Neviditelný Pes

GLOSA: Američan

12.9.2017

Pokud mne paměť a znalosti nemýlí, není snad od počátku dvacátého století dodnes jediný americký prezident, který by byl už v pouhém půlroce ve své funkci vystaven takovým překážkám, podrazům, urážkám, lžím, komplotům... který navzdory tomu pracoval pilně, plnil své předdvolední sliby, občas pochybil, ale většinou jeho činnost byla logická a v souladu se zákony země.

K ohromné zodpovědnosti a pracovní zátěži na poli domácím teď neuvěřitelnou, katastrofální nepřízní osudu je postižena jihovýchodnín část Států, devastací to ohromných rozměrů. Teprve po několika dnech budeme znát skutečný rozsah zkázy, obětí na životech a miliardových škod.

Vycházeje ze současné zkušenosti, nebudu nijak překvapen, když v následujícím čase odpůrci tohoto dešního amerického prezidenta budou se ze všeho nejvíc činní v nalézání chyb, kterých se dopstil při řešení tragické situace, a z pouhé neutěšitelné zloby nad prohranými volbami budou jeho úlohu jenom ztěžovat.

A jak se zatím zachoval ostatní svět po hurikánu v Texasu, jakou pomoc dosud poskytl zemi, která vždy a mnohdy jako jediná pomáhala kdekoli ve světě po přírodních katastofách? Jak se vyznamenají bilionáři Soros, Clinton, Hollywood, neodvažuju se předvídat, vyčkám času, budou jej mít i oni dost k tomu, aby ukázali svůj skutečný charakter, dosud projevovaný jen nenávistnou posedlostí. Bude to věru zaíjmavé pozorování, ač bych jej samozřejmě raději zkoumal na mnohem méně dramatických událostech.

Postihne po padesáti, sto letech památku tohoto Američana, prezidenta Donalda Trumpa, stejný osud jako jeho slavné předchůdce, dnes hanobené nepříčetným davem a mnoha morálně ubohými hodnostáři, starosty měst, profesory, politiky?

Dovolím si předpovědět, že dopadne ještě mnohem hůř než Abraham, George a ostatní Donaldovi předchůdci, kromě JFK, ten neměl čas ničím politicky nekorektním se provinit...

Neboť, jak se zatím zdá, choroba politické správnosti ještě plné zhoubnosti nedosáhla, ale co není, bude. O tom si dovoluji nepochybovat.zpět na článek