Neviditelný Pes

GLOSA: Vlajka místo reklamy

12.9.2017

Nejvyšší soud už dříve řekl, co je a co není billboard. Trik s českými vlajkami nemá šanci, bylo uvedeno v článku ČTK pod obrázkem naší vlajky u dálnice.

bill

Je pravda, že reklamní plochy u dálnice D1 rostly jako houba po dešti. Některé legálně, jiné nelegálně.

Novela zákona z roku 2012 nařizuje odstranění billboardů z ochranného pásma dálnic a silnic první třídy. Někteří provozovatelé billboardy začali odstraňovat, jiní ne a někteří nahradili reklamní sdělení státní vlajkou.

Když jsme po dálnici přijížděli k Praze, první čeho jsme si všimli, byla proměna reklam za symbol české státnosti, za naši vlajku. Pozitivně jsme to všichni zhodnotili a potěšilo nás to. Při používání vlajky mají být dodržena pravidla a i v tom jsme se shodli, že jsou dodržena: „při vodorovném umístění směřuje modrý klín vpravo při čelním pohledu na objekt, na němž je vlajka umístěna, bílá barva je vždy nahoře.“

Při pohledu na jednotlivé billboardy vlajek jsme měli dobrý pocit, radovali jsme se a téměř jásali, že je to zdařilý záměr a počinek toho, aby si lidé, zvláště cizinci, uvědomovali, jakou zemí projíždějí a nám domácím to dodává hrdost na svou identitu: Toto je naše země, v níž žijeme, na kterou jsme hrdí.zpět na článek