Neviditelný Pes

GLOSA: Proč nemáme a nechceme trest smrti

19.9.2014

Naše společnost je tak vyspělá, že radši necháme brutálního vraha desítky let v cele přemýšlet nad svým činem (což může z některých úhlů pohledu být mnohem větší trest), než abychom jej popravili stejně, jako to on udělal své oběti.

Dnes nejmocnější politik v zemi se vyjádřil, že by "určitě byl pro znovuobnovení trestu smrti".

Rád bych připomněl argumenty, proč jej dnes nemáme a také nemáme mít:

- protože stát nemá morální právo popravit - vzít život. Jakmile to udělá, není o mnoho lepší než sám vrah

- protože si nikdy nesmíme dovolit riziko, že se soud splete a zavraždí nevinného. Kolik "spravedlivě popravených" vyváží jeden úmyslný či neúmyslný omyl a justiční vražda?

- protože reakcí na sebebrutálnější zločin nemá být pomsta či odveta společnosti

- protože není prokázáno, že by trest smrti měl odstrašující účinky

- protože je naše společnost tak vyspělá, že radši necháme brutálního vraha desítky let v cele přemýšlet nad svým činem (což může z některých úhlů pohledu být mnohem větší trest), než abychom jej popravili stejně, jako to on udělal své oběti

- protože v našem nestabilním politickém prostředí a společnosti, která horko těžko sdílí základní demokratické hodnoty, nechceme dát státu tak brutální a nevratný nástroj, jako je možnost popravovat své občany

- protože pokud bychom měli trest smrti pro brutální vrahy dětí, jak určíme hranici, za kterou jako společnost vezmeme život a kde už ne?

- i protože s trestem smrti nemáme v civilizované Evropě co dělat (ano, existuje Rada Evropy, například).

Převzato z Janda.blog.ihned.cz se souhlasem autorazpět na článek