17.7.2018 | Svátek má Martina


USA: Churavějící etiketa

8.8.2017

Ano, etiketa značně již neduživá, nelze ani pochybovat o úpadku respektu k ověřitelné realitě. Bulharsko je prý nejstarším státem Evropy - jeho jméno již trvá od roku 681. Výstavba chrámu svaté rodiny (Sagrada Familia) v Barceloně trvala déle než výstavba pyramid v Egyptě. Započala v roce 1882, dosud není u konce. Nejnavštěvovanějším místem Evropy je Disneyland v Paříži.

Rozsah Ruska tvoří 40 % Evropy. Svět vesměs trpí nedostatkem ubytovacího prostoru. V Rusku je víc než 13.000 neobydlených vesnic. Na Islandu neexistuje ani jeden komár. Teď koncem července 2017 Severní Korea vystřelila raketu ICBM, ta letěla aspoň 600 mil nebo kilometrů, není nám známo, zda mínila dodat nukleární bombu s úmyslem zasáhnout americkou Aljašku nebo dokonce americkou kalifornskou pevninu. Každopádně většina tamějších medií se takovou otázkou netrápila, daleko větší pozornost věnovala Putinovi v Kremlu.

Grónsko je největším ostrovem světa, tedy větším než třeba Madagaskar nebo Nová Guinea. Proč za ostrov není pokládán třeba Nový Zéland nebo Austrálie?

- - -

Být arogance hodnocena jako trestný čin, přemnoho žurnalistů a příslušníků podobných profesí by již po právu pobývalo za vězeňskými mřížemi, což ovšem zdaleka se nekoná. Harvardova univerzita zveřejnila výsledky letošní studie, která zjistila, že mediální kolosy CNN a NBC hodnotí dosavadní počínání nového prezidenta Trumpa tuze negativními 93 procenty, CBS ho hodnotilo 91 %, The New York Times 87 %. Stejně tak většina pracovníků ve sdělovacích prostředcích nynějšího nájemníka Bílého domu zatracuje, zatímco vůči jeho předchůdci Obamovi svými obdivnými sympatiemi překypovali.

Za nynější situace dosud neutuchá zájem o nastěhování do Ameriky. V tamějších již řadách přibývá negativních hlasů, zejména mezi mládeží, ale též mezi vzdělanci, intelektuály, etnickými menšinami, zejména mezi černochy tvořícími pouhých 13 celonárodních procent, úředně přejmenovanými na Afro-American. Není mi známo, že mnozí z takových řad by dychtili po návštěvách, natož po přesídlení na rodný kontinent svých kdysi nedobrovolných předků. Ed Feulner, ročník 1941, zakladatel, až do roku 2013 prezident konzervativně orientované The Heritage Foundation, ve své stati „Americans: Optimistic No More?“ (Townhall, 29.7.2017) s odvoláním na důkladnou Pew studii zdůrazňuje značné pochyby většiny veřejnosti o úspěšné budoucnosti svého potomstva. Tentýž druh pesimismu podporují další průzkumy veřejného mínění.

Dlužno se tedy ptát, kam se poděl onen tradiční pionýrský optimismus předchozích generací. V nynějších časech lze pozorovat sklon obracet se k vládě s požadavkem o vyřešení všemožných starostí. Jenže takového vyřešení vlády schopné nejsou. Pesimista, domáhající se pomoci, vždy ji hledá mimo svou vlastní odpovědnost. Lidé angažovaní v privátním sektoru často nacházejí klíč k ekonomickému úspěchu. Ti, co pozbyli svůj optimismus, se utápějí v sebesoucitu.

Zdrojem notného pesimismu jsou jednak média a ústavy vyššího vzdělání, v nynější době zejména ovládané generací administrátorů a intelektuálů politicky značně levicově orientované generace let šedesátých.

- - -

Mezi obdivuhodnými autory zdůrazňuji osobnosti jako jsou Ben Shapiro a stoprocentní černoch a navíc univerzitní profesor Walter Williams, oba krizizující ideologickou posedlost za notné asistence islámu zničit západní civilizaci. Zejména Williams zatracuje novinku destruktivního multikulturalismu, jehož zastánci se nijak příliš nevzrušují nad hanebnými praktikami dosud trvajícího otroctví, ženskou takzvanou obřízkou, ve skutečnosti mrzačení ženských genitálií, navíc i trestání podezřelých žen ukamenováním, též vraždění homosexuálů a condescending, neboli „blahosklonnost“, cultural sensitivity se zdůrazňováním totální rovnosti všech kultur - vegetariáni a lidožrouti, nijak se lišící. Při té příležitosti, zásluhou politické levicové zbabělosti, islám je vyňat z eventuality jakéhokoliv kritického hodnocení.

Z pojednání stati (Brent Bozell, „American Imams for Pogroms“, Townhall, 28.7.2017) se dočítám, že zásluhou dosud největšího islámského útoku na USA, jímž ovšem byl den 9/11 roku 2001, se zrodil národní hřích jménem Islamophobia. Ano, takto se zasažená Amerika provinila.

Američtí imámové se ztotožňují, ba i velebí pogromy. Podle statistik „hate crime“ FBI roku 2015 identifikovala 664 incidentů antisemitských a 257 antimuslimských. Kalifornský imám Ammar Shahin na Islamic Center, přes ulici od University of California, Davis, pronášel anglicky a arabsky modlitby k Alláhovi s prosbou al-Aqsa mešitu v Jeruzalému osvobodit od špíny Židů a ty všechny do posledního zničit, aby ani jeden z nich nepřežil.

Nejinak si počíná kalifornský imám Mahmoud Harmousch v Islamic Center of Riverside, rovněž v intimním sousedství s univerzitou. Mediální kolos CNN ho v roce 2010 velebil za jeho mnohé zásluhy. Volání po novém holocaustu vůbec nevedlo k vytvoření zájmu mezi medii s celonárodním dopadem. Kam se poděla kritéria občanské rovnoprávnosti? Jako by se nikdo nad takovou otázkou nepozastavil, aby se jaksi cítil poněkud nesvým.

- - -

Profesorský sbor na většině škol je aspoň z devadesáti procent důkladně levicově orientovaný. Přibývá počet univerzitních institucí, kde si již studenti prosadili odstranění kdysi dřív tolik respektované národní vlajky. Pramálo se na přednáškách dozvědí o prapůvodu otroctví, které přece Američané nevymysleli, na této planetě nezavedli. Otroctví nebylo onou americkou zvláštností (“peculiar institution“), ale samozřejmou realitou ve světě Babyloňanů, Asyřanů, Řeků, Peršanů, Arménů a mnohých dalších. Velké množství Evropanů se ocitlo v otroctví za otomanských válek v Evropě. Zotročení běloši v Evropě byli samozřejmostí od dávnověku až do středověku. Teprve kolem roku 1600 se přidali k Arabům a Afričanům a započali s otrokářstvím v atlantické oblasti. Americký Kongres docílil moci k zákazu otrokářského obchodování již v roce 1808. Mnohé podrobnosti se lze dozvědět na webových stránkách walterewilliams.com, již dřív zmíněného černošského profesora, ekonoma Waltera Williamse. Nejvíc pozoruhodnou záležitostí otroctví v západním světě bylo tamější morální rozhořčení, které započalo již v osmnáctém století. Byla to především britská námořní moc, která prosadila zákaz otrokářství. Nic takového se ale v amerických školách nevyučuje.

- - -

Již po dobu tří generací, započato v době prezidenta L.B. Johnsona, existuje preferenční hodnocení příslušníků černošského etnika, zásluhou eufemicky pojmenovaného systému oné tzv. Affirmative Action, s dopadem oprávněného rozhořčení pozvolně a v poslední době již zrychleně se zmenšující většiny amerického obyvatelstva s evropskými kořeny.

Značně zásluhou osmiletého prezidentského ztotožňování s absolutním černošstvím Baracka Husseina Obamy došlo k rozkvětu iniciativ zdůrazňujících údajné černošské utrpení - protestní, nijak příliš mírumilovně se prezentující pochody, s výsledným důrazem na hodnotě černošských životů. Avšak nikdy s náznakem, že právě většina takových životů byla ztracena vlastní rukou ve vlastních etnických řadách. Snad se správně pamatuji na politickou ošidnost, když ve státě Marylandu některý z potentátů si dovolil poznamenat, že nutno želet ztráty nejen afro-amerického, ale jakéhokoliv života. Za takovou opovážlivost se dotyčný musel omluvit, což tedy údajně spěšně učinil.

Přemnoho černošských radikátů se nikterak netají svou nenávistí vůči osobám s bělošskou pokožkou.

Může se černoch dopustit hříchu či dokonce zločinu rasismu?. Na mysl například přijde velebníček Jeremiáš Wright, po mnohá dlouhá léta Obamův duchovní inspirátor, dštící nenávistí vůči všemu bělošskému. Byl snad on někdy zažalován, ač určitě nikdy shledán vinným?

Něco tak náramného by se jakémukoliv bělochovi nemohlo přihodit.

KONECDiskuse


R. Gramblička
12:56
8.8.2017

J. Kanioková
11:53
8.8.2017

S. Netzer
1*
12:39
8.8.2017

R. Tesařík
15:23
8.8.2017

H. Lukešová
15:24
8.8.2017

M. Vondráček
16:20
8.8.2017

H. Lukešová
16:23
8.8.2017

V. Pavelka 263
11:20
8.8.2017

M. Valenta
10:53
8.8.2017

J. Kanioková
11:59
8.8.2017

M. Valenta
13:34
8.8.2017

J. Kanioková
14:16
8.8.2017

P. Klíma
8:02
8.8.2017

V. Pavelka 263
11:25
8.8.2017

V. Pavelka 263
11:43
8.8.2017

S. Ševeček
7:25
8.8.2017

D. Nowodny
2:22
8.8.2017

P. Lenc
8:39
8.8.2017

R. Tesařík
9:36
8.8.2017

J. Kanioková
12:10
8.8.2017

H. Lukešová
13:43
8.8.2017

J. Kanioková
14:18
8.8.2017

J. Sinnreich
2:15
8.8.2017

V. Braun
3:04
8.8.2017

R. Tesařík
9:38
8.8.2017

J. Sinnreich
16:28
8.8.2017

H. Lukešová
7:46
8.8.2017

počet příspěvků: 41, poslední 8.8.2017 04:28

 Neviditelný pes
Toto je DENÍK: do sítě jde obvykle nejpozději do 8.00 hod. aktuálního dne. Pokud zaspím, opiji se, zešílím nebo se zastřelím, patřičně na to upozorním - neboť jen v takovém případě vyjde Pes jindy, eventuálně nikdy.
Šéfredaktor Ondřej Neff (nickname Aston), příspěvky laskavě posílejte na adresu redakce Jiřímu Wagnerovi, redaktorovi NP (nickname JAG). Rubriku Zvířetník vede Lika.