9.2.2023 | Svátek má Apolena


ARCHITEKTURA: Psí vycházka do Košíř

6.5.2008

Tentokrát jsme v sobotu vyrazili navštívit lokalitu ležící na hranicích Smíchova a Košíř v Buďánka 2katastru Prahy 5 (minulá vycházka do Vinohrad a Vršovic viz zde). Vyrazili jsem za tradičně hezkého počasí od tramvajové zastávky Kavalírka na Plzeňské nejprve k osadě Buďánka, resp. k tomu, co z ní po 20 letech od násilného vystěhování obyvatel zbylo. Z malebné enklávy uz nezůstalo mnoho, ale snad je konečně naděje, že alespoň pár domků bude opraveno a uličky zachovány (poslední projekt Geosanu) za cenu, že se obnoví zástavba při Plzeňské (domy byly zbourány v 60. letech). V jednom domku se stále ještě bydlí, na jeho střeše se střídají nápisy – teď je tam „Magistrát – náš hospodář“.

Pak jsme pokračovali nahoru ulicí Nad Zámečnicí k funkcionalistické vilce arch. Václava Zralého, jednoho z nemnoha absolventů německé avantgardní školy Bauhaus, kde vyučovali Mies, Gropius, Meyer, Breuer, Klee, Kandinsky, Teige… Vilka má novodobou nástavbu na terase od Romana Kouckého. Šidlík

Pak na protější svah, kde je hlavní dominanta území – funkcionalistický kostel sv. Jana Nepomuckého od Jaroslava Čermáka ze 30. let. Nad ním je kolonie domů z počátku 20. let od Kotěrova žáka Františka Kavalíra. V ulici U Tenisu jsme viděli dvojdomek od Plečnikova žáka Ludvíka Hilgerta pro jeho rodinu (další dvojdomek tototo typu najdeme v ulici U Dubu v Bráníku (známí veslaři Hilgertovi jsou z téže rodiny).

Potom jsme sešli zpět a v ulici Pod Kavalírkou si prohlédli rané dílo prof. Jaroslava Fragnera – činžovní dvojdům a na něj navazující pěkný funkcionalistický rohák od Karla Hannauera ml. – původně penzion Arosa. Konečně pak Vrchlického ulicí k Prachnerově, v níž stojí dům architektů Landsmanna a Reinera, o jejichž tvorbě budu mít dnes přednášku v Kaštanu. Rozešli jsme se pod funkcionalistickou školkou arch. Karla Brady nad Plzeňskou silnicí. Celou dobu vycházky nad námi na kopci čněla vila dnešní indonézské ambasády – kdysi ovšem pyšné sídlo architekta a stavitele Bohumila Bellady, propagátora stavby pražského metra (viz pamětní deska ve stanici Muzeum). Navrhl ji ovšem jeho dvorní architekt a Wagnerův žák Jan Chládek.

Paní Ivaně Frolíkové děkuji za některé fotky.

zlukes@mistral.cz
Archiv rubriky Architektura až do r. 1998