Neviditelný pes

Klaus to říká příliš jemně

15.9.2011

Václav Klaus včera při návštěvě Sokolovska odmítl zpoplatnění emisních povolenek, jejichž část zatím stát rozdával energetickým podnikům zdarma. Povolenky jsou podle něj nesmysl. Doslova řekl, že je považuje za "naprostý nekonečný nesmysl blížící se nesmyslům, které jsme zažívali v komunistické éře."

S tím se dá rozhodně souhlasit. Emisní povolenky jsou nástroje, které Evropská unie vytvořila, aby mohla splnit svůj závazek snížení emisí skleníkových plynů vyplývající z Kjótského protokolu, který vstoupil v platnost v únoru 2005. Celkový objem skleníkových plynů, který mohou vyprodukovat jednotlivé členské státy EU, stanovuje Evropská komise. Ta při svém rozhodování vychází z tzv. uhlíkové náročnosti jednotlivých národních ekonomik. Každý stát EU rozdělí mezi producenty skleníkových plynů emisní povolenky. Na evropských energetických burzách se zprostředkovává nákup a prodej emisních povolenek za tržní ceny.

Suma sumárum jde o to, aby naše podniky chrlily do ovzduší co nejméně oxidu uhličitého, protože ten prý je největším viníkem onoho údajného globálního oteplování. Nejde tedy o žádné jedovaté plyny nebo částice, které by skutečně poškozovaly životní prostředí a byly nebezpečné našemu zdraví. Jde jen o plyn, který byl prohlášen za viníka všech světových katastrof. Evropské státy tímto opatřením ještě více podvazují beztak málo výkonnou ekonomiku a zdražují všechny energie a výrobky. Jestliže si má podnik koupit tyto novodobé environmentalistické odpustky, náklady pochopitelně rozloží na své zákazníky. Taky proto se ke Kjótskému protokolu většina rozumně uvažujících zemí nepřipojila.

Pokud Václav Klaus o emisních povolenkách prohlásí, že je to ekonomický nesmysl, říká to příliš jemně. Emisní povolenky jsou totiž ekonomický zločin. Jde doslova o hospodářskou sebevraždu, kterou si ve jménu spásy zeměkoule hlásané ideology environmentalismu nadiktovala Evropská unie. Zbytek světa se jen potměšile pochechtává, když vidí, jak si pod sebou starý kontinent řeže větev.zpět na článek