Neviditelný pes

ARCHITEKTURA: Od Ohmanna k Hubáčkovi

2.1.2008

Jako obvykle na počátku roku uvádím přehled svých přednášek o moderní architektuře v Zítek - Rudolfinumnásledujícím období. Pokračuje cyklus osobností v břevnovském Kaštanu (Unijazz). Až na výjimky (třeba hned v lednu – viz dále) se konají každé první úterý v měsíci vždy od 18:30 hodin. Vstupenky je možno si předem zamluvit na adrese www.kastan.cz.

15. ledna představím výraznou osobnost 90. let XIX. století – profesora pražské Uměleckoprůmyslové školy Friedricha Ohmanna a jeho pražské žáky. Ohmann stál u zrodu neobaroku, ale také secese v pražské architektuře, později působil ve Vídni. Ale do Prahy se ještě vrátil projektem Kramářovy vily (viz též zde). Nejvýznamnějšími žáky pak byli zejména Alois Dryák a Bedřich Bendelmayer.

Fanta - Hlavní nádraží 15. února představím čtyři velmi zajímavé, ale dosud málo známé představitele pražské secese (i kubismu): Bohuslava Homoláče, Josefa Kovařoviče, Aloise Masáka a Jiřího Justicha. Poslední dva jmenovaní byli také Ohmannovými žáky. Všichni čtyři pak navrhovali především činžovní domy ve stylu rostlinné a později geometrické secese, ale používali i kubistický detail.

Další přednáška v Kaštanu půjde do vzdálenější minulosti – druhé poloviny XIX. století – a představí opět čtyři osobnosti: Ignáce Ullmanna, Josefa Zítka, Josefa Schulze a Antonína Wiehla. Jde o představitele neorenesance a autory řady významných pražských budov. Wiehl pak slavil úspěchy s tzv. českou renesancí.

Na Apríla – tedy 1. dubna – představím čtyři ctihodné profesory pražské techniky: Jana Koulu, Aloise Čenského, Josefa Bertla a Antonína Balšánka. Tedy především představitele oficiální architektury, autory monumentálních staveb ve stylu historismu a secese.

V květnu – 6. 5. – se posuneme do meziválečného období a seznámíme se Fanta - Hlavní nádražípodrobněji s tvorbou čtyř pražských židovských architektů s dramatickými životními osudy: Erwina Katony, Otto Zuckera, Eugena Rosenberga (mj. autora nedávno rekonstruované Erhartovy cukrárny, o níž jsem psal před Vánoci zde) a sochaře a architekta Martina Reinera.

A konečně je tu 3. červen a téma tentokrát téměř současné. Budu hovořit o architektu Karlu Hubáčkovi a o dnes už legendární Školce z libereckého Stavoprojektu.

Na jaře také doufám budou další sobotní Psí vycházky po pražské moderní architektuře, na něž vás s dr. Keblůžkem srdečně zveme. Hezký nový rok!

zlukes@mistral.cz
Archiv rubriky Architektura až do r. 1998zpět na článek