1.4.2023 | Svátek má Hugo


ARCHITEKTURA: O stavbách, na které se zapomnělo, a jejich osudech

8.7.2008

Byl jsem nedávno požádán, abych napsal úvodní text do knížky, která je věnována budově Zasche - portétjablonecké radnice. Stavba je to velmi zajímavá, v době vzniku – na přelomu 20. a 30. let - moderní, s prvky konstruktivismu a neoklasicismu a s krásným interiérem ve stylu art déco, z něhož se dochovala bohužel jen malá část. Nyní je šance vrátit prostorům radnice původní lesk. V Jablonci tak rekonstruovali i další památky moderní architektury, například dva kostely tamního rodáka Josefa Zascheho nebo secesní divadlo Roberta Hemmricha. Možná bude obnoven i slavný pomník sochaře Franze Metznera, který si kdysi koupili od Národní galerie odsunutí Němci a nainstalovali si ho do města Neu Gablonz, které si vybudovali v nové vlasti. I soukromé vily architektů Heinricha Lauterbacha a Heinricha Kulky byly opraveny – jde o špičkové příklady meziválečné avantgardní architektury.

To jsou samá německá jména – Zasche, Hemmrich, Metzner, Lauterbach… I autor výše zmíněné radnice byl Němec – jmenoval se Karl Winter a jen shodou okolností nebyl po válce odsunut – nebyl totiž nacista a za manželku měl Češku. Pracoval pak dlouho v libereckém Stavoprojektu. Přesto bylo jeho jméno zapomenuto, ovšemže neprávem. Patřil k mnoha umělcům, kteří se v této zemi narodili, studovali tu (v tomto případě na německé technice v Praze) a vytvořili významná díla. Jejich rodným jazykem však byla němčina a to je vyřadilo za minulé éry z kontextu českého umění. Je dobře, že dnes už mnohá jména nejsou tabu, že se mohou znovu připomínat. Groag - vila ŠeborOstatně Josefu Zaschemu odhalili před několika lety pamětní desku. Zcela právem, kromě jabloneckých staveb projektoval několik moderních paláců také v Praze, patřil k čelným představitelům secese a moderny a spolupracoval i se zakladatelem české moderní architektury Janem Kotěrou. Byl názorově blízký sociální demokracii a když měl být - už jako starý pán – odsunut po válce do Německa, protestovali mnozí čeští umělci. Bohužel marně.

Přesto ještě není v našem vzahu k německy hovořícím architektům na našem území vše zdaleka v pořádku. V Praze na smíchovských Hřebenkách se chystá likvidace krásného rodinného domu od architekta Jacques Groaga. Tento olomoucký rodák byl žákem slavného Adolfa Loose – autora jedné z nejcennějších památek světové moderní arhitektury na našem území – Müllerovy vily v pražských Střešovicích. Groag s Loosem spolupracoval na projektu neméně slavné vily Moller ve Vídni, samostatně navrhl domy v kolonii Werkbundu ve vídeňském Hietzingu (obdoba pražské Baby) a spolu s kolegou Paulem Engelmannem projektoval v rakouské metropoli dům pro známého filosofa Ludwiga Wittgensteina. Rasové persekuci unikl jen o vlásek a pracoval pak léta v Londýně, kde je ve Victoria and Albert muzeu uložena jeho pozůstalost.

Zbourání jediné Groagovy pražské stavby je proto barbarstvím, mimo jiné i proto, že stavba je v dobrém stavu. Rovněž nápad stavět na jejím místě velký bytový dům není rozumný, protože dojde k narušení charakteru této vilové čtvrti. Na rozdíl od jablonecké radnice, která je na seznamu kulturních památek, Groagův dům registrován není. A tak ho možná čeká smutný osud… Možná by tomu tak nemuselo být, pokud bychom lépe znali vlastní historii a nemazali ze své paměti některá jména, zejména patří-li osobnostem, kterých si ve světě váží.

Pražský deník, 3. 7. 2008

zlukes@mistral.cz
Archiv rubriky Architektura až do r. 1998