23.5.2019 | Svátek má Vladimír


ZDRAVOTNICTVÍ: Omezenost reformy v podání ministra Julínka

15.5.2008

Je smutné, že pan ministr Julínek vůbec nevznesl otázku po tom, co je vlastně cílem jeho reformy zdravotnictví. Řada moderních prací ukazuje úzkou souvislost mezi stanovením priorit ve zdravotnictví a fungováním celého systému této péče. Bez jasného určení toho, oč v medicíně jde, není možné efektivní zdravotnictví vůbec vybudovat, přičemž je třeba vycházet z toho, že cílů může být několik a že některé z nich se i vzájemně vylučují.

Oborem zabývajícím se cíly medicíny je mimo jiné též etika a jistě není náhodou to, že etikou ministr Julínek zvláštní způsobem pohrdá. Například na žádné z jeho šesti přípravných konferencí věnovaných reformě zdravotnictví se slovo etika ani jednou nevyskytlo, natož že by tomuto tématu a potažmo cílům reformy někdo věnoval přednášku. Ochromení etické komise na ministerstvu zdravotnictví v posledním roce je jen dalším smutným dokladem téhož.

Avšak když vypustíme ze zdravotnictví etiku a potažmo hodnoty, pak vlastně není vůbec žádný důvod pro to, abychom vyčleňovali zdravotnictví z celkového společenského rámce; ba dokonce ani žádného ministra zdravotnictví bychom nepotřebovali. Ovšem taková reflexe vlastního počínání na ministerstvu zdravotnictví zcela chybí. A důsledkem je pak to, že o hodnoty fakticky nejde a že jediným cílem reformy zdravotnictví je ušetřit peníze za každou cenu. Takové východisko je ale zhoubné v tom, že do zdravotnictví zavádí chaotické změny.

Výsledkem předkládaných návrhů je totiž bizarní směsice povrchního zaštiťování se trhem a fakticky etatistických kroků spočívající v přehnané regulaci všeho - takový regulovaný trh se pokoušel zavést komunismus v celé společnosti a žalostně skončil. Dokonce lze žasnout nad tím, že socialisté nad ministrem Julínkem nejásají a že se zdráhají jeho reformy podpořit.

Základním omylem pana ministra Julínka je, že se snaží přehrát horký brambor jasné kategorizace výkonů na ty, které se mají prodávat a které se mají dávat, ze svého ministerstva a potažmo z politické roviny na jednotlivé pojišťovny, přičemž tyto mají být ještě převedeny na akciové společnosti. Ale takto to nejde.

Smůla celého zdravotnictví tkví v tom, že dělící čára mezi nekomerční a komerční sférou běží právě někde v jeho prostředku: pokusy tuto čáru odsunout na okraj čili zavést ve zdravotnictví buď čistě jen tržní vztahy či naopak zase čistě jen přídělové hospodaření vesměs selhaly. Nadále tudíž každá vláda s jejím ministrem zdravotnictví v čele stojí před úkolem udělat onen ostrý řez: je třeba určit a v budoucnosti i opakovaně korigovat rozdělení na služby naprosto nezbytné pro přežití každého občana a na služby bez takto urgentních rysů čili takové, které lze zahrnout do tržních vztahů.

Pochopitelně je třeba počítat s tím, že takováto hranice bude předmětem útoků ze všech stran, když se mnozí z těch, kteří postrádají pevnější charakter a kteří by rádi zbohatli, pokusí na vždycky trochu propustné hranici urvat něco pro sebe. Za všechno lze připomenout zde aféru s deriváty krevní plasmy přinášející pohádkový zisk některým jedincům jen a jen na základě toho, že kdosi kdesi dobrovolně a zdarma daroval svou krev na bohulibé účely, přičemž v jisté chvíli se z některých jejích součástí stala komodita prodávaná z drahé peníze.

Avšak toto riziko a ovšem i rizika politická je třeba podstoupit; vyhnout se oné kategorizaci a zamést problém pod koberec je špatným řešením. Je tudíž třeba pečlivě ošetřit to, aby ona hranice byla precizně vymezená. Nástrojem k tomu by bylo zejména oddělení dvou druhů pojišťoven: pojišťovny veřejné péče (VZP) a dalších pojišťoven sloužících čistě komerčnímu záměrům. Pokusy spojit v každé pojišťovně nekomerční a komerční zájem s tím, že se takové hybridy ponechají v konkurenci mezi sebou, musí skončit fiaskem.

autor je neurolog a filosof, přednáší etiku na 1. lékařské fakultě UKBMW Řada 5 3,0...
BMW Řada 5 3,0...

r.v. 2012, naj. 55 000 km, diesel
950 000 Kč (s DPH)

Diskuse


Nemo X
10:06
16.5.2008

Bianca
11:21
16.5.2008

Gaston
0:42
17.5.2008

doktor
9:54
17.5.2008

Bianca
10:33
18.5.2008

Gaston
23:52
18.5.2008

MUDr Jiří Kilian
8:51
16.5.2008

GSDr. Pasáček koz ve Vermontu
20:42
15.5.2008

jepice
21:39
15.5.2008

GSDr. Pasáček koz ve Vermontu
22:01
15.5.2008

Bianca
11:35
16.5.2008

zubokleštič
17:48
15.5.2008

starší lékař
23:41
15.5.2008

doktor
16:16
15.5.2008

AndyO
16:33
15.5.2008

mira
16:58
15.5.2008

AndyO
17:04
15.5.2008

MUDr Jiří Kilian
8:25
16.5.2008

MUDr Jiří Kilian
14:54
16.5.2008

doktor
16:16
16.5.2008

AndyO
19:57
16.5.2008

doktor
21:31
16.5.2008

Gaston
23:43
15.5.2008

MUDr Jiří Kilian
8:25
16.5.2008

TAKY.VOLIC
23:32
15.5.2008

ocelin
14:31
15.5.2008

AndyO
14:36
15.5.2008

MUDr Jiří Kilian
14:45
15.5.2008

lucina (pes)
14:47
15.5.2008

AndyO
15:07
15.5.2008

MUDr Jiří Kilian
8:18
16.5.2008

ocelin
14:47
15.5.2008

AndyO
15:02
15.5.2008

mira
15:59
15.5.2008

jirka.s.
17:02
15.5.2008

Tesla
14:17
15.5.2008

zajicek8
19:50
15.5.2008

emersonskej
22:53
15.5.2008

Doktor
14:05
15.5.2008

AndyO
14:13
15.5.2008

ocelin
14:18
15.5.2008

AndyO
14:25
15.5.2008

zalozak
14:20
15.5.2008

jirka.s.
16:55
15.5.2008

zalozak
14:29
15.5.2008

MUDr Jiří Kilian
14:44
15.5.2008

Doktor
17:11
15.5.2008

lucina (pes)
15:15
15.5.2008

mira
17:04
15.5.2008

zajicek8
19:51
15.5.2008

gerontusinza
13:37
15.5.2008

MUDr Jiří Kilian
13:46
15.5.2008

MUDr Jiří Kilian
13:59
15.5.2008

Dědek
13:03
15.5.2008

lucina (pes)
15:20
15.5.2008

BOMBON
13:01
15.5.2008

počet příspěvků: 199, poslední 18.5.2008 11:52

 Neviditelný pes
Toto je DENÍK: do sítě jde obvykle nejpozději do 8.00 hod. aktuálního dne. Pokud zaspím, opiji se, zešílím nebo se zastřelím, patřičně na to upozorním - neboť jen v takovém případě vyjde Pes jindy, eventuálně nikdy.
Šéfredaktor Ondřej Neff (nickname Aston), příspěvky laskavě posílejte na adresu redakce Jiřímu Wagnerovi, redaktorovi NP (nickname JAG). Rubriku Zvířetník vede Lika.