8.10.2022 | Svátek má Věra


ARCHITEKTURA: Edison

4.12.2007

Byl jsem se podívat na rekonstruovaný dům na náměstíčku při nároží Jeruzalémské a Edison - zákresJindřišské ulice (u kostela sv. Jindřicha). Bývala to Edisonova transformační stanice, funkcionalistická stavba z konce 20. let architekta Františka Alberta Libry (1891-1958, absolvent pražské techniky, autor sanatoria ve Vyšných Hágách, spořitelen v Lounech, Rakovníku, Chrudimi a Rokycanech a továrních budov v Prokopském údolí – viz zde - nebo ve Vysočanech a mnoha dalších staveb). Objekt byl léta nevyužívaný, originální technologie skončila asi ve sběru, fasáda zčernalá.

Teď má novou náplň – je to administrativa. Citlivou rekonstrukci provedl prof. Ladislav Lábus (autor rekonstrukcí Paličkovy vily na Babě, vily Lídy Baary na Hanspaulce nebo Langhansova domu ve Vodičkově ulici). Na střeše se objevila dvoupatrová nástavba, ale výrazově záměrně odlišená od stylu Librovy stavby. Řada prvků je původních – ocelová vrata v přízemí, vnitřní dveře a mnohá okna (jiná byla upravena, ale tak, aby to zvenku nebylo patrné). Podobně nutné zateplení fasády je Pešánek - světelná plastikanatolik decentně provedeno, že se na vzhledu stavby prakticky neprojeví. Interiéry jsou záměrně strohé, aby to odpovídalo charakteru budovy, ale nepůsobí studeně. Efektním prvkem jsou také masívní trámové stropy.

Jedna věc zatím chybí – a já doufám, že se na fasádě opět po desetiletích objeví. Jde o legendární světelnou plastiku výtvarníka a architekta Zdeňka Pešánka. Pokud chcete vidět, jak vypadala, najdete model 1:1 v přízemním bufetu ve Veletržním paláci. Byla to jedna z prvních světelných plastik na světě, zanikla však ještě před válkou. Snad se tedy najde nějaký sponzor, který pomůže toto mimořádné dílo obnovit.

Obrázky poskytlo studio Lábus, foto Tomáš Balej, vizualizace a mapa Neovisual (www.neovizual.cz).

zlukes@mistral.cz
Archiv rubriky Architektura až do r. 1998