25.3.2019 | Svátek má Marián


ZDRAVOTNICTVÍ: Zkušenosti s poplatky ve FN Hradec Králové

21.7.2008

Prvním krokem zdravotnické reformy v České republice bylo zavedení regulačních poplatků. Od počátku letošního roku se platí za návštěvu u lékaře nebo na pohotovosti, za položku na receptu i pobyt v nemocnici. Uplynulo půl roku od zavedení zdravotnické reformy a s vybíráním regulačních poplatků máme již ve Fakultní nemocnici Hradec Králové své první zkušenosti v kladném i záporném smyslu.

Naše nemocnice musela na novou situaci ihned zareagovat a nový systém zavést k 1. lednu 2008 do praxe. První otázkou bylo, zda ponechat výběr přímo na zdravotnických pracovištích, jednotlivých ambulancích a lůžkových stanicích, nebo zřídit specializovaná místa. Tady byla volba jasná: zatěžovat lékaře a další zdravotnický personál manipulací s hotovostí by bylo neefektivní, rizikové a zatěžující. Na druhé straně z hlediska pacientů by bylo pro ně vzhledem k rozsáhlosti areálu nemocnice velmi nepříjemné, kdyby kvůli placení museli vyhledávat jedno centrální pracoviště. Současné pokladny byly v té době již plně vytíženy a nemohly by absorbovat několikanásobný nárůst počtu pokladních operací. Proto jsme zvolili řešení spočívající v prodeji poukázek prostřednictvím centrálních výběrčích míst.

Zásadní otázkou bylo rozhodnuti, zda nakoupit automaty, nebo najmout "výběrčí". Automaty jsme nezvolili ze dvou důvodů: prvním byla počáteční nejistota kolem celého systému - zda a jak dlouho bude vlastně fungovat. Druhým důvodem byla snaha vyjít vstříc pacientům. Zejména v počátcích bylo velmi mnoho dotazů, sporných situací, vrácených poplatků a podobně. A konečně za třetí, automaty by snadno obsloužily jednoduchý úkon prodeje poukázky před vlastním vyšetřením, na všechno ostatní (následné platby, vrácení poplatku a podobně) by byl zapotřebí velmi sofistikovaný systém. Řada pacientů by však stejně vyžadovala kontakt a vysvětlení od "živé osoby". Proto jsme pořídili pouze jeden automat nejjednoduššího typu především pro prodej poukázek v mimopracovní době, umístěný u nového pracoviště urgentní medicíny.

Přestože ministerstvo zdravotnictví vydalo metodický návod, museli jsme řešit řadu detailů, týkajících se konkrétního postupu jak zdravotníků, tak i administrativy a zpracování dat v nemocničním informačním a ekonomickém systému. Výběr poplatků přinesl větší zatížení u řady profesí ve fakultní nemocnici, zejména na ekonomickém oddělení. Zde musí mimo jiné například evidovat dlužníky, kterých je zhruba pět set, a v případě potřeby podnikat následně právní kroky. Musím však zdůraznit, že FN HK se nechystá podávat žaloby ani exekuce na třicetikorunové dlužníky. Víme však o nich a budeme tyto údaje dále využívat. Za první čtyři měsíce od zavedení poplatků jsme ve fakultní nemocnici vybrali od pacientů 11,6 mil. Kč, k tomu ještě připočtěme 1,1 mil. Kč v nemocniční lékárně, kde je vsak poplatek kompenzován nižší tržbou za samotné léky. Náklady na výběr poplatků činily 800 tisíc korun.

Vybrané peníze od pacientů by měly směřovat ke zlepšení úrovně péče, mělo by se to odrazit například i na zvýšené kvalitě stravy a podobně. Výnosy z regulačních poplatků budou však tvořit jen o něco více než půl procenta celkového obratu FN HK. Nejsou pro nás tedy tak významným finančním zdrojem, aby ovlivnily celkový rozpočet nemocnice. S výnosy z poplatků je prostě počítáno na straně příjmové a ta se musí rovnat, a jsme hrdí na to, že se skutečně dlouhodobě rovná straně výdajové.

V našich podmínkách, kdy nám stále přibývá ambulantních pacientů, musíme navíc konstatovat, že označení "regulační" poplatky není v běžných ambulancích úplně na místě a oproti minulému roku jsme nezaznamenali žádný úbytek pacientů. Narozdíl od praktických lékařů do našich ordinací zpravidla nepřicházejí lidé s banálními problémy. Přicházejí k nám převážně ti, co skutečně přijít mají.

Trochu jinak je tomu u pohotovosti, kde se zdá, že vyšší devadesátikorunový poplatek skutečně některé lidi s banalitami odradil. Nemáme ale plnohodnotné srovnání s minulým rokem, neboť fakultní nemocnice převzala lékařskou službu první pomoci až v druhé polovině roku 2007. Naproti tomu však v lůžkové části došlo k výrazným pohybům, na kterých mohou mít regulační poplatky velký vliv. Jde zejména o zkrácení ošetřovací doby v průměru o 0,5 dne, což je v našich podmínkách mimořádně velký skok a pro řadu pacientů je to docela příjemné.

Někteří lidé s regulačními poplatky nesouhlasí, vždyť kdo by rád vydával peníze na cokoliv. Musíme si však uvědomit, že jsou výrazem spoluúčasti a také určité solidárnosti, která je ve zdravotnických systémech vždycky potřeba. V každé společnosti, obzvláště u nás, kde se velmi zdůrazňuje evropská tradice a kultura, by měli být vždy zdraví lidé solidární s těmi nemocnými. Výsledkem nyní je, že se nějaké peníze skutečně vyberou navíc a ty se pak předistribuují těm nejpotřebnějším. Pokud tedy zaplatíme 30 korun za každou návštěvu u lékaře, lze to pokládat nejen za demotivující složku, abychom si tuto návštěvu rozmysleli, když to skutečně akutně nepotřebujeme, ale navíc i za jakýsi výraz spolupodílení se na příspěvku na ty z nás, kteří jsou svojí nemocí a dlouhodobými potřebami opravdu postiženi nejvíce.

V Hradci Králové 17. července 2008

ředitel Fakultní nemocnice Hradec KrálovéDiskuse


Šťoural
22:18
21.7.2008

baci
14:35
21.7.2008

Mim
16:51
21.7.2008

Herakleitos
14:01
21.7.2008

milan007
14:19
21.7.2008

jirka
17:14
21.7.2008

ola
13:55
21.7.2008

H.K.
16:06
21.7.2008

gerontusinza
13:49
21.7.2008

clay
15:11
21.7.2008

clay
15:14
21.7.2008

mil
16:12
21.7.2008

hulwat
16:27
21.7.2008

gerontusinza
17:22
21.7.2008

hulwat
18:43
21.7.2008

Eva
13:02
21.7.2008

Jura Jurax
13:27
21.7.2008

liška podšitá
11:31
21.7.2008

clay
15:17
21.7.2008

skrap
10:59
21.7.2008

doktor
10:03
21.7.2008

jamo
10:13
21.7.2008

F2
10:24
21.7.2008

baci
11:02
21.7.2008

doktor
11:41
21.7.2008

Honza
15:32
21.7.2008

OneTearofBlueDeer
11:40
21.7.2008

doktor
11:46
21.7.2008

Jura Jurax
13:05
21.7.2008

Jura Jurax
13:21
21.7.2008

doktor
13:58
21.7.2008

ola
14:28
21.7.2008

milan007
14:23
21.7.2008

ad Lukso
9:05
21.7.2008

doktor
12:52
21.7.2008

baci
14:31
21.7.2008

Veselý
7:28
21.7.2008

petrph
7:26
21.7.2008

F2
10:03
21.7.2008

JC
1:03
21.7.2008

Juggernaut
1:13
21.7.2008

tosek
1:56
21.7.2008

Fafa
5:08
21.7.2008

tosek
8:41
21.7.2008

Lída
10:44
21.7.2008

Eva D.
11:37
21.7.2008

Lojza
7:06
21.7.2008

jirka.s.
9:48
21.7.2008

Eva D.
11:34
21.7.2008

počet příspěvků: 71, poslední 21.7.2008 10:18

 Neviditelný pes
Toto je DENÍK: do sítě jde obvykle nejpozději do 8.00 hod. aktuálního dne. Pokud zaspím, opiji se, zešílím nebo se zastřelím, patřičně na to upozorním - neboť jen v takovém případě vyjde Pes jindy, eventuálně nikdy.
Šéfredaktor Ondřej Neff (nickname Aston), příspěvky laskavě posílejte na adresu redakce Jiřímu Wagnerovi, redaktorovi NP (nickname JAG). Rubriku Zvířetník vede Lika.