26.5.2018 | Svátek má Filip


ÚVAHA: Předvolební

1.9.2017

Volby do Sněmovny Parlamentu České republiky 2017 proběhnou v říjnu, o přízeň voliče se uchází 31 politických útvarů, voličů je kolem 8,5 milionu. Naše společnost a politická scéna taktéž se vyznačuje charakteristikami odpovídajícími nedospělému chování, které dále uvádím.

Tříštění. Po celou dobu existence na sebe navazujících republikánských států počínaje Republikou československou po dnešní formaci je charakteristické umění nedohodnout se na sdílení mocenských prostředků. Kdokoli se cítí být povolán zasahovat do věcí veřejných a řídit jejich chod, postaví se v čelo svého útvaru. Namísto koncentrace vůdčích osobností v zavedené politické straně nám defilují před očima nové a nové útvary, které po krátké době zanikají. Zakladatelé dokazují svou neochotu a neschopnost podvolit se, sdílet hodnoty, dohodnout se už na startovní čáře, natožpak v reálném dění po volbách.

Přelétavost a přebíhání. Politické strany dlouhodobě zavedené neformulují dlouhodobé cíle a vize. Vidím příčiny v obavách z kontaktu s nepohodlným břemenem (sudetská politika, ruské zájmy, Cikáni), orientují se podle momentálních nálad ve společnosti zjišťovaných často pomocí chybných metod, neudrží tak často kurs ani během jednoho volebního období. Jejich zájmy pak jsou přelétavé a jejich členové odchylně nastaveného cíle klidně přecházejí do jiných útvarů.

Závist, nenávist, zavilost. Ačkoli jsme přijali konzumní způsob života, kdy je všeho zboží hojnost v dobré kvalitě a místně dostupné kdekoli na území státu, stále panuje závist vlastnická. Poznámky, jak ten k tomu přišel nebo podívej se, co zas vezou etc., je slyšet hlasitě. Ačkoli jsme se vymanili z poměrů, kdy udání ze strachu o svou existenci nebo osobní nejistoty bylo normou, přetrvá v určité společenské vrstvě nenávist pramenící patrně z nejistoty nebo frustrace rodinné nebo osobní. Ačkoli většina událostí se odehrává přehledně nebo ji lze pomocí informačních pomůcek snadno dohledat, jsou tací, kteří povýšili osobní neochotu a neschopnost na princip chování vůči okolí a své nároky uplatňují poškozením zájmů nebo majetku spoluobčanů pokud možno vskrytu. (Vylučuji z této skupiny zloděje, ti pracují pro výdělek.) Skupina takto se chovající je nositelkou zavilosti.

V současné době pociťuji nevůli k práci, ke společenskému životu, nevůli vybírat své zástupce do jakýchkoli sněmoven, dezorientaci voličů předně jmenovanými chybami: tříštěním, přelétavostí, nenávistí, nedůvěrou ve změnu, rozčarováním z dění na úrovni Evropské unie, obavami z Ameriky, Ruska, Německa a ekonomicky podložené migrace.

Státní volební komise do voleb připustila útvary nižšího než celostátního významu: Společnost proti developerské výstavbě v Prokopském údolí (pražský problém), útvary zaměřením nebo označením pochybné: Občanská demokratická aliance (ukradený název zaniklého subjektu), Sportovci pro společnost (neurčité poslání), Starostové a nezávislí (je třeba si vybrat bud práci na místní, nebo celostátní úrovni, směšovat nelze), Unie hrdosti, aktivity, vlastenectví, empatie a lidskosti 2017 (natolik všeobjímající název, až nic neříká). Mám tyto okolnosti za dostatečně silné a společně s nadměrným počtem politických útvarů, které vyjadřují touhu po moci, mi vychází níže uvedená povolební představa.

Volební klání bude nikoli o dosažení zřejmé a převažující většiny, nýbrž o dosažení hranice pěti procent hlasů pro politickou stranu, čili o postup do sněmovny, to je číselně 425.000 hlasů jednomu samostatně aspirujícímu útvaru za předpokladu plné volební účasti. Očekávám aktivní projev volební vůle u jedné třetiny oprávněných občanů, tedy okolo 2.850.000. Do sněmovny vstoupí šest útvarů, které souhrnem dosáhnou 37 až 39 procent odevzdaných hlasů, tedy 1.048.000 až 1.105.000 hlasů. Znamená to 61 až 63 procent zmařených hlasů odevzdaných útvarům pod 5 % úspěšnosti nebo 7.390.000 hlasů zmařených nevhodnou volbou a volební neúčastí celkem. Samo o sobě číslo představuje velice tristní odpověď na dosavadní činnost politiků naší scény.

Očekávám, že do sněmovny se dostanou určitě ANO 2011, KSČM, ODS, ČSSD, možná KDU-ČSL, možná Svoboda a přímá demokracie - Tomio Okamura, možná Dělnická strana sociální spravedlnosti do celkového počtu šesti útvarů. Nejvyšší úspěch budou mít dvě prvně jmenované, tedy populisté a komunisté, je nasnadě vládní koalice lidí bez jakýchkoli zábran, jejich dvou subjektů. Máme se nač těšit.

Pokud bychom byli společností dospělého chování, projevilo by se to asi takto:

Sjednocení, spolupráce, soustředění. Rozumné politické strany a rozumné osobnosti jasných vizí a cílů ve společenském dění mají nacházet společná témata a usilovat o spolupráci. Tím se podaří plnit definované cíle a vybuduje se schopnost týmové práce. Nadarmo se neříká, že ve dvou se to lépe táhne, natožpak při jemnější delegaci. Pokud budou dosažené výsledky voličsky odsouhlaseny, soustředí se pozornost na takovou stranu a povstane zvolna důvěra v ni a její tváře. Strana bude funkční a bude vnímána dlouhodobě jako reálný a akceschopný politický útvar.

Pevné cíle, pevné kontury politiky. Pokud politický útvar chce být považován za přehledný a přístupný voličům, měl by být schopen a ochoten najít odvahu a popsat své politické cíle rozložené v čase i na desetiletí dopředu s návrhem postupného dosahování dílčích met. Jsou přítomná témata, která je nutno řešit třeba i za občasných nepopulárních důsledků, jinak je vyřešit (= společensky přijmout) nelze (Cikáni, Sudety, daně). Tvůrci politických rámců mohou tvrdit, že pak budou ostatní napodobovat, to je možné. Ovšem je tu ještě osobnost hráče, který bude jednotlivé mety dovádět k realizaci, a jeho taktika není předvídatelná, čili napodobitelná. Drobnou denní prací ve vymezených rámcích dosáhne strana věrohodnosti a bude považována za spolehlivou.

Sousedskost, spolky. Předchozí formace ve znamení jediné násilné a nepochybné ideje poničila povědomí obecního, spolkového, sousedského života a život sám. Lidé se orientovali na své nejbližší, ať už zájmově nebo geneticky, tím došlo k disociaci. Náprava tohoto poškození bude patrně trvat velmi dlouho, po více než dvě generace určitě. Pozvolnou opětovnou asociací vznikne pospolitost.

Vyjmenované prvky mohou vést a vedou k ustavení společnosti hrdé a sebevědomé. Ta budiž naším cílem.

Jiří Moučka


Diskuse


J. Kučera 376
18:55
1.9.2017

J. Kanioková
21:33
1.9.2017

J. Vlk
14:51
1.9.2017

A. Alda
11:11
1.9.2017

O. Zuckerová
10:37
1.9.2017

V. Kotas
13:24
1.9.2017

J. Vlček
14:41
1.9.2017

J. Kanioková
21:36
1.9.2017

B. Rameš
9:21
1.9.2017

F. Navr8til
9:08
1.9.2017

M. Prokop
9:12
1.9.2017

A. Pakosta
9:35
1.9.2017

A. Alda
11:13
1.9.2017

J. Jurax
21:38
1.9.2017

J. Berger
8:30
1.9.2017

M. Prokop
9:13
1.9.2017

J. Jurax
21:40
1.9.2017

počet příspěvků: 18, poslední 1.9.2017 09:40

 Neviditelný pes
Toto je DENÍK: do sítě jde obvykle nejpozději do 8.00 hod. aktuálního dne. Pokud zaspím, opiji se, zešílím nebo se zastřelím, patřičně na to upozorním - neboť jen v takovém případě vyjde Pes jindy, eventuálně nikdy.
Šéfredaktor Ondřej Neff (nickname Aston), příspěvky laskavě posílejte na adresu redakce Jiřímu Wagnerovi, redaktorovi NP (nickname JAG). Rubriku Zvířetník vede Lika.