27.5.2018 | Svátek má Valdemar


VÁNOČNÍ SLOVO: O dobré vůli

26.12.2015

Nejslavnější vánoční píseň začíná slovy - v originále: Stille Nacht. Tichá noc. Byla ale noc, kterou později začaly dnešní Vánoce, opravdu tak tichá?

Zpočátku patrně ano.

Evangelista Lukáš popisuje, co se té noci dělo v okolí Betléma. Pastýři drželi noční stráž u svého stáda. Pak se událo něco neobvyklého. Vedle nich se objevil anděl. Ne ledajaký. Lukáš píše: Anděl Páně.

Mluvil jejich řečí a byli to oni, prostí pastýři, kdo se mezi prvními dozvěděli o tom, co se toho dne stalo. V Davidově městě se narodil Spasitel.

Pak se z piana stalo fortissimo. K andělovi se připojilo množství nebeského rytířstva. Traduje se, že toto rytířstvo zpívalo. Odtud se přece vzalo ono slavné Gloria in Excelsis Deo (Sláva na výsostech Bohu), které vidíme na každém betlémě!

Lukáš nepíše nic o zpěvu, písni, chorálu. Citujme přesně:

* A hned s andělem zjevilo se množství rytířstva nebeského, chválících Boha a řkoucích: (o tom, co bylo z jejich úst řečeno, pojednám vzápětí).

Zpívali, nebo provolávali Bohu slávu? To přesně nevíme. Zato víme, a to naprosto přesně, slovo od slova, co tehdy na Judských horách zaznělo:

* Sláva na výsostech Bohu, a na zemi pokoj, lidem dobrá vůle.

Tak tato slova přeložili z řeckého originálu učenci Jednoty bratrské (v 16. století). Máme tu ale problém. V jiných překladech je uveden mírně odlišný závěr: ... pokoj lidem dobré vůle. Jedna chybějící čárka a jedna odlišná samohláska – a docela jiný význam.

Lidem dobrá vůle, spolu se slávou na výsostech určenou Bohu a pokojem určeným zemi – to dává smysl. Takový je skutečný obsah poselství oné tiché i netiché noci.

Ale pokoj jen pro někoho? Byť pro lidi dobré vůle? Nemyslím. Lukáš říká: Pokoj na zemi. To je, co země, všichni její obyvatelé potřebují. Potřebovali tehdy a potřebují i dnes. Pokoj, jiným slovem mír.

A dobrá vůle? Tu potřebujeme také všichni. Navzájem. Bez dobré vůle nebude ani pokoje – jak dokonale to do sebe zapadá.

Čistě prakticky. Známe to z každodenního života - jak těžké je s lidmi vyjít, chybí-li, byť jen někomu, dobrá vůle. Ve vztahu dvojice, uvnitř v rodině, v pracovních týmech. Stejně tak mezi státy a národy.

Dobrá vůle je to, co může udělat náš život lepším. Jak patrno, není to nová myšlenka. V Bibli, zdroji nekonečné moudrosti, se dozvídáme, že je stará už dva tisíce let. A stále platí. Bez dobré vůle se v konfliktech všedního dne nepohneme dál. A naopak.

Zkusme se nad tím v těchto svátečních dnech alespoň zamyslet.

Stejskal.estranky.czJak vysvětlit synovi, kdo je jeho biologický otec?
Jak vysvětlit synovi, kdo je jeho biologický otec?

Svého biologického otce vídá syn jednou měsíčně, ale myslí si, že to je jen kamarád, který si s ním hraje a dává mu dárky k narozeninám. Jak co nejlépe vysvětlit synovi situaci?

Diskuse


B. Hamáček
11:36
27.12.2015

J. Jurax
1:11
28.12.2015

J. Sova
16:24
26.12.2015

F. Lesniak
16:10
26.12.2015

J. Fridrich
9:26
27.12.2015

J. Sova
10:12
26.12.2015

J. Sova
10:21
26.12.2015

J. Sova
10:29
27.12.2015

B. Michal
13:41
27.12.2015

J. Sova
14:47
27.12.2015

B. Michal
16:36
27.12.2015

B. Michal
16:42
27.12.2015

B. Michal
16:44
27.12.2015

J. Sova
18:02
27.12.2015

B. Michal
22:31
27.12.2015

J. Sova
14:53
27.12.2015

J. Karel
9:18
26.12.2015

počet příspěvků: 17, poslední 28.12.2015 01:11

 Neviditelný pes
Toto je DENÍK: do sítě jde obvykle nejpozději do 8.00 hod. aktuálního dne. Pokud zaspím, opiji se, zešílím nebo se zastřelím, patřičně na to upozorním - neboť jen v takovém případě vyjde Pes jindy, eventuálně nikdy.
Šéfredaktor Ondřej Neff (nickname Aston), příspěvky laskavě posílejte na adresu redakce Jiřímu Wagnerovi, redaktorovi NP (nickname JAG). Rubriku Zvířetník vede Lika.