23.9.2023 | Svátek má Berta


ARCHITEKTURA: Podzimní Psí vycházka po Starém Městě

8.10.2019

Navzdory nevlídnému počasí (ale naštěstí nepršelo), jsme se v počtu asi 40 vycházníků sešli v Řásnovce u Fantovy podivuhodné budovy bývalého Ministerstva obchodu a Patentního úřadu (dnes Ministerstvo průmyslu a obchodu), postavené ve stylu neoklasicismu až na prahu třicátých let, kdy už jinde řádil funkcionalismus. Prohlédli jsme si Fragnerův palác Merkur z poloviny 30. let, kde se po desetiletích opět objevila kavárna (kdysi tu byla legendární Vltava, kde začínal třeba Jiří Suchý).

Palác Merkur

Ministerstvo obchodu a Patentní úřad

Nahlédli jsme do Hradební ulice, pak prošli pasáží do Revoluční, kde je ovšem řada zajímavých domů, např. konstruktivistické stavby Ludvíka Kysely a bratří Otta a Karla Kohnových s hezkými plastikami neznámého autora. Naproti pak třeba dům Spolku přátel žehu s artdecovou fasádou Plečnikova žáka Václava Ložka a s urnami na atice. Pak znovu zpět do Hradební, kde je hezký pozdně secesní dům Záštita od Emila Králíčka – dnes kolej AMU. O kus dále pak nedávno kvalitně opravený (DaM) palác v Dlouhé, který v Praze v dost nezvyklém expresionistickém stylu navrhl německý architekt Paul Sydow. Pěkná je artdecová pasáž s divadlem, která ústí do tří ulic: Haštalské, Hradební a Dlouhé svými parabolickými portály. Palác je z konce 20. let.

Kýlové domy

V Dlouhé ulici jsme si prohlédli např. činžáky arch. Jaroslava Vančury na nároží Rybné ulice. Uličkou Rámovou jsme pak prošli do Haštalské, kde jsou jednak Králíčkovy dva domy ve stylu pozdní secese a naproti dva krásné činžáky, postavené v roce 1902 Vácslavem Havlem a projektované Osvaldem Polívkou s řadou originálních secesních detailů, např. portálem s hodinami. Na tzv. Kozím plácku jsou pak stavby Josefa Schulze a Aloise Makovce (neorenesance, resp. secese). O kus dál je další náměstíčko, kde se stýkají ulice Široká, Vězeňská, Dušní, V Kolkovně a U Staré školy. Tady stojí synagoga zvaná Templ nebo též Španělská, v neomaurském stylu od Ignáce Ullmanna s moderní funkcionalistickou dostavbou Karla Pecánka, a taky pomník Franze Kafky od Jaroslava Róny. Prohlédli jsme si i dva identické secesní „kýlové“ domy stavitele Karla Jandy nebo zajímavý detail nad portálem domu na rohu Vězeňské a U Staré školy s plastikou letadla – ovšem dosti předpotopního, jak napovídá datování 1914.

Havlův dům

Dům bratří Kohnů

Konečně v ulici V Kolkovně jsou dva další domy Vácslava Havla a dům, jenž si navrhli známí výtvarníci bratři Liebscherové, kteří neobarokní průčelí vyzdobili svými freskami. Putování jsme pak zakončili na dalším náměstíčku v Dlouhé ulici, kde jsou další dva kýlové domy od Jandy a také jedna neobarokní stavba, dosti zchátralá a asi prázdná, jejíž fasáda byla kdysi zčásti opravena, ale dál se nepokračovalo. Z jakého důvodu, to netuším…

Foto autor

ZdenekLukes.eu

zl@zdeneklukes.eu
Archiv rubriky Architektura až do r. 1998