25.1.2021 | Svátek má Miloš


ARCHITEKTURA: Půvabné pražské vertikály

5.12.2017

V Praze je mnoho vodárenských věží, postavených v různých dobách a v různých stylech. Některé najdeme na břehu Vltavy, jiné na kopcích nebo v továrních areálech. Dnes už - až na výjimky – neslouží svému účelu. Některé dnes plní jinou funkci - například v nich vznikly atraktivní byty. Dalšíbyly bohuželzbourány. Ty nejstarší věže jsou dostatečně známé, pojďme se proto seznámit s těmi, které byly postaveny až na sklonku devatenáctého století nebo ve století dvacátém.

vodárenská věž na Letné

vodárenská věž na Letné

V roce 1888 byla v Praze na Letné při ulici Korunovační a Na Výšinách dokončena věž v neorenesančním stylu s bohatou výzdobou, k níž patří ozdobná písmena OP – tedy Obec pražská - a městský znak. Původně stála v Holešovicích-Bubnech, které byly připojeny k Praze v roce 1884, po posunutí katastrální hranice se pak ocitla v Bubenči. Šlo o městskou investici, proto vznikl projekt v Městském stavebním úřadě a stál za ním jeho přednosta architekt Jindřich Fialka. Ten mimochodem navrhl obdobné zařízení i v areálu holešovických jatek. Letenská vodárna dávno neslouží původnímu účelu. Dnes je v ní Dům dětí a mládeže a právě se dokončuje rekonstrukce. Její autor Petr Hájek vytvořil v horní rozšířené části věže víceúčelový sál. Protože z arkád po jejím obvodu už centrum Prahy není vidět – zakrývá ho totiž funkcionalistický blok činžovních domů, zvaný Molochov –bude umístěna na střechu vodárny trubice periskopu.

Vinohradská vodárenská věž

Vinohradská vodárenská věž

Podobná neorenesanční věž o výšce 40 metrů, rovněž na čtvercovém půdorysu, byla postavena v letech 1881-1882 také na Královských Vinohradech při ulicích Korunní a U Vodárny. Ta je o něco štíhlejší a po rekonstrukci se v ní nacházejí byty. Návrh je dílem významného vinohradského architekta Antonína Turka. I tentokrát jde o bohatě zdobený objekt se štukovou dekorací a znakem městské části, která byla ovšem v době vzniku ještě samostatným městem. Tak, jako v případě letenské věže, jsou v její horní části umístěny hodiny.

Reprezentantem architektonické moderny je známá dominanta čtvrti Michle, která ovšem nesla název Vršovická vodárna, protože zásobovala vodou především sousední čtvrť, jež se nachází v údolí. Věž navrhl při Hanusově uliciv letech 1906-1907 slavný architekt Jan Kotěra. Její dřík je z režného zdiva, některé cihly jsou ale glazovány. Kalich vodojemu je kovový a ukončuje ho střecha ve tvaru přilby. Kotěra také na úpatí stavby navrhl několik domků pro technická zařízení a správce. Málo se ví, že součástí systému byly i Kotěrovy technické stavby na břehu Vltavy až v Braníku, odkud se voda přečerpávala nahoru do Michle. Tyto drobné cihlové stavby byly nedávno opraveny a ukrývají dodnes původní technické zařízení. Nyní prochází rekonstrukcí i michelská věž. Ta je obklopená zelení a dnes se poněkud ztrácí mezí pankráckými věžáky. Vidět ji ale můžete třeba z dálnice D1. Zajímavé je, že takřka současně postavil Kotěra obdobný objekt také v Třeboni.

vodárenská věž v areálu bohnické léčebny

vodárenská věž v areálu bohnické léčebny

vodárenská věž na pomezí Libně a Kobyli

vodárenská věž na pomezí Libně a Kobyli

Na severním okraji Prahy najdeme dvě secesní vodárenské věže. Jedna leží v katastru Libně kousek od hranic s Kobylisy při ulici Na Slovance a patří k nejhezčím v Praze. Tvarem připomíná maják. Nedávno byla upravena na bydlení a vzhledem ke své poloze je z ní jistě impozantní pohled na panoráma města. Projekt vznikl v Městském stavebním úřadě, dílo provedlv letech 1903-1904 stavitel František Schlaffer. Druhou vodárnu najdeme v areálu Psychiatrické léčebny v Bohnicích (1904-1914). Ta je ve srovnání se svými sestrami poměrně utilitární. Navrhl ji známý architekt Václav Roštlapil, který byl autorem celého areálu, tedy administrativy, léčebných pavilonů, kostela, dílen, statku, divadla i přečerpávací stanice dole na břehu Vltavy.

Kotěrova věž Vršovické vodárny v Michli

Kotěrova věž Vršovické vodárny v Michli

Také funkcionalistická éra přispěla ve 30. letech dvěma výraznými vertikálami. Bohužel byly obě na sklonku minulého století zbořeny. Měly jednoduchý hranolový tvar a nacházely se v industriálních areálech. První v komplexu tiskárny, který se rozkládal mezi ulicemi Na Poříčí a Na Florenci na Novém Městě, druhá v areálu továren ČKD při Kolbenově ulici ve Vysočanech. Tu první navrhli Kotěrův žák Jaromír Krejcar s BohumilemSteigenhöfferem, tu druhou Jaroslav Gruber (Steigenhöffer a Gruber studovali u Josefa Gočára).

Hubáčkova vyrovnávací věž v Radlicích

Hubáčkova vyrovnávací věž v Radlicích

Na závěr alespoň jeden příklad z doby ne tak vzdálené. Známý architekt a tvůrce televizního vysílače s hotelem na Ještědu Karel Hubáček navrhl vodárenskou věž v katastru Radlic při Tetínské ulici. Tvoří ji tři padesátimetrové ocelové válce, mezi nimiž je umístěno spirální schodiště. Nápaditá a tvarově prostá stavba ve stylu high-tech je dnes bohužel znetvořena anténními nástavci mobilních operátorů. Vyrovnávací vodárenská věž zásobuje vodou Jihozápadní Město, voda se sem přivádí potrubím z vodojemu v Jesenici.

Přestože jde v podstatě o příklady industriální architektury, tvůrci vodárenským věžím v Praze věnovali náležitou pozornost, neboť se hned po dokončení staly výraznými dominantami pražského panoramatu. V totalitní éře byly ovšem hodně zanedbané a svou renesanci prožívají teprve nyní, kdy jsou postupně opravovány a je jim vrácen původní lesk.

LN, 2. 12. 2017

Foto Pavel Hroch

A na závěr pozvánka na dnešní přednášku o architektu Leopoldu Bauerovi v břevnovském Kaštanu (od 18:30).

ZdenekLukes.eu

zl@zdeneklukes.eu
Archiv rubriky Architektura až do r. 1998PŘÍBĚH ZE ŽIVOTA: Těhotenství bylo bezproblémové, později měl malý Honzík epileptické záchvaty i 30krát denně
PŘÍBĚH ZE ŽIVOTA: Těhotenství bylo bezproblémové, později měl malý Honzík epileptické záchvaty i 30krát denně

Šestiletý Honzík Hanuš se narodil s vrozenou vývojovou vadou pravé ruky. Když bylo malému půl roku, lékaři mu diagnostikovali opoždění...


 Neviditelný pes
Toto je DENÍK: do sítě jde obvykle nejpozději do 8.00 hod. aktuálního dne. Pokud zaspím, opiji se, zešílím nebo se zastřelím, patřičně na to upozorním - neboť jen v takovém případě vyjde Pes jindy, eventuálně nikdy.
Šéfredaktor Ondřej Neff (nickname Aston), příspěvky laskavě posílejte na adresu redakce Jiřímu Wagnerovi, redaktorovi NP (nickname JAG). Rubriku Zvířetník vede Lika.