26.5.2018 | Svátek má Filip


VĚDA: O kolik zkrátila život havárie atomové elektrárny?

25.3.2013

Havárie v Černobylu o 10 minut, Fukušima o minutu.

Po havárii atomové elektrárny v Černobylu zemřelo v následujících dnech a měsících 47 osob. Všichni z nich zasahovali přímo v areálu elektrárny. Byl to tedy malý počet obětí v porovnání s únikem chemikálií v Bhópalu v Indii, který způsobil smrt 3800 lidí.

Byla však obava, že radiace uvolněná z Černobylu může po celém světě způsobit zvýšený výskyt rakoviny, který se projeví až po mnoha letech. U obyvatel Hirošimy a Nagasaki, kteří prožili a přežili výbuch atomové bomby, totiž zvýšený výskyt rakoviny byl od té doby dodnes zaznamenán.

Na základě toho se předpokládalo (viz dále LNT teorie), že uvolněná radiace může po celém světě způsobit v průběhu mnoha desetiletí zvýšený výskyt rakoviny.

Jiní odborníci se ale domnívali a domnívají, že rakovinu může způsobit jen obrovská dávka radiace, jakou dostali obyvatelé Hirošimy a Nagasaki v nesmírně krátké době, a nikoliv v poměru s tím nepatrné dávky radiace, které v důsledku Černobylu dostali jednotliví obyvatelé světa v průběhu velmi dlouhé doby. Pokud je tomu tak, pak celkový počet všech obětí jaderných havárií na celém světě až dodnes je jen 62 osob.

The United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation (UNSCEAR) v roce 2011 předložila OSN zprávu (Report to the General Assembly), v níž se důsledně zkoumá to, zda u lidí vystavených radioaktivnímu záření došlo ke zkrácení délky života – ke zvýšení úmrtnosti po Černobylu. A když žádný rozdíl nenašli, tak je nepočítali jako oběti Černobylu. A tak se stalo, že nedošli k počtu obětí 4000 jako OSN v roce 2005, ale k necelé stovce, konkrétně k 62 (47 + 15) obětem.

Kdo má pravdu a kdo úmyslně lže

Na základě zpracování údajů z celého světa UNSCEAR zjistila, že obyvatelstvo světa obdrželo v letech 1986 až 2005 dávku radioaktivity 0,37 milionů man Sievertů pocházející z Černobylu a dalších 25 % obdrží v průběhu staletí po roce 2005. Průměrná dávka radioaktivity připadající ročně na jednoho obyvatele světa z přírodních zdrojů je 2,4 milisieverts. Z toho lze vypočítat, jakou dávku radioaktivity lidstvo za desetiletí a staletí následující po havárii v Černobylu v průměru obdrží a hlavně jaký je poměr radioaktivity z Černobylu a z přírodních zdrojů. Tyto údaje jsou o několik řádků níže.

Sdělovací prostředky dávají a dávaly nepatrné slovo vědcům a zveřejňují hlavně stanoviska zelených, Greenpeace a dalších aktivistů. Ti, kdyby chtěli obyvatelstvo informovat o základních faktech, tak by museli v první řadě informovat o tom, jakou dávku radioaktivního záření obyvatelé světa obdrží za svůj život v průměru z přírodních zdrojů, a jakou z Černobylu.

I vy čtenáři budete překvapeni, jak to je. Počítáme-li jen tyto dva zdroje, pak

99,95 % radioaktivity pochází z přírodních zdrojů (ovzduší, kosmos, hlubiny Země, lidské tělo…)

0,0005 % radioaktivity pochází z Černobylu.

To znamená radioaktivita pocházející z přírodních zdrojů je 2000krát větší než radioaktivita z Černobylu.

ODPŮRCI JADERNÝCH ELEKTRÁREN TATO FAKTA NIKDY NEZVEŘEJNILI.

Kdyby byla tato fakta zveřejněna, každý by pochopil, že škoda, kterou působí radioaktivita z Černobylu, musí být 2000krát menší než škoda, kterou působí radioaktivita z přírodních zdrojů. Tu přitom nikdo nikdy za nějaký problém pro lidstvo nepovažoval.

Protože tento klíčový údaj byl utajován, matky, které se bály o zdraví svých ještě nenarozených dětí, šly na potrat. Nechtěly, aby se jim narodily nějaké zrůdy poznamenané Černobylem. Kdyby věděly, jak nepatrný je podíl Černobylu na celkové radioaktivitě, a kdyby věděly, jak nepatrný vliv má celková radioaktivita na zdraví jejich toužebně očekávaných dětí, tak by na potrat ani nepomyslily. Kolik utrpení způsobily poplašné zprávy šířené zelenými, Greenpeace a podobnými. Ani dnes většina protijaderných aktivistů nezná žádné z uvedených základních čísel. A přitom mnozí z nich bojují proti jaderným elektrárnám již 25 let. A nenapadlo je místo boje (v podstatě násilného a protizákonného -blokády) zjistit si, jak nepatrný je podíl radioaktivity z jaderných elektráren na celkové radioaktivitě.

Podle LNT (Linear NO Threshold) teorie (jakákoliv radiace je škodlivá a její škodlivost stoupá lineárně s obdrženou dávkou) radioaktivita z přírodních zdrojů musela způsobit 2000x více úmrtí než Černobyl. O kolika lidech vám Greenpeace řekli, že jejich smrt byla způsobena radioaktivitou z přírodních zdrojů? Pochopitelně o nikom. Celá propaganda vedená Greenpeace stojí na tom, že je určena lidem, kteří o radioaktivitě nic neví, hlavně neví to, že radioaktivita z přírodních zdrojů je 2000x větší než radioaktivita z atomových elektráren.

Po havárii jaderné elektrárny ve Fukušimě nezemřel nikdo

Po Černobylu a znovu po Fukušimě se však stalo něco, co způsobilo mnohem větší škodu než havárie v Černobylu.

Protijaderní aktivisté začali na celém světě lidi strašit tím, že jim hrozí smrt nebo poškození zdraví v důsledku úniku radioaktivity z Černobylu. Stres, který tím lidem způsobili, poškodil lidstvo mnohem více než havárie v Černobylu.

Organizátoři boje proti atomovým elektrárnám chtěli u lidí vyvolat stres, ovšem vyvolávali ho nečestně, a to tím, že zatajili, že průměrný člověk za život dostane dvoutisíckrát (2000x) větší dávku radioaktivity z přírodních zdrojů (ovzduší, kosmos, hlubiny Země, lidské tělo…) než z Černobylu. Kdyby lidé tuto skutečnost věděli, tak by si řekli: "Nikdy nám nikdo neřekl, že přírodní záření, které dostáváme každou vteřinu našeho života, je škodlivé. Proč by nám nyní mělo vadit, když se toto záření nepatrně zvýší?" To zatajení ukazuje, že organizátoři protijaderného boje od samého začátku úmyslně drží lidi v nevědomosti. Protijaderní bojovníci se skládají z malé hrstky manipulátorů – darebáků, kteří vědí, že z jaderných elektráren pochází jen nepatrný zlomek radiace, a naprostou většinu bojovníků tvoří manipulovaní "užiteční idioti", kteří to neví. Tato většina neví, že člověkem vytvořená radiace mizí neobyčejně rychle (poločas rozpadu). Neví, že radioaktivní záření z několika různých přírodních zdrojů dostáváme současně každou vteřinu a to po celý náš život. V porovnání s tím je radiace původem z atomových elektráren nepatrná.

V tomto smyslu od Černobylu ve vztahu k atomovým elektrárnám ve státech, jako je Německo a Rakousko, demokracie přestala existovat, protože lidé dostávali jen takové jednostranné informace, aby na základě lživých údajů, jejichž lživost kvůli své neznalosti nerozpoznali, byli proti atomovým elektrárnám.

Úmrtí 62 obyvatel způsobené haváriemi jaderných elektráren (UNSCEAR 2011) zkrátilo průměrnou délku života sedmi miliard obyvatel světa zhruba o deset vteřin (každý zemřelý přišel v průměru o 40 let života).

Spočtěte si, že zkrácení života je deset vteřin

V současnosti jsou dvě vědecké školy. Podle jedné z nich (napište si heslo radiation hormesis třeba na Google) dlouhodobá nízká úroveň radioaktivity může být dokonce i prospěšná nebo je neškodná a podobně. V tom případě by obě dosavadní havárie jaderných elektráren (Černobyl a Fukušima) způsobily dodnes jen 62 úmrtí.

Podle LNT teorie dlouhodobá radioaktivita přírodního původu způsobí u dnes žijících 7 miliard obyvatel světa až 30 milionů případů rakoviny vedoucích k úmrtí. Tyto nemocné nejsme schopni identifikovat mezi miliardami lidí, kteří mají nebo onemocní na rakovinu. V důsledku Černobylu by se počet zemřelých zvýšil o jednu dvoutisícinu a to znamená, zvýšil by se zhruba o 15 tisíc. Zemřelí na rakovinu ztrácejí v průměru deset let života. Rakovina totiž většinou postihuje až lidi ve vyšším věku. Průměrná délka života sedmi miliard obyvatel světa se tím kupodivu zkrátila jen zhruba o deset minut. Spočtěte si to.

Dávka radioaktivity uvolněná z Fukušimy je méně než 10 % radioaktivity uvolněné z Černobylu. Mohla by tedy v průběhu následujících sto let způsobit na celém světě nejvýše zhruba tisíc úmrtí. To znamená v průměru deset úmrtí ročně. Pro porovnání ročně umírá přes milion osob při dopravních nehodách. Dopravní nehody tedy působí nejméně stotisíckrát více úmrtí než havárie ve Fukušimě a milionkrát více lidí umírá v důsledku kouření tabáku.

Protiatomová lobby a sdělovací prostředky lidem zatajily, že radioaktivita z přírodních zdrojů je mnohotisíckrát větší než radioaktivita pocházející z jaderných elektráren. Finanční prostředky, které by mohly zachránit životy stamilionů lidí, se proto mají vyplýtvat na to, aby se zabránilo haváriím atomových elektráren, které způsobily nejvýše patnáct tisíc úmrtí, ale možná jen 62 úmrtí.

Stamiliony lidí mají zemřít kvůli lživému zveličování škodlivosti havárií atomových elektráren. Za toto lživé zveličování není nikdo trestán. A politici, pracovníci sdělovacích prostředků a protijaderní aktivisté jsou tak nevzdělaní v přírodních vědách, že těmto lžím věří. Přitom všechny klíčové údaje jsou v učebnicích již padesát let a jejich správnost je nezpochybnitelná. Jenže zfanatizovaní nevzdělanci se do odborných pramenů nikdy nepodívají.

Je to stejná nezodpovědnost, stejné vítězství nevzdělanosti nad kvalifikací, jako by zelení a Greenpeace usedli do pilotních kabin letadel, do řídících center chemických továren a místo lékařů by léčili nemocné.

Souhrn

Na každou živou bytost na Zeměkouli dopadá každou vteřinu radioaktivní záření. Pochází ze čtyř hlavních zdrojů:

Z hlubin vesmíru,

z hlubin zeměkoule,

z ovzduší

a tvoří se přímo v lidském těle hlavně z radioaktivního isotopu draslíku.

Toto záření způsobí, že z dnes žijících 7 miliard obyvatel světa zemře podle LNT teorie asi 30 milionů na rakovinu a každému z nich se život v průměru zkrátí o necelých 10 let.

Celková dávka radioaktivního záření, kterou průměrný obyvatel světa dostane z přírodních zdrojů, je zhruba 30tisíckrát větší než dávka radioaktivního záření, kterou průměrný obyvatel světa dostane v důsledku havárie jaderné elektrárny ve Fukušimě. To znamená, že dávka radioaktivity, která pochází z Fukušimy, je naprosto zanedbatelná. Na celém světě by v důsledku havárie ve Fukušimě podle LNT teorie v následujících sto letech mělo zemřít jen zhruba v průměru deset lidí ročně, za 100 let celkem tisíc lidí (30 milionů děleno 30 tisíc.) A té tisícovce lidí se život zkrátí v průměru o méně než 10 let.

Z toho lze vypočítat, že havárie ve Fukušimě zkrátila průměrnou délku života všech obyvatel světa o méně než minutu. Spočtěte si, že je to přibližně 45 vteřin.

Pro porovnání: Jedna vykouřená cigareta zkracuje délku života v průměru o 15 minut. JEDINÁ VYKOUŘENÁ CIGARETA TEDY ZKRACUJE ŽIVOT DVACETKRÁT VÍCE, NEŽ CELOŽIVOTNĚ PRŮMĚRNÉMU OBYVATELI SVĚTA ZKRACUJE ŽIVOT HAVÁRIE VE FUKUŠIMĚ.

Vzpomeňte si při této příležitosti na to, jak sdělovací prostředky strašily. Kdyby sdělovací prostředky varovaly před ostatními nebezpečími stejně přehnaně jako před haváriemi jaderných elektráren, tak by každý druhý den hlásily: "Nevycházejte ven. Jinak vám znečistěné ovzduší zkrátí život mnohem více, než vám jej zkrátila havárie ve Fukušimě."

To zkrácení života o 45 vteřin "zásluhou" Fukušimy platí pouze tehdy, pokud platí LNT teorie. V úvahu padá i druhá možnost, a to že malé dávky záření, jaké pochází například z Fukušimy, nezpůsobí žádné škody a možná jsou dokonce prospěšné (viz radiation hormesis).

Proč je důležité toto vše vědět

BOJ PROTI ATOMOVÝM ELEKTRÁRNÁM, POKUD BUDE POKRAČOVAT, ZPŮSOBÍ SMRT VÍCE NEŽ STO MILIONŮ LIDÍ.

Ale o tom pojedná další článek.

Patric Lööf


Diskuse


Z. Dvorník
15:10
25.3.2013

V. Vovák
15:33
25.3.2013

D. Seibt
16:21
25.3.2013

P. Rada
10:32
25.3.2013

D. Seibt
13:24
25.3.2013

P. Rada
18:28
25.3.2013

D. Seibt
18:48
25.3.2013

P. Rada
21:17
25.3.2013

B. Rybák
14:10
25.3.2013

P. Rada
18:50
25.3.2013

P. Mach
22:10
25.3.2013

M. Pernický
15:10
25.3.2013

P. Rada
19:03
25.3.2013

P. Mach
22:05
25.3.2013

J. Klepal
9:26
25.3.2013

B. Uhlich
10:06
25.3.2013

D. Seibt
13:27
25.3.2013

J. Randa
8:01
25.3.2013

B. Rybák
14:26
25.3.2013

P. Skřivan
5:37
25.3.2013

T. Kočí
9:09
25.3.2013

J. Vyhnalík
17:28
25.3.2013

B. Uhlich
10:19
25.3.2013

L. Krajicek
2:12
25.3.2013

počet příspěvků: 36, poslední 25.3.2013 11:19

 Neviditelný pes
Toto je DENÍK: do sítě jde obvykle nejpozději do 8.00 hod. aktuálního dne. Pokud zaspím, opiji se, zešílím nebo se zastřelím, patřičně na to upozorním - neboť jen v takovém případě vyjde Pes jindy, eventuálně nikdy.
Šéfredaktor Ondřej Neff (nickname Aston), příspěvky laskavě posílejte na adresu redakce Jiřímu Wagnerovi, redaktorovi NP (nickname JAG). Rubriku Zvířetník vede Lika.