Neviditelný pes

Případ tunel

17.3.2015

Také mimopražští čtenáři snad snesou úvodník o – ne jenom – pražské záležitosti. Jde o tunel Blanka. Firma Metrostav nabídla magistrátu převzetí kompletní odpovědnosti za Blanku. Ať to dopadne jakkoli, jeví se to jako projev převahy liberalismu nad socialismem.

Všimněte si, že to, co občana popuzuje a dráždí a vede k negativním postojům, to je zpravidla spojeno s počínáním státu. Jakápak krize kapitalismu! Kde fungují jasné a konkrétní majetkoprávní vztahy, tam je odpovědnost a tam to funguje. Kdyby Praha patřila Babišovi nebo vám nebo mně, ani Babiš, ani vy, ani já bychom nepřipustili, aby někdo pokládal kabely do zaplavených kabelových drah. Nevím, jak vy, ale já bych se dozvěděl, že pršelo. A šel bych se podívat anebo, v roli primátora, bych měl člověka, který by se šel podívat, jak to dopadlo, když pršelo. Husákovský socialismus dojel na totální absenci odpovědnosti za výsledek. Ta se projevuje v počínání českého státu dodnes. Podívejte se na cokoli, co stát podniká, a výsledky jsou stejné. Úředníkům je to jedno a dodavatelé to berou u huby, to je princip veřejných zakázek.

Nabídka Metrostavu je vážná výzva, přinejmenším tak se to jeví dnes, ale v našem světě to zítra může vypadat úplně jinak. Přesto si myslím, že soustředění odpovědnosti a rozhodovací a kontrolní pravomoci je ve prospěch věci.

Jistěže na tom někdo vydělá – pokud se to povede, pak Metrostav.

Ale v důsledku na tom vydělá občan.

Pojede tunelem, místo aby sledoval na internetu soudní zpravodajství.

Aston Ondřej Neff


zpět na článek