Neviditelný Pes

GLOSA: Řízené ticho

16.7.2016

Všichni jistě známe úsloví „ticho před bouří“ nebo „ticho jako v hrobě“, ale že by existovalo ještě „řízené ticho“? Ano, existuje a právě nyní je tohoto zvláštního ticha všude kolem nás plno. Je to ticho mediální a je minimálně stejně nebezpečné, jako ticho před bouří. Je to ticho o postupující invazi nepřátelských imigrantů.

Každý člověk průběžně sledující současnou politickou situaci v Evropě si jistě pamatuje každodenní novinářské „masáže“ o ubožácích prchajících před válku doplněné často „umělecky“ upravenými fotografiemi. Klasickým případem byl obrázek s informací, že z moře bylo vyloveno další utopené batole. Hbitě přizvaný fotoreportér však při pořizování snímku přehlédl, že dítě má chodidla obalená mořským pískem.

Mediální éter byl plný obrázků pochodujících zástupů členů islámských invazních jednotek, nechyběly ani záběry jejich útoků na postavené ploty bránící jim v průchodu na území dalších svéprávných evropských států. Co se stalo, že představitelé Evropské unie - a zejména Německa - absolutně rezignovali na skutečnost, že dosud existují státní hranice, byť jen vnější, vymezené schengenským prostorem. Odpověď je jednoduchá: Je to v jejich plánu!

Jistě uznáte, že v nejhorším případě bychom se dokázali smířit i s takovými hloupostmi, jako je například násilné prosazování úsporných osvětlovacích těles a neúčinných vysavačů, ale nemůžeme a v podstatě ani nesmíme se smířit s řízenou likvidací evropské kultury a jejím podřízením se islámskému právu šaría.

I když se o tom nyní téměř nepíše, každý den na území Evropy přibývají desetitisíce jedinců, kteří jsou svou ve středověku uvázlou ideologií jednoznačnými nepřáteli našeho politického, společenského a kulturního systému.

Takže v rámci boje o prosté přežití bychom se měli osvobodit od současné podoby Evropské unie a bez ohledu na ekonomické následky z ní okamžitě vystoupit. Věřte, že by se velmi rychle našlo dost dalších následníků.

Nejstrašnější hrozbu směřující k likvidaci sekulárních evropských států současní představitelé EU neřeší. Slyšíte to ticho? Je skutečně hrozivé.zpět na článek