švýcarska, aby "svému synovi pomohl v posledním týdnu prezidentské kampaně" a tím se stal veřejnou osobou. Na otázku redaktorky IDnes Zuzany Kaiserové "Co říkáte tomu, že chce podporu komunistů, kvůli nimž jste emigroval?" odpovídá:

"Mladí komunisté jsou jiní než ti staří. Já jsem taky vstoupil do KSČ, když jsem studoval Vysokou školu ekonomickou. Bál jsem se, aby mě nevyhodili ze školy..."

K tomu zapomněl dodat - a tak jsem je vyhazoval sám...

Není mým cílem vytvářet modré akční výbory. Jen konstatuji skutečnosti - a upozorňuji na to, jaké svinstvo byl takový "akční výbor". A také už dlouhá léta sleduji, že některá naše média pracují jako "protiklausovský akční výbor".

Dovedete si představit, jaký řev by spustil tento AV, kdyby měl Klaus na krku sotva čtvrtinu toho, co Švejnar?

**************************************************

Šamanovo další psaní o komunismu:

Bezstarostné dětství
Zločiny komunismu.

Žaluji!
 Neviditelný pes
Toto je DENÍK: do sítě jde obvykle nejpozději do 8.00 hod. aktuálního dne. Pokud zaspím, opiji se, zešílím nebo se zastřelím, patřičně na to upozorním - neboť jen v takovém případě vyjde Pes jindy, eventuálně nikdy.
Šéfredaktor Ondřej Neff (nickname Aston), příspěvky laskavě posílejte na adresu redakce Jiřímu Wagnerovi, redaktorovi NP (nickname JAG). Rubriku Zvířetník vede Lika.