Neviditelný pes

ŠAMANOVO DOUPĚ: Dokonalý dokument

9.6.2021

Sranda je, že z průkazu totožnosti mizí znaky totožnosti

Před týdnem poslala Poslanecká sněmovna do Senátu návrh novely zákona o matrikách. Média si všímají zejména toho, že české ženy si budou moci samy rozhodnout o nepřechylování svých příjmení. Zatím o to mohly požádat jen cizinky nebo manželky cizinců. Také ženy s jinou národností než českou. Třeba Slovenky, Romky, Němky a Židovky. Také ženy, které žijí v cizině - nebo tam hodlají žít.

DOkonalý DOklad

DOkonalý DOklad

Předkladatelka úspěšného pozměňovacího návrhu vládní zmocněnka pro lidská a nelidská práva Helena Válková (ANO) ozřejmila poslancům, že ženy mají své subjektivní důvody k ne/přechylování jména a stát by jim do toho neměl strkat rypák. Tento návrh navrhla pí zmocněná ve spolupráci s poslancem Ondřejem Profantem (Piráti). Ten se po přijetí návrhu zaradoval a sdělil:

„Dosavadní právní stav nutil ženy, které chtějí příjmení bez –ová, ke lži.“

Jakože dámy, chtivé nepřechylování, udávaly falešně, že „hodlají“ žít v zahraničí. To tedy považuju za vskutku pirátský vztah k zákonům: „Když se nedodržují, změňte je tak, aby se přizpůsobily zavedené praxi.“

Je to jiný způsob zacházení se zákony a zákazy než obvyklý český: „Když se nedodržují, zpřísněte tresty.“ Ty zákony se ale nedodržují proto, že se nekontrolují a netrestají provinilci. To pak vede k tomu, že ani nové zákazy se nebudou dodržovat. A tak se přijmou přísnější zákony. Které se zase nebudou dodržovat...

Mimochodem: Oba tyto způsoby použila vláda během covidové pandemie.

Lingvisté varují, že pokud se nepřechylování ženských jmen stane normou, těžko se pak domluvíme. Protože taková jména se neskloňují. Dejme tomu, že bychom dcerce dali jméno po rodičích: Ivana Jana Kovanicová, a ona by si to změnila na umělecké Yan Kovanic. „Výstava fotografií Yan Kovanic sklidila úspěch. Jejich autor(ka?) však zůstává skromný(á?). Na vernisáži se objevil(a?) i jeho(jí?) profesor(ka?) Dan Bílý. Kovanic i Bílý se z úspěchu náramně radovaly(i?).

Může dojít ke slušným zmatkům. „Ale to by bylo stejné, jaké to je v angličtině,“ slyšíme hlas modernizátorů češtiny. No jo, jenže v angličtině se vždy užívá zájmen. Takže pokud se u jména neznámé osoby objeví „she“, tak víme, že se jedná o ženskou. Pravda je, že nás na toto zangličtění připravují někteří modernističtí překladatelé z angličtiny, kteří za každou řádku dialogu doplní „řekl“, případně „řekla“...

Neprošel Profantův návrh, aby se v dokladech neuvádělo pohlaví/sex. Tato informace dle tohoto Pirátčete „není nezbytná a zasahuje do práva na soukromí a do ochrany osobních údajů. (Hloupý vtip ze šedesátek: „Jakého je pohlaví?“ „Dlouhého.“ „A jakého je sexu?“ „Žádného.“) „Uvádění tohoto údaje způsobuje každodenní potíže stovkám zejména trans- a nebinárních lidí,“ volá Profant. Avšak neuvádění by způsobilo potíže milionům lidí, Profante. Nebinární občan nechť má formálně uvedené pohlaví a ať se cítí sám svobodně tím, kým by chtěl být. Ostatně častější problém sexuálně nezaškatulkovaných lidí se objevuje při vybírání správného záchodu. (Než v hospodách a na letištích budovat třetí až padesáté záchody navrhuji zrušení rozdělení na pánské a dámské. Budiž jeden společný!) Návrh neprošel teď, to neznamená, že ho progresivičtí Piráti nezvednou znovu...

Zato se v nových dokladech už nebude užívat titulu. Takže až si nějaký inženýr nebo doktor s letitou praxí bude hledat nové zaměstnání, bude se vždy muset ještě vykázat diplomem. Anebo až půjde na poštu pro doporučené psaní. Synek, chudák, zdědil krom příjmení i jméno, takže se v občance lišíme titulem. Já jsem Ing., synek Bc. Moji poštu mi vydají, ale synkovu ne. Teď mi bez diplomu nevydají nic. Jistí to ještě rodné číslo, které zatím u ofiš doručenek funguje. Ale to se v nových občankách taky neobjeví! I r.č. je zrušeno. Tam, kde bude i nadále potřeba, tam si vezměte rodný list! A to má platit už od letošního 2. srpna.

Já bych v uvedeném ochranném trendu šel dál a zrušil bych i uvádění data narození. Ostatně už před deseti lety, kdy jsem hledal nové zaměstnání, mi poradkyně poradila, ať svůj věk v sívíčku neuvádím. Jde totiž o citlivý osobní údaj, podle něhož se personalisté/ky zhusta rozhodují. A z téhož důvodu bych rovněž zrušil i údaje o datech vydání a platnosti nových dokumentů. Platnost občanek je stanovena na 10 let pro mladíky/ce. Obstarožní občané nad 70 dostanou občanky s platností 35 let a tento údaj by vedl k necitlivému prozrazení jejich věku.

Taky bych zrušil osobní údaje „trvalé bydliště“, „místo narození“ a údaj, který městský úřad občanku vydal. Tento citlivý osobní údaj totiž může vzbudit u brněnského policisty větší nechuť k pražskému řidiči a naopak. Prý už není takový problém mezi Hradcem Králové a Pardubicemi či mezi Libercem a Jabloncem nebo Ústím nad Labem. Faktem však je, že „venkov“ stále ohrnuje nos nad „pražskou kavárnou“ a „Pražáci“ nad „vidláky“. (V čemž jim dopomáhají i jistí nejmenovaní politici...) Čili pryč s takovými osobními a velice citlivými, kurňa blesk, údaji! A tam, kde jich bylo potřeba, tam by si občan donesl složku s dokladem o hlášení trvalého pobytu či výpis z rejstříku nemovitostí.

Sranda je, že z průkazu totožnosti mizí znaky totožnosti. Pamatuji se, jak jsem si musel pořídit nový živnostenský list. Přišel jsem na ouřad, ukázal občanku - a byl vykázán do jiné fronty. Do fronty na potvrzení občanství. Jako by ten údaj na občance nebyl! Další paní ouřednice se podívala na občanku a předala mi papír s razítkem jako potvrzení, že jsem český občan. (Lehce falšovatelný doklad s razítkem a podpisem.) Teď to poleze na nový level...

Sranda je, že zatímco na jedné straně se chrání citlivé osobní údaje, tak na straně druhé budeme muset do nových občanek svěřovat státu svůj další jednoduše zneužitelný osobní údaj, totiž otisk prstu, jako nějací zločinci. Státu, jehož ministerstvo vnitra v devadesátkách prodávalo databáze s rodnými čísly občanů! Vývoj dokladů totožnosti povede k finálnímu stavu:

Místo občanek budeme dostávat jen DoDo - černé škartičky bez ksichtíku, na nichž bude neviditelně zapsán náš genetický kód...

Psáno, ironizováno a předpovídáno na lodžii na neznámém místě v úterý, neřeknu který

Převzato z Šamanovy hospůdky U hřbitova.zpět na článek