Neviditelný Pes

PRÁVO: Rozhoduje soudce, nebo znalec?

15.5.2018

Málokdo by asi pochyboval o tom, že ten, kdo by na veřejnosti nosil podobiznu Adolfa Hitlera, by zcela zjevně propagoval hnutí, jehož byl tento muž představitelem. Ne tak naše policejní a justiční orgány: při vyšetřování činnosti firmy, která v Praze vyrábí a prodává trička s podobiznami nejen Hitlera, ale třeba i Heydricha, byl podle mluvčího české policie nejprve jmenován znalec, aby posoudil, zda tomu je opravdu tak a zda nošení takového kusu oděvu opravdu naplňuje skutkovou podstatu trestného činu. Pokud tak znalec usoudí, bude věc patrně předána soudu, který pak názor znalce vyhlásí jménem republiky. Opravdu to tak musí být?

V jiné věci Městský soud v Praze, alespoň podle médií, přerušil řízení a jmenoval znalce, aby posoudil, zda se na účastníka řízení (Taxify Praha) vztahují, či nevztahují české zákony. Nejnověji ve známém případu týraného štěněte Marleyho soud rozhodl, že nejprve znalec musí posoudit, zda jsou důvody pro použití vyšší trestní sazby. Opravdu by tyto skutečnosti neměl posuzovat především soud?

Množství zásadně se vylučujících znaleckých posudků s protichůdnými znaleckými dobrozdáními se stávají realitou českého práva. Pak ovšem hledat obecně přijatelnou spravedlnost musí být obtížné, ne-li nemožné. Při posuzování známé tragické události – mostu spadlého na železniční trať ve Studénce – patrně protichůdné znalecké posudky vedly soud po letech jednání k závěru, že se vůbec nedá zjistit, proč most spadl. Ale že k tomu, že se nad železniční tratí, na které nebyl přerušen provoz, prováděla činnost, která provoz železnice mohla ohrozit a také tragicky ohrozila, skutečně došlo, znalci právní odpovědnost nenašli…

Obávám se, že sice slyšíme volání po odpovědnosti, ale těch druhých. Zákonodárci volají po co nejširším referendu o věcech, k jejichž řešení byli občany povoláni ve svobodných volbách, přezkoumání jakéhokoliv politického nebo administrativního rozhodnutí soudy se stává téměř pravidlem, jehož výsledky jsou stále méně předvídatelné, a je stále méně zřejmé, jak dlouho takové přezkoumání potrvá. A soudní moc dává prostor znaleckému zkoumání věcí, za jejichž právní posouzení nese odpovědnost. Pro panující obecnou nejistotu ohledně řádného výkonu státní moci je, zdá se, dosti důvodů…

LN, 10.5.2018

Autor je zástupce ombudsmanky zpět na článek