Neviditelný pes

Do vězení za děti

10.3.2006

Kromě ostře vyhraněných orientací existují totiž i rozprostřené, popř. se hovoří o fluidní proměně zaměření časem. Tyto další případy i obecné pojetí sexuality, např. věrnost vs. promiskuita, náplň a účel vztahu, jsou bezpochyby v dosahu kulturního ovlivnění a výchovy, jsou validní otázkou morálky a potažmo i adekvátní reflexe právním řádem.

Není bez zajímavosti pohledět na situaci v místě, kde je vývoj poněkud napřed - takovým je např. americký stát Massachusetts. Partnerství, prosazené soudem rovnou na úroveň manželství, zde platí asi dva roky. Organizace homosexuálů však již dlouhodobě atakují americké školy. Pod hesly výchovy k toleranci a bezpečného sexu se na půdě středních škol hromadně organizují gay-dny, gay-besídky, gay-kluby a podobné aktivity již od sklonku 90. let.

V Massachusetts proto platí i zákon o rodičovském právu na to být předem informován, pokud má probíhat výuka lidské sexuality, s možností svého potomka z takového programu i kompletně vyvázat.

Tohoto svého práva se loni domáhal i David Parker, otec pětiletého syna, když ten mu ze své mateřské školy přinesl učebnici, v níž již jsou, v souladu s novým právem o registrovaných svazcích, emotivně pozitivně zobrazeny nové "typy rodin". Parker zjistil, že takových materiálů je více a že školka hodlá provádět poměrně intenzivní výuku dospělými na dané téma. Po zařízení proto žádal záruku, že dle výše uvedeného zákona bude jeho syn takových věcí vždy neúčasten.

Série korespondence nevedla ke kýženému výsledku, stejně jako vystoupení na rodičovské radě. Nakonec byli rodiče pozváni na schůzku ve školce s jejím vedením. Jednání bylo zmatené a opět nevedlo k ničemu. Parker volil cestu obstrukce - odmítl odejít, dokud nebude věc jasně dojednána. Pracovníci ze školství zavolali na Parkera policii, která ho zatkla. Byl obviněn z trestného činu nezákonného vstupu. Noc strávil v cele, ráno byl předveden před soudce a propuštěn na kauci.

Od té doby vede kampaň za rodičovská práva.zpět na článek