5.12.2023 | Svátek má Jitka


ŠAMANOVO DOUPĚ: Bim, bim!

1.4.2009

Bývaly doby, kdy pod Svinským vrchem žila jen divá zvěř, scházející se napít k Velké řece. Pak se na jeho hřebenu vystavěla opevněná osada, pak pevnost, hrádek, poté hrad a nakonec Hrad. Pod ním, na křížení cesty k brodům a levobřežní magistrály, vznikla první slovanská osada. Ale zatímco na pravém břehu vznikalo spořádaně Pražské Město, v podhradí rostly v neladu stavebním i právním domky obchodníků, služebníků a řemeslníků, dvory selské i biskupské. Roku 1257 král Přemysl Otakar II. tomu učinil přítrž a povolal kolonisty ze Saska. Biskup a johanité mohli zůstat, české obyvatelstvo podhradí bylo odsunuto/vyhnáno. Kolonisté si rozparcelovali pozemky a založili "Nové město Pražské". V roce 1338 přejmenovalo se toto staré Nové město na Menší Město.

Další přejmenování následovalo. Město poprvé gruntovně vyhořelo už pod jménem Malá Strana 4. listopadu 1419. Jaksi stálo na cestě revolučnímu pražskému lidu, když tento táhl na Hrad. 2. června 1541 hořelo na Malé Straně znovu - tentokrát plál i Hrad. Spousty válek se Malou Stranou přehnalo, ale vždy, když byla městem, měla nějakou radnici. Třetí radnicí v pořadí se roku 1478 stala novostavba, která vyrostla na místě bouračky patřící Janu Tovačovskému z Cimburka. V radnici se radili nejen malostranští radní, scházeli se zde i různí opozičníci, přeběhlíci a konstruktivní politici. Roku 1575 se zde shromáždili představitelé různých protihabsburských směrů, aby vytvořili koalici. Novoutrakvisté, luteráni a členové jednoty bratrské zde přijali Českou konfesi, která hlavně požadovala uzákonění náboženské svobody. Chvilku to trvalo, ale nakonec byly její požadavky přijaty Majestátem Rudolfa II. r.1609.

Velkou rekonstrukcí prošla tato památná budova v letech 1617-1630. Další proběhla po třicetileté válce v r. 1660. V tomto stavu ji známe dodnes. Totiž - známe. Při další perestrojce v první polovině 19. století přišla o renesanční ozdobné vikýře a tři věže. To už zde radnice nebyla. Po roce 1784 spojením pražských měst zanikl i starostenský malostranský úřad spolu s radnicí. Naše generace si už tenhle barák pamatuje jako Malostranskou besedu, kde probíhaly ty nejpěknější z koncertů, jazz i folk, hrála zde roztodivná nekomerční, nekonvenční a nerežimní divadélka a tak.

Další rekonstrukce, ta současná, vrátila na střechu věžičky - a je to moc pěkný! Na Malostranské besedě se objeví i nový prvek - v prostřední věži bude instalován nový zvon! Mistr zvonař Petr Rudolf Manoušek ho už odlívá. Zvon bude vážit 160 kg. Aby nezatěžoval svým kýváním konstrukci krovu, bude umístěn napevno, a do něj bude bušit pacemaker elektromagnetického kladiva. Jednou za hodinu - a v noci bude zachovávat noční klid. Aby ladil s okolními zvony, vybral pro něj Manoušek tóninu Dis2. (Myslím, že pro pozdvižení Malé Strany jsou tyto historické návraty lepší, než obnovy různých překážejících pomníků...)

Protože však původní projekt se zvoncem nepočítal, vyhlásil na něj starosta Prahy 1 Petr Hejma veřejnou sbírku. Za čtrnáct dní od 17. března, odkdy lze na konto 401111/5500 u Raiffeisen BANK posílat penízky, vynesla sbírka již pěkných 33 800 Kč. Žádný z dárců nešel pod 500 Kč. Možná i proto, že při daru nad tuto sumu můžete obdržet Pamětní list/Certifikát dárce. A tak už je na kupě desetina potřebných penízků. Po nasbírání potřebných 330 235 (výroba a montáž zvonu: 204 505 Kč, přípravné práce pro montáž:125 730 Kč) bude sbírka uzavřena. Do letošního prosince, kdy bude slavnostně ukončena rekonstrukce budovy, by měl být nový zvon pokřtěn/vysvěcen kardinálem Vlkem.

Konto je "transparentní", což značí, že se na něj můžete kdykoli podívat. Přispěti může rovněž kdokoli, nejen obyvatel malé Strany. Zvon je sice "obecní", ale s jeho zvukem budeme obcovati všichni, kdo budeme příští roky procházet po našem milém Malostranském náměstí!

Bim, bim!

Psáno v Praze dne 30. března 2009

****************************************************************************************************************************

Veřejná sbírka na zhotovení a instalaci obecního zvonu do věže Malostranské besedy v Praze
Detail transparentního účtu číslo 401111.