1.8.2021 | Svátek má Oskar


Že by průnik

20.7.2021

Programový průnik, to je pojem z našeho politického ptydepe a znamená něco jako shodný pohled na problém. Členství v EU a naše fungování v jejím rámci je zásadně důležité téma a musí rezonovat i v programech subjektů vstupujících do voleb. 

V programových dokumentech Spolu tedy čteme:

Členství v EU nemá alternativu. Je pro nás jedinečnou příležitostí, jak naši geopoliticky exponovanou, tranzitní a exportně orientovanou zemi ukotvit v evropském prostoru a posilovat její prosperitu. V našem zájmu je demokratická, nebyrokratická, obchodně otevřená EU. Budeme aktivně usilovat o evropskou integraci, která nerezignuje na volný pohyb lidí, služeb, zboží a kapitálu, účinnou ochranu vnějších hranic a pevnou transatlantickou vazbu (zde).

Andrej Babiš zveřejnil v pátek Lidových novinách článek (zde), kde mimo jiné píše:

EU se má soustředit na uzavírání obchodních dohod se zbytkem světa a prohlubování čtyř svobod jednotného trhu: svobodný pohyb zboží, práce, lidí a kapitálu. Za dobu své existence se EU nepodařilo dotáhnout jednotný trh, v Bruselu ale dál lační po dalších a dalších pravomocech.

V základních rysech je postoj velmi podobný. Babišův článek je ale především zaměřen proti Pirátům – proti nim se vymezuje jako proti hlavnímu soupeři, v nich vidí pro sebe největší nebezpečí. V titulku ujišťuje Piráti v EU české zájmy hájit nebudou a dokládá to závažným argumentem: Piráti podporují většinové hlasování i v těch agendách, ve kterých je zatím vyžadovaná shoda členských států. Dokládá to mj. i bonmotem pirátského europoslance Kolaji, který argumentoval ve prospěch většinového hlasování takto: Takže například kraj Vysočina by měl podle vás také mít možnost blokovat rozhodnutí v národním parlamentu?

To je vážná věc a volič by měl vědět víc, jak se na to Spolu (spolu) dívá. Jádrem pochybností je pojetí integrace. V citované pasáži Spolu používá pojem integrace, která nerezignuje… na svobodný pohyb zboží atd. Na co ale rezignuje, kde jsou červené hranice, které nelze překročit?

Ježíš hlásal, že slovo má být ano, ano nebo ne, ne. Nemělo by býti pochybností o suverenitě v zemi, která o ni už tolikrát přišla. Osobně si nemyslím, že je Česko něco jako Vysočina, a nepřeji si, aby tak dopadlo, jakkoli mám Vysočinu rád, líbí se mi tam a přeju jí všechno dobré.

Aston Ondřej Neff Neviditelný pes
Toto je DENÍK: do sítě jde obvykle nejpozději do 8.00 hod. aktuálního dne. Pokud zaspím, opiji se, zešílím nebo se zastřelím, patřičně na to upozorním - neboť jen v takovém případě vyjde Pes jindy, eventuálně nikdy.
Šéfredaktor Ondřej Neff (nickname Aston), příspěvky laskavě posílejte na adresu redakce Jiřímu Wagnerovi, redaktorovi NP (nickname JAG). Rubriku Zvířetník vede Lika.