14.8.2022 | Svátek má Alan


Po šedesáti letech jim otrnulo

1.3.2008

Stačí citovat:
"KSČM se hlásí k revolučnímu základu Února 1948 a vysoce oceňuje práci a obětavost generací budovatelů první formy socialismu, které se na prosazení této cesty a následném rozvíjení jejích pozitivních stránek podílely," uvedlo současné stranické vedení. Jako vrchol drzosti lze považovat už úvodní větu Stanoviska k 60. výročí únorových událostí v r. 1948: Před 60 lety došlo v Československu v návaznosti na proces prohlubování národní a demokratické revoluce k zásadnímu politickému zvratu, který se stal východiskem i součástí revolučního procesu vzniku první historické formy socialismu. Režim založený na lži, krádeži a vraždě je návazností na "proces prohlubování národní a demokratické revoluce"...

Toto je jistě podnět k rozpuštění této organizace, jelikož ono "revoluční" je kulaté slůvko, které kryje popření ústavního pořádku demokratického státu. Ty "nedostatky i tragické deformace" jsou opět jen farizejské zástěrky zločinecké podstaty režimu. S chutí si zítra přečtu v Právu, kterak tam budou kamuflovat a obhajovat tyto formulace. A taky budu zvědav na reakci orgánů, které by měly bdít na ochranu demokratického zřízení před totalitním nebezpečím: toto "prohlášení" je zatím nejdrzejší útok na podstatu demokratického zřízení, je to "průzkum bojem".

Jestliže si toto necháme líbit, pak se opět o další mílový krok vracíme tam, kde jsme byli.