Neviditelný Pes

ZÁBAVA: Cvičíme s Bohuslavem Sobotkou

8.5.2017

Díky náhodnému úniku přísně tajných informací z aktivních svazků ČSTB (Český soci­álně-demokratický tajný bulletin) do mé e-mailové schránky jsem se dověděl šokující pravdu o důvodech, které vedly dosavadního předsedu ČSSD k podání demise.

Překvapivě vůbec nešlo problémy s Andrejem Babišem, ale o žárlivost na bývalého před­sedu ČSSD Jiřího Paroubka, který se začal televizně prosazovat na Playtváku s projektem nazvaným Cvičíme s Jiřím Paroubkem.

Na rozdíl od něj, jenž využívá tradiční čínskécvičení kung-pao, rozhodl se „cvičitel“ So­botka pro návrat „ke kořenům“ a v rámci péče o zdravotní stav naší populace „oprášil“ již téměř zapomenuté přísloví našich babiček „Lepší jeden prd, než deset doktorů“.

Vzhledem k historicky ověřeným zkušenostem doporučuje minimálně půl hodiny před cvi­čením zkonzumovat dva talíře poctivé hrachovky. Pro srozumitelnost a snadné zapamatování cvičebních postupů jednotlivé typy prdů, pro vzdělance flatusů, je pan Sobotka pojmenoval: Pištík, Svištík, Troubík, Řachanda, Vrbětičák a Tornádo Lou.

Při cvičení s Bohuslavem Sobotkou, které by se mělo odehrávat v dobře větrané míst­nosti, je důležité tyto flatusy střídat v přesně definovaném pořadí a s přiměřenou intenzi­tou. Výhodné je rovněž pustit si ke cvičení přiměřeně tiše stylovou hudbu. Hodí se zejména písně Dám dělovou ránu, Nad Tatrou sa blýská, Už troubějí na horách jeleni apod.

Pachové efekty lze do určité míry eliminovat písněmi Šeříky když bílé, začnou kvést, Když jsem kytici vázala, Seno a stáj apod.

Dle osobní zkušenosti upozorňuji čtenáře, že zásadně nedoporučuji provozovat cvičení s Bohuslavem Sobotkou po nedávno prodělaném průjmovém onemocnění. Mně se vše dařilo docela dobře. Úspěšně jsem přešel i přes Vrbětičák, ale bohužel jsem naprosto tragicky skončil u Tornáda Lou.

Ale upřímně řečeno, nejspíše bych dopadl stejně, kdyby Sobotka zůstal v politice. A to by nás, podobně postižených, bylo mnohem víc!

Doporučená literatura: Různé tipy a klasifikace prdů aneb Prdy a zvukyzpět na článek