20.3.2023 | Svátek má Světlana


Skandální zasedání OBSE ve Vídni

24.2.2023

Je to jednoduchá zkratka, ta OBSE: znamená Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě. Je sice hezké, že jednasedmdesát poslanců z dvaceti zemí naléhalo na Rakousko, aby neudělilo ruské delegaci víza, jenže… V OBSE je sdruženo 57 států, takže protestovala menšina. A hlavně, když Rakousko (po Maďarsku největší kolaborant s Putinovým režimem) pod záminkou neutrality povolilo vstup do země i lidem na sankčním seznamu EU, tyto státy neudělaly to, co by se slušelo a bylo normální: s výjimkou Ukrajiny a Litvy se omezily jen na plané řeči, místo aby zasedání bojkotovaly. Je sice hezké, že se delegace zločineckého státu vplížila do sálu zadním vchodem, ale vplížila se… a mezi nimi i chlap, který veřejně prohlašoval, že je Ukrajinu třeba vbombardovat do osmnáctého století.

OBSE je spolek více méně k ničemu, historicky vznikl k Helsinské konference, svolané v roce 1966. Ale už tehdy si z ní Rusko – tehdy v podobě koloniálního soustátí SSSR – dělalo z konferování a úmluv čurinu. V roce 1975 totiž SSSR podepsal tzv. Závěrečný akt, včetně pasáží o lidských právech a související agendě: hádanka pro koumavé, proč byla pronásledována Charta 77 jako zločinecká organizace? Protože se na Z8věrečný akt odvolávala a domáhala se jeho dodržování.

Účast na konferenci ve Vídni je trestuhodná chyba a hanba – zvláště v dny výročí anekse části ukrajinského území a následného ozbrojeného vpádu s cílem vymazat jako státní útvar Ukrajinu z mapy (tento členský stát OBSE Ukrajinu neuznává a hovoří o ní jako o „ukrajineském režimu‟. Je to nehoráznost a hanba. Odvolávání na nutnost diplomacie je v této souvislosti blábol. Až bude situace zralá na řešení, stane se to jinde a jiny a jinak. Tady byla příležitost ukázat Rusku, že se dopustilo zločinu, bezpečnost a spolupráci v Evropě trvale poškodilo (i kdyby válka skončila zítra, nedůvěra zůstane, bude se zbrojit, ekonomika se hned tak nevzpamatuje). Stal se opak, svobodný svět s malými výjimkami se zachoval jako obvykle – Rusko to bere jako slabost a jen proto se přesně před rokem odvážilo porušit zásadu platnou od konce druhé světové, že státy v Evropě si vzájemně nekradou území. Odpornější přitakání ruské agresi než je vídeňské mlácení prázdné slámy (o čem tam chcete jednat???) je těžké vymyslet i při maximálním nasazení fantazie.
Je to hanebnost.

Aston Ondřej Neff