19.7.2019 | Svátek má Čeněk


VĚDA: Nedomyšlená absurdita

10.2.2009

Násilným snižováním produkce CO2 proti globálnímu oteplování?

co2Volné pokračování článku Zapomeňte na globální oteplování, možná přichází malá doba ledová

V předchozím článku o globálních změnách klimatu jsme dospěli k několika zajímavým poznatkům:

1. Klima planety Země je historicky velmi proměnlivé. Chvíli převažuje teplé období, chvíli malé či větší doby ledové. V jednom století zakládají Vikingové zemědělské kolonie v původně ledovém Grónsku, v druhém alpské ledovce drtí švýcarské vesnice a po zamrzlém Baltském moři si vesele vykračují po zuby ozbrojené armády.
2. Vliv lidské aktivity na změny globálních teplot je zanedbatelný, maximálně třetinový. Hlavní hybnou klimatickou silou je proměnlivá sluneční aktivita.
3. Vyšší sluneční aktivita zvyšuje teploty na Zemi přímo i nepřímo (tání sněhu a ledu snižuje odrazivost zemského povrchu -> dochází k dalšímu nárůstu teplot).
4. Vliv produkce oxidu uhličitého (CO2) na pozemské klima je sporný. CO2 je pouze jedním ze skleníkových plynů, k dalším minimálně stejně významným patří vodní pára, metan (chov dobytka) a oxid dusný (hnojiva).
5. Kvůli extrémně slabému 24. slunečnímu cyklu nás v příštích 10 až 20 letech nejspíš nepostihne globálního oteplování, ale naopak vlna globálního ochlazování.

Přestože máme informace z bodů 1 až 5, zahajujeme lítý boj s nadměrnou produkcí CO2! Jak si navíc ukážeme v následujících odstavcích, náš boj s CO2 je předem prohraný. Přestože to víme, s nadšením a euforií na něj v příštích desetiletích vyplýtváme stovky miliard dolarů. Boj s chudobou, negramotností, epidemiemi zákeřných nemocí a mezinárodní kriminalitou pak kvůli nedostatku finančních prostředků odložíme na 22. století.

Produkce oxidu uhličitého (CO2) spalováním fosilních paliv

Náš marný a zbytečný boj s CO2 má čtyři základní hnací mechanismy: panický strach z globálního oteplování, strach ze strmě rostoucí křivky obsahu CO2 v atmosféře, snahu určitých mimoparlamentních skupin proniknout do politiky a snahu části vědců zviditelnit se na úkor ostatních a tímto způsobem se snadněji dostat ke grantům na výzkum příčin a dopadů globálního oteplování.

Strach ze strmě rostoucí křivky obsahu CO2 v atmosféře je na první pohled oprávněný. Od starověku konzumuje naše civilizace se stále větší intenzitou jakýkoliv zdroj energie, na který narazí. Zatímco před érou průmyslové revoluce (19. století) byl chod ekonomiky založen na zemědělství a spalování dřeva, což vedlo k samoredukci počtu obyvatel (nedostatek energie = válka, hladomor) a prakticky k nulovým emisím CO2 (dřevo = obnovitelný zdroj energie), objev ropy a intenzivní těžba uhlí rozpoutaly doslova závody v růstu populace, v objemu průmyslové produkce i v dálkové dopravě (automobily, letadla). V průběhu 20. století jsme navíc kvůli nedostatku energie přidali do našeho energetického mixu další palivo - zemní plyn.

Dokončení článku na portálu Euroekonom.cz

Zveřejněno se souhlasem autora.Diskuse


loiz
10:32
12.2.2009

loiz
10:35
12.2.2009

Vlastimil Kornas
CO2
2:01
12.2.2009

vincenzo
2:12
12.2.2009

Ludva
11:12
12.2.2009

Bedřich
12:53
12.2.2009

vincenzo
0:55
14.2.2009

ale no tak...
12:25
14.2.2009

para
14:54
12.2.2009

walter2000
21:22
11.2.2009

L.Metelka
21:41
11.2.2009

walter2000
21:53
11.2.2009

L.Metelka
21:58
11.2.2009

M. Nový
13:50
13.2.2009

walter2000
18:50
11.2.2009

L.Metelka
19:32
11.2.2009

vicenzo
19:46
11.2.2009

L.Metelka
20:10
11.2.2009

walter2000
21:13
11.2.2009

L.Metelka
21:31
11.2.2009

walter2000
21:38
11.2.2009

L.Metelka
21:45
11.2.2009

Ludva
17:35
11.2.2009

M. Nový
14:03
11.2.2009

Fafa
23:22
10.2.2009

Ludva
17:30
11.2.2009

Fafa
23:11
10.2.2009

Fafa
22:50
10.2.2009

L.Metelka
23:26
10.2.2009

Fafa
0:30
11.2.2009

vitriol
0:47
11.2.2009

L.Metelka
13:57
11.2.2009

L'ego
20:18
10.2.2009

pavlik
15:48
10.2.2009

para
15:57
10.2.2009

chk
16:03
10.2.2009

para
16:14
10.2.2009

Sid
22:52
10.2.2009

L.Metelka
23:43
10.2.2009

vitriol
0:40
11.2.2009

Schumacher
20:01
10.2.2009

Karel K
15:12
10.2.2009

para
15:37
10.2.2009

ps
15:53
10.2.2009

Ludva
18:02
10.2.2009

para
18:16
10.2.2009

ps
18:57
10.2.2009

para
19:53
10.2.2009

Ludva
13:25
11.2.2009

Zebra
14:34
10.2.2009

walter2000
23:18
10.2.2009

L.Metelka
23:37
10.2.2009

knihovnik
13:56
10.2.2009

Ladislav N :-)))
15:01
10.2.2009

Milda
12:41
10.2.2009

Sýček
13:14
10.2.2009

para
13:37
10.2.2009

Sýček
13:46
10.2.2009

para
13:54
10.2.2009

sýček
14:12
10.2.2009

para
14:54
10.2.2009

Ladislav N :-)))
15:03
10.2.2009

para
15:33
10.2.2009

Ladislav N :-)))
16:38
10.2.2009

L.Metelka
16:44
10.2.2009

sýček
18:17
10.2.2009

Goro
14:47
10.2.2009

mladý.k. 70m
16:21
10.2.2009

liberal shark
15:36
10.2.2009

para
15:41
10.2.2009

L.Metelka
15:46
10.2.2009

čtenář zdrojů
13:46
10.2.2009

Milda
14:06
10.2.2009

sýček
14:17
10.2.2009

chk
14:27
10.2.2009

sýček
14:44
10.2.2009

para
15:06
10.2.2009

sýček
18:12
10.2.2009

chk
15:31
10.2.2009

sýček
17:58
10.2.2009

para
15:00
10.2.2009

Viktor
15:08
10.2.2009

para
15:32
10.2.2009

Mirek
15:57
10.2.2009

para
18:09
10.2.2009

Mirek
20:45
10.2.2009

Stredocech
15:25
10.2.2009

počet příspěvků: 249, poslední 14.2.2009 12:25

 Neviditelný pes
Toto je DENÍK: do sítě jde obvykle nejpozději do 8.00 hod. aktuálního dne. Pokud zaspím, opiji se, zešílím nebo se zastřelím, patřičně na to upozorním - neboť jen v takovém případě vyjde Pes jindy, eventuálně nikdy.
Šéfredaktor Ondřej Neff (nickname Aston), příspěvky laskavě posílejte na adresu redakce Jiřímu Wagnerovi, redaktorovi NP (nickname JAG). Rubriku Zvířetník vede Lika.