Neviditelný Pes

BIG BEN: Je orální morální?

11.7.2018

Hodně se toho v poslední době na českých internetových stránkách napovídá o mazlitbě orální. Včetně třeba takových Novinek na serveru Seznam, kde si je může přečíst každé dítě. Což prý nemusí být samo o sobě nic negativního, říkají někteří pedagogové starostliví o příliš ranou sexuální aktivitu puberťáků. Ať se dětičky nejprve učí vzájemné intimitě a poznávat se jinak, než rovnou koitálně, alespoň se vyhnou předčasným těhotenstvím a pocvičí se v něze a laskavosti. A taky čistotě a hygieně, on ten styk orální je donutí se trochu častěji na patřičných místech umýt.

Něco pravdy na tom asi bude. Má to ale jeden háček, jehož si málokdo všímá. Všechny ty rady, jak působit orální rozkoš, jsou adresované ženám poučovaným, jak činit radost mužům. Odborně fellatio. A to je zřejmě mravné. Málokde se dočtete, jak byste vy chlapi měli skýtat orální rozkoš ženám. Odborně cunilingus. Ty by bylo zřejmě nemravné. A právě to je jedním z pilířů sexu taoistického, jenž má své kořeny ve staré Číně před třemi tisíciletími. Zopakujme si jeho základní premisu, na niž pořád zapomínáme: Sexuálně uspokojená žena vyzařuje do vesmíru blažené energie, které vesmír udržují pohromadě. A naopak žena neuspokojená vyzařuje energie destruktivní. Obojí však záleží na mužích, k jakým energiím ty své ženy takříkajíc „dobrnkají“, jsouc žena jakousi obdobou hudebního nástroje, vždyť se (v ideálním tvaru) i kytaře podobá. A aby to dostalo punc vzájemnosti, nebo i mužského sobectví, učí se v taoismu i to, že uspokojená žena pak muži vrací mnohonásobně energie života a zdraví, zatímco žena neuspokojená je z muže odsává. Je tudíž oboustranně výhodné, aby žena byla uspokojena dřív než muž. Tak rozkoš poskytovaná ženou muži orálně by měla být jen jakousi odměnou za dobře vykonanou rozkoš poskytovanou jím jí. Veškerý mužský orgasmus předcházející orgasmu ženskému se pokládá za vadu zvanou předčasná ejakulace, i kdybyste na jejím orgasmu museli pracovat hodinu, den, týden či měsíc.

V západní sexuální filosofii tuto ideu najdeme jednak trochu v pamětech Giacoma Casanovy, ale hlavně, a překvapivě, v monumentálním spisu zvaném Talmud, což je záznam rozprav asi tisícovky rabínů perských, judejských a římských za téměř tisíc let od zhruba 500 př.nl. do 500 n.l. Mezi příspěvky tolika rabínů přes tolik let najdeme nemálo nám se dnes jevících nesmyslů, důležitý však bývá závěr debaty dospívající většinovým hlasováním k pravidlu, které většinou straní laskavosti před přísností. Tyto závěry pak dohromady tvoří rabínskou etiku, čili systém pravidel mezilidských vztahů. Dalo by se tedy říct, že Talmud je dílo humanistické, spíš než náboženské.

A jedním z takových humanistických rabínských pravidel je i to, že muž má ženu uspokojit dřív než sebe. A protože rabíni dobře znali mužskou sobeckost, ušili na muže tuto habaďuru: když uspokojíte ženu dřív než sebe, zplodíte syna, když uspokojíte sebe dřív, zplodíte dceru. A navíc ještě nastavili mužům pokutu za opakované neuspokojování ženy, a ženě povolili opakovanou neuspokojenost jako legitimní důvod k rozvodu.

Jak je to teda s tím orálnem a morálnem? Takto: Vše, co obě strany činí z oboustranné vlastní vůle, k oboustranné radosti, z vzájemné lásky, úcty a oddanosti a s úmyslem upevňovat intimní vztah, je morální. Vše, co činí proti vůli jednoho nebo druhého, nebo co působí druhému bolest nebo pokoření, nebo co je bráno násilím, je nemorální. Myslí se tím samozřejmě sex v rámci bezpečného vztahu manželského, jímž je podle talmudických rabínů i takzvaný sex „předmanželský“, který se po veřejném zjištění automaticky stává manželským i bez svatebního obřadu. Tedy stával, v dřevních dobách, kdy se dospívalo a tu a tam už rodívalo v třinácti.

Takže s vědomím záhodnosti tělesné, duševní i morální se, chlapi, učme tomu orálnu taostickému, neboť vězme, že všechen ten dnešní vztek ultrafeministek a „MeTooistických“ netýkavek je způsoben ne ani tak samotnou existencí a činností všelijakých těch oplzlých Weinsteinů, nýbrž tím, že v ženách nedokážou generovat ono kosmické blaho.

Takže my pro tento účel cunilingvistickým orálnem začneme. Jednak tím ženu omráčíme svojí pokorou a úctou k její tělesnosti a živočišnosti, jednak se s ní (je-li to napoprvé) seznámíme tím největším intimnem: vůní a chutí. Vychutnáme si ji, je-li alkalická, raději vynecháme, je-li kyselá. Kyselost fyzická je projevem kyselosti duševní a její alkalizace může být zdlouhavá. Nepoznáte-li to podle chuti, noste si s sebou lakmusový papírek, učíval jeden taoistický mistr.

No a k věci. Taoismus už před třemi tisíci lety učil psát lehce špičkou jazyka na poštěváčku, mírně vcucnutém do úst. Čínským písmem je to nepochybně víc vzrušující než latinkou, ale i tak. Pište jí celé věty. O lásce. A pozorujte, zda je dokáže přečíst. Jestli si nemůžete na nic laskavého zrovna vzpomenout, napište jí celou abecedu. Nebo číslice od nuly po devítku a zpět. Než vám začne radostí zpívat, třeba vás už něco napadne. Casanova prý takhle psával celé sonety. Dáte-li si s tím práci, a ona se vás bude snažit přečíst, hodně se spolu nachechtáte.

Máte k tomu v podstatě pět pozic. Ta nejběžnější, co vám asi taky přijde nejsamozřejmější, je sesunout se k ní mezi nohy, s ústy v jejím klíně, její stehna přehozená přes ramena, tak abyste pod nimi dosáhli rukama až na její ňadra nebo hladili po bocích. Žádné násilné cucání, žádné dotyky zubů (pozor, to bolí), jen ta lechtavá špička jazyka. Protože máte hlavu v záklonu, bude vás možná brzy bolet zátylek a vyskočí vám plotýnka krčního obratle, tak si ji po chvíli můžete obrátit na bok a hlavou spočinete na vnitřní straně jejího stehna, s druhým stehnem za uchem. Tím jste se přesunuli do druhé pozice.

Třetí pozice je opačná. Skloníte se k ní shora z boku, tedy v kleče, s koleny u její hlavy. Tam pozor, abyste netlačili bradou příliš tvrdě na venušin pahorek, to bolí a ruší. Vaší výhodou v této pozici je, že ona vás může oplátkou hladit po kuličkách a ohanbí, které vám tak udržuje ve střehu, kdyby vám přílišným soustředěním na její blaho třeba začalo ochabovat. To jen potřebuje-li se ona přesvědčit, že vás pořád má, až vás bude chtít. Musíte však bdít, aby vás něžnou rukou nedotáhla k předčasné ejakulaci.

Čtvrtou pozici vymyslela před mnoha staletími císařovna Wu, v jedné z těch výjimečných dob, kdy se rozpustilejší taoismus na čas stal státním náboženstvím místo tradičního puritánštějšího konfuciánství. Půjčovala si k tomu služby dvořanů, kteří to měli v popisu práce, ale i velvyslanců zemí, které se chtěly vloudit do její přízně. Položila si je na postel hlavou k záhlaví a podložila ji pevným polštářem. Pak v celé své nahé kráse se nad nimi rozkročila, láskyplně je políbila na ústa a přesunula se jim rozkročenou pivoňkou do úst. Mohla se při tom přidržovat záhlaví postele nebo stěny a kroutit jim pivoňkou v ústech podle své libosti. Jejich ruce si vytáhla k ňadrům k dodatečnému laskání. Máte-li chuť svou lásku na chvíli povýšit na císařovnu, máte to bez námahy a bohatě se vám to vrátí. V poměru vstup-výstup je to jedna z nejlepších investic.

Převzato z Playboye

Pátou pozici vymysleli Francouzi a kvůli ní vynalezli bidet ještě v dobách všeobecné nemytosti. Říkávali jí soixante-neuf čili „devětašedesátka“. I ta má vlastně ještě několik subpozic: zdola, shora a z boku. Pro vás ta nejpohodlnější bude obdoba té císařské, jen s tou obměnou, že vaše císařovna se obrátí od zdi tváří k vám, a není-li mezi vámi velký výškový rozdíl, trefí se vám i ona ústy na ten váš klenot a takto vás oba propojí do energetického okruhu. Tohle je lepší si nechávat až nakonec, po několikerých orgasmech jejích, protože tady už se jí, nadychtěné, před vlastním orgasmem těžko ubráníte.

  Kurasovy knihy jsou k dostání ZDE.zpět na článek