Neviditelný pes

Kdo koho diskriminuje

30.12.2020

Očkování sotva začalo a už tu jsou pochybnosti rázu právního. Zvonečky varovně cinkají za ušima, když čteme, že se ve Španělsku chystá seznam odpíračů vakcíny a že naše ministerstvo zdravotnictví chystá centrálně registrovat všechny očkované. 

Debatovat se kolem toho bude. Už proto, že debatér se silným názorem má zaručené své místo v tisku a když se ve prospěch své teze svlékne do naha a vyleze na koně svatého Václava, dostane se i do televize. Čistě rozumově vzato je zjevně nutné očkované registrovat, už proto, aby nedošlo k přehmatům a zmatkům.

Ta pravá řež ale nastane, až se ukáže, že očkovaní získají kromě odolnosti vůči covidu i něco, co se dá pokládat za výhodu.

Silný názor tady nenajdete, tím méně, že se budu svlékat do naha - a na koně už určitě nepolezu. Nicméně podotknu, že mám už mnoho let očkovací průkaz a jsem očkován proti kdejakému tropickému sajrajtu a vozím do Tramtárií ten průkaz s sebou. Ne že by ho po mně chtěli všude, ale někde jo a bez něho by mě poslali šupem domů. Dosud mě nenapadlo, že by v tom byl problém.

Jiný příklad. Dětské tábory. Jich se týká zákon o veřejném zdraví, konkrétně §9 článek 1a) zákona, který říká, že „na zotavovací akci lze vyslat jen dítě, které je zdravotně způsobilé k účasti na ní a podrobilo se stanoveným pravidelným očkováním nebo má doklad, že je proti nákaze imunní nebo že se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci“. Potvrzení o očkování je součástí Prohlášení o zdravotní způsobilosti, které vystavuje praktický lékař dítěte a bez nějž nelze dítě na zotavovací akci vzít.

Plyne z toho, že nebudu smět bez očkovacího průkazu do hospody nebo do letadla? S těmi hospodami by to u nás neprošlo, ale co nastane, když to aerolinky přísných států budou vyžadovat?

Debata o tom bude stoprocentně. V ní jistě zazní i ta otázka, kdo koho víc diskriminuje: zdali ten, kdo se nechal očkovat a tím pádem jaksi vypadá ze hry, nebo odmítač očkování, který potenciálně ohrožuje ostatní? Nepreferuju ani jedno, ani druhé, jen předvídám, že také o tomto se spory povedou.

Jistě budou prudké a někteří věrozvěsti se i proslaví, přinejmenším na pár dní. Podstatné je ale něco jiného, zda totiž se vakcinace osvědčí, zda výrazně omezí šíření korony, až nakonec zapadne do bezvýznamnosti a bude sice bublat dál, ale v míře tak malé, že si jí nebude veřejnost všímat. O to tady jde a až korona zmizí, vytratí se i debata o tom, kdo koho diskriminuje.

Aston Ondřej Neff


zpět na článek