22.5.2019 | Svátek má Emil


USA: Ozdobte paži sochy Svobody černou páskou

15.10.2018

O zásluze Spojených států amerických na záchraně Evropy ve dvacátém století může pochybovat jen zabedněnec či, dle klasifikace mého spolužáka, fantastického matematika, duševní malorolník. Spojené státy americké pak později odolaly nátlaku Sovětského svazu s výsledkem ukončení 70 let trvavající jeho nadvlády v nejedné zotročené zemi.

Čas nezadržitelně plynul dál, přinášel mnohé změny, což je proces nevyhnutelný. Do zemí dosud pod nadvládou Sovětského svazu navrátila se svoboda a demokracie. Sovětský svaz se rozpadl. Nastal čas globalizace a sílící moci sdělovacích prostředků, internetu a digitálu. A naděje v lepší světa uspořádání. To vše je dnes všeobecně známo.

K pozoruhodným a závažným událostem došlo v letech 2015 až do dnešního dne. Migrační vlna hlavně do západoevropsých zemí, bezradnost v řešení problému, v USA pak byl legálně zvolen prezidentem Donald Trump. V dalším povídání ponechám Evropu Evropou. Heslem pogramu D. Trumpa bylo udělat Ameriku opět velikou a silnou. O to by měl usilovat pro svou zemi každý státník. V předvolebním zápolení zcela zřetelně sdělil, co má v úmyslu učinit, bude-li zvolen. (Kdo z ostatních konkurentů byl stejně věcný?)

Tak se tedy stalo, došlo ale i k jiným událostem. K až nenávistné snaze poražených demokratů a levicových medií znemožňovat mu funkci nepřetržitým obviňováním z nekalostí (je to tak notoricky známo, že snad ani nemusím jmenovat - ovlivňování amerických voleb Putinem, milostné aféry, nevhodná obuv jeho ženy při návštevě hurikánem postiženého státu a podobně). Nic z nařčení prezidenta se dosud neprokázalo!

Tohle bych snad ještě dokázal vstřebat. Nazdory té prolhanosti byla to v podstatě zloba za prohrané volby. Zloba pojevovaná neuvěřitelnými, znovu a znovu v jiné podobě se objevujícími prostředky.

Jenže v posledních dnech došlo k události, kde nestoudnost demokratů a medií překonala nejdivočejší očekávání! Znesvětila právo, právní řád, základní atribut napsaný rozhodným písmem a v jazycích všech demokratických zemích. Citováno ze slovníku cizích slov, kolektiv autorů (1981): presumpce neviny - pokud není pravomocným rozsudkem soudu vyslovena vina, nutno na osobu, proti které se vede trestní řízení, hledět, jako by byla nevinna.

Tato základní právní letera byla americkými demokraty a levicovými medii rozmetána na padrť v kauze Brett Kavanaugh, právník prezidentem Trumpem navržený do Nejvyššího soudu, vs. dr. Fordová. Abych neunavoval čtenáře alespoň dostatečně sledujícího průběh oněch 32 dnů, zmíním se jen o tom, co po prodloužení lhůty a navzdory tomu, že obvinění dr. Fordové z pokusu znásilnění před 36 lety B. Kavanaughem, po vyžádaném vyšetřování FBI (B.Kavanaugh v minulosti prošel něklika takovým FBI vyšetřováním) nic prokázáno nebylo a není. K tomu tedy došlo, zpráva skončena dříve než ve lhůtě pěti dnů, vydán jen jeden exemplář, obsah nesdělen veřejnosti. Než k tomu došlo, tak pan Flake, republikán, kritik svého prezidenta, rozhodnut v ten volební den hlasovat pro jmenování B. Kavanaugha, byl ve výtahu přepaden dvěmi ženštinami, jejichž tváře na videozáznamu nebylo vidět, vydávajích se za oběti znásilnění a dožadujících se odložení hlasování a dalšího šetření FBI! A Jidáš Flake odložení prosadil (jak nakonec volil, není mi známo).

Takže B.Kavanough a jeho rodina, jeho dokonalá reputace jako právníka, byly řadu týdnů vláčeny bahnem nejsmrdutějším, jaké si jen lze představit. Dav protestantů, podlidí nejhnusnějšího zrna (na videích dobře viditelní), nedožadoval a nedožaduje se důkazu o pravdivosti nařčení, ale likvidace soudce Kavanaugha na podkladě nařčení!A kdo ono slyšení pozorně sledoval, mohl si z počínání dr. Fordové snadno udělat představu, zda je lhářka, anebo není.

Ale... zde věc dle mého názoru ze všeho nejpodstatnější:

Co kdyby k onomu pokusu o znásilnění před 36 lety - on sedmnáctiletý, ona patnáctiletá - skutečně došlo? Jak si počínali demokratičtí senátoři ve svých 17 letech? Jak Schumer a jak lidská hyena senátor Blumental? A několik dalších, kteří při vyšetřování místo kladení otázek pronášeli Fordové plamenné projevy poděkování za to, že se k líčení dostavila jako národní hrdinka, a o pravdivosti jejího obvinění nepochybovali jediným slovem! Nepoložili jedinou, podstatě slyšení odpovídající otázku!

Proč nepoměřit dramatické, nechutností a nenávistí korunované americké události dnešních dnů stejným metrem? Obvinění B. Kavanaugha nebylo dokázáno, stejně jako obvinění miliardáře Sorose z milionové podpory rozběsněných davů nebylo prokázáno jako lživé. A není snad jakákoli snaha FBI pro normálně uvažujícího, soudného člověka ztrátou času? Nestačí mu snad pohled na ty davy demonstrantů, do jejich nenávistí a ubohostí zdeformovaných tváří, toho davu, který umí jen jedno: rozvracet vše, co dosud funguje? Copak pohled do těch tváří, na jejich hesla není dostatečnou radou, na jakou stranu se ten normální pozorovatel má postavit? Což to není tak průzračné ... a tak nebezpečné? Všemu dobrému, zákonnému, což to není nápověda o tom, kdo tzv. seje vítr? Bouři sklidí svoboda a demokracie země, která je kolébkou těchto ušlechtilých myšlenek, země, do které se po mnoho dekád uchylovali a uchylují lidé za důstojnějším způsobem existence!

Sochu Svobody z blízkosti Manhattanu ještě nikdo neodstranil. Pokud by se tak stalo, bude to potvrzení, jak hluboko svobodu a demokracii, úctu k liteře zákona dovláčela ta divá smečka amerických, pod lidskou důstojnost klesnuvších demokratů. Prozatím by stačila černá páska na paži... Ale velmi dobře a z dálky viditelná!Diskuse


O. Zuckerová
21:19
15.10.2018

F. Netopil
19:41
15.10.2018

K. Janyška
20:36
15.10.2018

M. Prokop
20:57
15.10.2018

J. Jurax
21:15
15.10.2018

V. Kun
16:55
15.10.2018

J. Jurax
21:17
15.10.2018

F. Navr8til
12:48
15.10.2018

P. Urban
11:50
15.10.2018

M. Moravcová
13:10
15.10.2018

P. Lenc
13:42
15.10.2018

P. Urban
19:33
15.10.2018

M. Prokop
20:59
15.10.2018

V. Braun
13:44
15.10.2018

P. Urban
19:21
15.10.2018

J. Fridrich
11:57
15.10.2018

P. Grigar
12:04
15.10.2018

J. Fridrich
13:01
15.10.2018

P. Grigar
17:45
15.10.2018

J. Fridrich
17:57
15.10.2018

M. Pechar
15:42
15.10.2018

A. Alda
11:04
15.10.2018

R. Tesařík
11:07
15.10.2018

S. Netzer
10:44
15.10.2018

M. Moravcová
11:02
15.10.2018

R. Tesařík
11:12
15.10.2018

M. Prokop
11:16
15.10.2018

V. Novák
11:23
15.10.2018

J. Kanioková
17:40
15.10.2018

P. Han
11:33
15.10.2018

P. Grigar
11:39
15.10.2018

M. Hoblík
10:44
15.10.2018

M. Prokop
11:17
15.10.2018

P. Grigar
11:41
15.10.2018

V. Lunák
10:35
15.10.2018

M. Frank
10:42
15.10.2018

R. Tesařík
11:02
15.10.2018

V. Lunák
23:52
17.10.2018

P. Grigar
12:03
15.10.2018

V. Lunák
23:51
17.10.2018

M. Moravcová
10:14
15.10.2018

P. Klíma
9:39
15.10.2018

M. Moravcová
10:15
15.10.2018

M. Moravcová
13:16
15.10.2018

K. Janyška
8:48
15.10.2018

K. Janyška
8:49
15.10.2018

K. Janyška
8:49
15.10.2018

J. Lepka
9:49
15.10.2018

R. Tesařík
11:05
15.10.2018

P. Grigar
11:50
15.10.2018

K. Janyška
20:38
15.10.2018

J. Jurax
21:23
15.10.2018

V. Student
8:46
15.10.2018

M. Moravcová
10:18
15.10.2018

J. Fridrich
8:11
15.10.2018

V. Novák
7:15
15.10.2018

V. Student
8:47
15.10.2018

M. Moravcová
10:20
15.10.2018

V. Novák
11:22
15.10.2018

M. Moravcová
15:17
15.10.2018

J. Cervenka
4:23
15.10.2018

F. Kusák
7:34
15.10.2018

M. Moravcová
10:21
15.10.2018

J. Sinnreich
1:31
15.10.2018

počet příspěvků: 84, poslední 17.10.2018 11:52

 Neviditelný pes
Toto je DENÍK: do sítě jde obvykle nejpozději do 8.00 hod. aktuálního dne. Pokud zaspím, opiji se, zešílím nebo se zastřelím, patřičně na to upozorním - neboť jen v takovém případě vyjde Pes jindy, eventuálně nikdy.
Šéfredaktor Ondřej Neff (nickname Aston), příspěvky laskavě posílejte na adresu redakce Jiřímu Wagnerovi, redaktorovi NP (nickname JAG). Rubriku Zvířetník vede Lika.