1.12.2022 | Svátek má Iva


Smysl Unie obhájců

24.6.2014

Všechna média zaznamenala vznik Unie obhájců. Tento spolek se bohužel vyznačuje jednou podstatnou vadou.

Měl totiž vzniknout už dávno! Každý obhájce bez problémů vyjmenuje celý katalog problematických či vysloveně nezákonných praktik, kterých se orgány činné v trestním řízení dopouštějí. Tyto závadné postupy mnohdy porušují práva osob a přitom jsou dlouhodobě tolerovány.

Kolikrát jsem viděl, že obviněný podal nějaký návrh, například na provedení důkazu, který ukazoval v jeho prospěch, a dostalo se mu jednořádkové zamítavé odpovědi "Vaše podání jsem vyhodnotil jako součást obhajoby a na další obsahově shodné podněty nebude brán zřetel" bez jakéhokoli odůvodnění! Paradoxně uvádět důkazy ve svůj prospěch je skutečně způsob obhajoby a naivně bych si myslel, že taková obhajoba je dovolená ...

Také není neznámé, že když obviněný podá stížnost proti zahájení trestního stíhání a uvede v ní konkrétní důvody, státní zástupce mu usnesením lakonicky odepíše "v postupu policejního orgánu jsem neshledal závad". Co na tom, že je takové rozhodnutí nezákonné pro nepřezkoumatelnost, neboť chybí odůvodnění daného závěru! Ještě jsem nezažil ani jeden případ, kdy takový nezákonný postup vadil nadřízenému státnímu zastupitelství. Je to přece obviněný, tak proč mu něco odůvodňovat?

Některý z čtenářů by možná prohlásil, že obviněný je lotr a netřeba mu žádná práva poskytovat. Ale těžko o někom říci, že je lotr a darebák, když mu to nebylo řádně dokázané.

A i kdyby darebák opravdu byl, pravidla férového procesu jsme zakotvili z dobrých důvodů. Pokud jednou účelově řekneme "pan XYZ je darebák a tunelář, tak si zákony ohneme, abychom ho odsoudili za každou cenu", kde máme záruku, že se tento přístup někomu nezalíbí a že to panem XYZ skončí? Historie nás učí, že podobné kroky jsou cestou do pekel. "Když se kácí les, tak létají třísky" není doporučeníhodný přístup k trestnímu právu.

Proto je třeba za dodržování procesních pravidel bojovat a hlasitě protestovat proti jejich porušování.

Nezapomeňte, že do maléru se můžete dostat i vy - a snadno. Stačí se jedinkrát špatně podívat při jízdě přes křižovatku a mít smůlu, nebo třeba chybně odhadnout vzdálenost. Každému se tohle i přes veškerou snahu jednou v životě stalo. 99 % z nás mělo to štěstí, že se nikomu nic nestalo a všichni se stihli vyhnout. Pokud budete patřit k tomu smolnému procentu a stane se nehoda, určitě budete chtít, aby bylo respektováno vaše právo na obhajobu a abyste nebyli odsouzeni předem bez řádného procesu. Tato vaše práva nejsou garantována pro nic za nic.

Navíc se můžete ocitnout v potížích, i když nic špatného nespácháte. Orgány činné v trestním řízení nejsou neomylné a někdy konají vysloveně zvláštně. Třeba když státní orgány vyhlásily zostřený boj s extremisty, tak policie byla schopná stíhat jako údajnou propagaci nacismu i docela obyčejný prodej druhoválečných militarií na normální burze pro sběratele - bohužel se našel i soudce, který byl ochoten vydal odsuzující rozsudek. Tady vidíte, že k trestnímu stíhání stačí někdy i to, že se to prostě někomu hodí.

Teď je to ještě horší tím, že žijeme v době utahování šroubů a stíhá se stále více věcí, které před trestní soud správně vůbec nepatří. Zveřejníte něčí výši odměn, která má být ze zákona komukoli veřejně přístupná, a hned máte na krku obžalobu. Obviněným se dnes stanete mnohem snadněji a z méně přesvědčivých důvodů než dříve. Stále budete tvrdit, že práva obviněných netřeba dodržovat?

Pokud bude Unie obhájců upozorňovat na různé pochybné praktiky v trestním procesu, půjde o činnost ve veřejném zájmu a budu její činnost podporovat. Její zakladatelé v médiích opakovaně odpovídali na otázky, zdali založení spolku nesouvisí nějak s konkrétními případy, kde se většina zakladatelů setkává. Tvrdím, že Unie měla vzniknout dříve; kdyby Unie obhájců vznikla už v minulosti, pak by tyto otázky nepadaly. A jak jsem uvedl výše, potřeba podobného sdružení je citelná dlouhodobě. Ale nebudu kolegům vyčítat, že Unii obhájců založili (zdánlivě) pozdě, když jiní ji nezaložili nikdy.

Obecně je podobná instituce potřeba a jsem rád, že vznikla. Že nejde jen o krátkodobé potřeby jedné aktuální kauzy, to se musí prokázat časem a poctivou prací ve prospěch řádného trestního procesu. Dejte Unii obhájců šanci, ať to ukáže. Z mnoha důvodů je to i ve vašem zájmu.

Autor je advokát v Praze