Neviditelný Pes

KNIHA: Leckterý kantor se smát nebude

6.9.2017

Jako učitelka jsem poznala jsem školy v různých zemích. I v daleké cizině jsme byli respektováni jako národ kulturní. Mnozí nám záviděli úroveň českého státního školství, v němž mnoho let učím.

Vadí mi, jak se děti ve školách stávají rukojmími pachatelů dobra a jak se učitelé stávají „sprostými podezřelými”. Jako jazykářka nemohu nevnímat tlaky na tzv. korektní komunikaci, tu z genderové, tu ze sociální nebo etnické roviny. Všímám si umlčených hlasů části učitelů. Nemohu ignorovat narůstající zpupnost těch, co ničí naši klasickou českou školu.

A o české škole je právě tato kniha vtipů.

Možná kritici namítnou, že některé vtipy jsou za hranou, že jsou příliš zjednodušující, že přehánějí. Nám, kteří žijeme školou, kteří jsme každodenními aktéry těchto vtipů v realitě, nám mnohé vtipy naopak přijdou jako dokument.

Jako dokument o době, kdy experimentování sociálních inženýrů a zájmových neziskovek s našimi dětmi je dávno za hranou přijatelnosti. Kdy se zmanipulovaní rodičové a manipulující média a dokonce vrcholní představitelé našeho vlastního resortu, ministerstva stále ještě „školství“, předhánějí v urážení té naprosté většiny tvrdě pracujících a přitom podhodnocených učitelů. Těch učitelů a těch škol, které si stále myslí, že je jejich úkolem vzdělávat, prostě učit. Kteří si myslí, že vychovávat má zejména rodina, terapii má dělat terapeut, sociální problémy má řešit sociální pracovník. Těch učitelů a ředitelů škol, kteří prostě mají stále ještě jak v srdci, tak v mysli, že škola je škola a ne sociální ústav. A už vůbec ne ústav experimentální.

Ano, mnohý kantor se u těch vtipů smát nebude.

Jsem ale přesvědčena, že časem, časem se jim budou smát dnešní děti. Jako se třeba dnes smějeme u filmu Černí baroni, což ve své době taky nebyla žádná legrace.

Cesta do hlubin českého školství

Václav Klaus ml. a Milan Kocmánek - Cesta do hlubin českého školství. Vydalo nakladatelství Jonathan Livingston, 2017

Zuzana Majerová Zahradníková (*1972) je dlouholetá oblíbená učitelka angličtiny na základní škole v Olomouci. Několikaletá spolupráce se spoluautorem této knihy (VK) ji přivedla letos na podzim až na třetí místo kandidátky v parlamentních volbách 2017. Braňme normální svět!

Zuzana Majerová Zahradníková


zpět na článek