23.6.2018 | Svátek má Zdeňka


VĚDA: Otevřený dopis Angele Merkelové

14.8.2009

260 vědců a angažovaných občanů žádá kancléřku A. Merkelovou, aby nezavírala oči před zjevnými fakty a nenechávala se ovlivňovat pseudonáboženstvím, které hlásá, že klimatickou změnu způsobuje člověk.

26. července 2009

Vážená paní kancléřko,

z historie je patrné, že duch doby často určoval vývoj společnosti. Důsledky byly někdy zlé, někdy dokonce strašné. Historie nás učí, že politicky odpovědní činitelé nezřídka činili osudová rozhodnutí, protože naslouchali nekompetentním či zideologizovaným poradcům a včas to neodhalili. Evoluce nás kromě toho učí, že vývoj sice může jít mnoha cestami, avšak většina z nich končí ve slepé uličce.

Politici hledají na počátku své politické dráhy téma, kterým by se mohli vyprofilovat. Jako ministryně životního prostředí jste totéž pochopitelně udělala i Vy. Objevila jste změnu klimatu a stala se z toho Vaše srdeční záležitost. Do toho se Vám vloudila závažná chyba, která se právě Vám jako fyzikovi stát neměla. Dospěla jste k závěru, že klimatickou změnu způsobuje člověk, a přijala jste za své, že je třeba přijímat nákladné strategie na omezení tzv. skleníkového plynu CO2, aniž byste si ve skutečně kontroverzních diskuzích předem ověřila, zda i dřívější měření teplot a další relevantní fakta spojená s klimatem tuto domněnku vůbec potvrzují. Skutečně tomu tak není!

Při komplexním přezkoumání, které je vzhledem ke svému významu pro nás všechny nutné, by se již před vznikem IPCC ukázalo, že nezažíváme žádné globálním oteplování, které by bylo kauzálně závislé na CO2, ale normální periodické kolísání teplot. Atmosféra se od roku 1998 - tj. již 10 let - dále neotepluje a od roku 2003 je dokonce opět výrazně chladnější. Žádný z nákladných klimatických modelů toto ochlazování nepředpověděl. Podle IPCC se mělo nadále v nezmenšené míře oteplovat.

Ale, a to je důležitější, antropogenní CO2 přitom nehraje vůbec žádnou viditelnou roli. Ta oblast záření v infračervené oblasti, která může CO2 absorbovat, je vzhledem ke své současné koncentraci již téměř vyčerpána. I kdyby CO2 nějaký účinek měl a byly by spáleny všechny zásoby fosilních paliv, pohybovalo by se další oteplování dlouhodobě v rozmezí desetin stupňů Celsia.

IPCC musel dojít ke stejným výsledkům, při své práci však zcela opomenul 160 let měření teplot a 150 let analýz CO2 a ztratil tím veškerý nárok na vědeckost.

Mezitím se přesvědčení o klimatické změně a jejím lidském původu vyvinulo v pseudonáboženství. Jeho zastánci stavějí střízlivě a věcně uvažující realisty, k nimž patří velká část mezinárodní vědecké elity, bez skrupulí na pranýř. Na internetu lze naštěstí najít četné studie, které v detailu dokazují, že žádná antropogenním CO2 způsobená klimatická změna neexistuje. Tyto kritické příspěvky jsou jen zřídka publikovány a pokud by nebyl internet, byly by hlasy klimatických realistů sotva slyšitelné.

Německá média stojí v odmítání těchto příspěvků bohužel na světové špičce. V březnu t.r. se konala v New Yorku 2. mezinárodní konference o klimatických změnách organizovaná klimatickými realisty. Této důležité konference se účastnilo na 800 předních vědců, mezi nimi řada nejlepších světových klimatologů, resp. odborníků z příbuzných disciplín. Zatímco americká média či Wiener Zeitung o konferenci podrobně referovaly, u nás tisk, televize i rádio mlčely. Je trpké vidět, co se stalo s našimi médii: v dřívějších diktaturách jim bývalo sdělováno, co nemá být zprávou, dnes to již bohužel vědí bez pokynů.

Také si myslíte, že věda nemá jen hledat potvrzení pro jednu tezi, ale má především zkoumat, zda realitu lépe nevysvětluje teze jiná? Žádáme Vás proto, paní dr. Merkelová, o zásadní přehodnocení Vaší pozice v této věci a o svolání neideologického, na postupimském Institutu pro výzkum klimatických následků (Institut für Klimafolgenforschung, PIK) nezávislého grémia, na kterém budou moci být kontroverzní argumenty otevřeně diskutovány. My, níže podepsaní, při tom rádi nabídneme svou pomoc.

S pozdravem

Prof. Dr.rer.nat. Friedrich-Karl Ewert
Diplom-Geologe
Universität. - GH - Paderborn

Dr. Holger Thuß
EIKE President
European Institute for Climate and Energy

(Zdroj: www.eike-klima-energie.eu)

Friedrich-Karl Ewert, Holger Thuß


Diskuse


Zephir
6:13
29.8.2009

renoar
10:08
15.8.2009

L.Metelka
10:38
15.8.2009

para
11:18
15.8.2009

paštun višnu
11:37
15.8.2009

para
11:55
15.8.2009

paštun višnu
12:15
15.8.2009

L.Metelka
12:31
15.8.2009

B XVI
12:47
15.8.2009

L.Metelka
12:52
15.8.2009

B XVI
13:33
15.8.2009

paštun višnu
13:40
15.8.2009

paštun višnu
14:06
15.8.2009

L.Metelka
15:30
15.8.2009

paštun višnu
16:13
15.8.2009

L.Metelka
16:30
15.8.2009

Machi
17:48
15.8.2009

Machi
18:48
15.8.2009

paštun višnu
19:39
15.8.2009

Pavel
14:11
17.8.2009

para
14:09
15.8.2009

paštun višnu
16:24
15.8.2009

L.Metelka
16:35
15.8.2009

Jerome
21:32
15.8.2009

L.Metelka
6:25
16.8.2009

Pete Brich
15:40
16.8.2009

renoar
8:58
15.8.2009

paštun višnu
0:07
15.8.2009

L.Metelka
7:38
15.8.2009

Ivan Nový
10:12
15.8.2009

L.Metelka
10:43
15.8.2009

Ivan Nový
13:09
15.8.2009

para
14:23
15.8.2009

L.Metelka
15:34
15.8.2009

para
21:52
15.8.2009

Ivan Nový
23:41
15.8.2009

L.Metelka
6:21
16.8.2009

Ivan Nový
9:39
16.8.2009

L.Metelka
9:43
16.8.2009

Ivan Nový
10:06
16.8.2009

L.Metelka
10:15
16.8.2009

Ivan Nový
11:04
16.8.2009

L.Metelka
11:10
16.8.2009

Ivan Nový
18:47
16.8.2009

L.Metelka
20:11
16.8.2009

para
11:46
16.8.2009

L.Metelka
12:00
16.8.2009

para
12:40
16.8.2009

L.Metelka
12:42
16.8.2009

Ivan Nový
18:49
16.8.2009

L.Metelka
20:07
16.8.2009

Ivan Nový
11:47
17.8.2009

L.Metelka
13:37
17.8.2009

Pavel
16:25
17.8.2009

Ivan Nový
23:03
14.8.2009

L.Metelka
17:52
14.8.2009

PetrH
20:40
14.8.2009

L.Metelka
21:04
14.8.2009

Ivan Nový
21:26
14.8.2009

L.Metelka
21:32
14.8.2009

PetrH
21:54
14.8.2009

L.Metelka
22:01
14.8.2009

Ivan Nový
22:07
14.8.2009

L.Metelka
22:27
14.8.2009

Ivan Nový
22:33
14.8.2009

L.Metelka
22:38
14.8.2009

Ivan Nový
22:47
14.8.2009

L.Metelka
22:56
14.8.2009

Ivan Nový
23:01
14.8.2009

L.Metelka
23:05
14.8.2009

Ivan Nový
23:15
14.8.2009

L.Metelka
23:21
14.8.2009

Ivan Nový
23:34
14.8.2009

Ivan Nový
22:48
14.8.2009

brok
23:23
14.8.2009

Pavel
17:17
17.8.2009

Ivan Nový
22:00
14.8.2009

Ivan Nový
22:02
14.8.2009

L.Metelka
22:24
14.8.2009

Ivan Nový
22:30
14.8.2009

L.Metelka
22:35
14.8.2009

Ivan Nový
22:41
14.8.2009

L.Metelka
22:52
14.8.2009

Ivan Nový
23:00
14.8.2009

L.Metelka
23:10
14.8.2009

Ivan Nový
23:31
14.8.2009

L.Metelka
22:06
14.8.2009

Ivan Nový
22:09
14.8.2009

L.Metelka
22:32
14.8.2009

Ivan Nový
22:36
14.8.2009

počet příspěvků: 246, poslední 29.8.2009 06:13

 Neviditelný pes
Toto je DENÍK: do sítě jde obvykle nejpozději do 8.00 hod. aktuálního dne. Pokud zaspím, opiji se, zešílím nebo se zastřelím, patřičně na to upozorním - neboť jen v takovém případě vyjde Pes jindy, eventuálně nikdy.
Šéfredaktor Ondřej Neff (nickname Aston), příspěvky laskavě posílejte na adresu redakce Jiřímu Wagnerovi, redaktorovi NP (nickname JAG). Rubriku Zvířetník vede Lika.